Manifest - Minimum Chrome Sürümü

Chrome'un hangi sürümlerinin uzantıyı yükleyebileceğini tanımlayan bir dize içeren isteğe bağlı bir manifest anahtarı. Bu dize için ayarlanan değer, mevcut bir Chrome tarayıcı sürümü dizesinin alt dizesi olmalıdır. Belirli bir Chrome güncellemesini belirtmek için tam sürüm numarası veya belirli bir ana sürümü belirtmek için dizedeki ilk numarayı kullanın.

{
  // ...
  "minimum_chrome_version": "126",
  // ...
}

Yaptırım

Yeni Yüklemeler

Chrome'un minimum sürümden eski sürümlerinde, Chrome Web Mağazası'nda yükle düğmesi yerine "Uyumlu değil" mesajı görüntülenir. Bu sürümlerdeki kullanıcılar uzantınızı yükleyemez.

Mevcut Yüklemeler

Uzantınızın mevcut kullanıcıları, minimum_chrome_version mevcut tarayıcı sürümlerinden daha yüksek olduğunda güncelleme almaz. Bu durum sessizce gerçekleştiğinden dikkatli olmanız ve mevcut kullanıcılara artık güncelleme almadıklarını bildirme yollarını düşünmeniz gerekir.