Eşleşme kalıpları

Eşleştirme kalıbı, bir URL grubunu belirtmek için kullanılan aşağıdaki yapıya sahip bir URL'dir:

<scheme>://<host>/<path>

şema: Aşağıdakilerden biri olmalı ve çift eğik çizgi (//) kullanılarak kalıbın geri kalanından ayrılmalıdır:

  • http
  • https
  • Yalnızca http veya https ile eşleşen * joker karakteri
  • file

İçerik komut dosyalarını about: ve data: gibi desteklenmeyen şemalara ekleme hakkında bilgi edinmek için İlgili çerçevelere yerleştirme konusuna bakın.

ana makine: Ana makine adı (www.example.com). Alt alan adlarıyla eşleşmesi için ana makine adından önce bir * (*.example.com) veya yalnızca bir joker karakter *. - Ana makine kalıbında joker karakter kullanırsanız bu ilk veya tek karakter olmalı ve ardından nokta (.) veya öne eğik çizgi (/) gelmelidir.

path (yol): Bir URL yolu (/example). Ana makine izinleri için yol gereklidir ancak yoksayılır. Joker karakter (/*) kural tarafından kullanılmalıdır.

Uzantılar, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli kullanım alanlarında eşleşme kalıpları kullanır:

Özel durumlar

"<all_urls>"
Geçerli kalıplar altında listelenen tüm kalıplar dahil olmak üzere, izin verilen bir şemayla başlayan tüm URL'lerle eşleşir. Değişiklik tüm barındırıcıları etkilediği için, bu uzantıyı kullanan uzantılarla ilgili Chrome web mağazası incelemeleri daha uzun sürebilir.
"file:///"
Uzantınızın yerel dosyalarda çalışmasına izin verir. Bu kalıp kullanıcının manuel olarak erişim vermesini gerektirir. Bu durumda iki değil, üç eğik çizgi gerektiğini unutmayın.
Yerel ana makine URL'leri ve IP adresleri
Geliştirme sırasında herhangi bir localhost bağlantı noktasını eşleştirmek için http://localhost/* değerini kullanın. IP adresleri için, http://127.0.0.1/* yolunda olduğu gibi adresle birlikte bir joker karakter belirtin. Ayrıca, localhost, IP adresleri ve herhangi bir bağlantı noktasını eşleştirmek için http://*:*/* kullanabilirsiniz.
Üst düzey alan eşleşme kalıpları
Chrome, üst düzey alanlar (TLD) için eşleşme kalıplarını desteklemez. http://google.es/* ve http://google.fr/* gibi farklı TLD'lerdeki eşleşme kalıplarınızı belirtin.

Örnek kalıplar

https://*/* veya https://*/
https şemasını kullanan herhangi bir URL ile eşleşir.
https://*/foo*
Herhangi bir ana makinede https şemasını kullanan ve yolu foo ile başlayan herhangi bir URL ile eşleşir. Eşleşmeye örnek olarak https://example.com/foo/bar.html ve https://www.google.com/foo verilebilir.
https://*.google.com/foo*bar
google.com ana makinesinde https şemasını kullanan herhangi bir URL'yi foo ile başlayıp bar ile biten bir yol ile eşleştirir. Eşleşmeye örnek olarak https://www.google.com/foo/baz/bar ve https://docs.google.com/foobar verilebilir.
file:///foo*
Yolu foo ile başlayan tüm yerel dosyalarla eşleşir. Eşleşmeye örnek olarak file:///foo/bar.html ve file:///foo verilebilir.
http://127.0.0.1/* veya http://127.0.0.1/
http şemasını kullanan ve ana makinede 127.0.0.1 olan herhangi bir URL ile eşleşir. Eşleşmeye örnek olarak http://127.0.0.1/ ve http://127.0.0.1/foo/bar.html verilebilir.
http://localhost/*
Herhangi bir localhost bağlantı noktasıyla eşleşir.
*://mail.google.com/ veya *://mail.google.com/*
http://mail.google.com veya https://mail.google.com ile başlayan tüm URL'lerle eşleşir.