Trang tổng quan về CrUX

Sử dụng Trang tổng quan CrUX để trực quan hoá dữ liệu CrUX trong BigQuery

Trang tổng quan CrUX là một trang tổng quan của Looker Studio (trước đây là Data Studio) liên kết đến dữ liệu CrUX ở cấp gốc trên BigQuery, sau đó trực quan hoá dữ liệu cho bạn. Tính năng này giúp người dùng trang tổng quan không cần phải viết bất kỳ truy vấn nào hoặc tạo bất kỳ biểu đồ nào. Mọi thứ đều được xây dựng cho bạn; tất cả những gì bạn cần là cung cấp nguồn gốc và trang tổng quan sẽ được tạo cho bạn.

Truy cập vào Trang tổng quan CrUX

Để mở Trang tổng quan CrUX, hãy nhập nguồn gốc hoặc URL rồi nhấn phím Enter hoặc nhấp vào Bắt đầu:

Sau đó, bạn có thể chia sẻ và đánh dấu URL trang tổng quan để dễ dàng tham khảo.

Tính năng này có hoạt động với tất cả các trang web không?

Không. Nếu nguồn gốc của bạn không có trong tập dữ liệu CrUX, thì sẽ không có dữ liệu để hiển thị. Có hơn 15 triệu điểm gốc trong tập dữ liệu này, nhưng điểm gốc bạn muốn có thể không có đủ dữ liệu để đưa vào.

Một số vấn đề thường gặp về nguồn gốc là cung cấp giao thức không chính xác (ví dụ: http:// thay vì https://) và bỏ qua miền con khi cần. Một số trang web có các lệnh chuyển hướng. Vì vậy, nếu http://example.com chuyển hướng đến https://www.example.com, thì bạn nên sử dụng lệnh chuyển hướng còn lại, đây là phiên bản chính tắc của nguồn gốc.

Sử dụng Công cụ tìm kiếm tùy chỉnh để truy cập vào Trang tổng quan

Một cách khác, đối với những người thường xuyên truy cập vào các miền khác nhau, là thiết lập một Công cụ tìm kiếm tuỳ chỉnh trong Chrome. Công cụ này cho phép bạn chuyển một cụm từ tìm kiếm (nguồn gốc trong trường hợp này) đến một URL. Để thực hiện việc này, hãy chuyển đến phần Cài đặt Chrome bằng cách sử dụng trình đơn có biểu tượng ba dấu chấm ở trên cùng bên phải của Chrome. Sau khi vào phần Cài đặt, hãy chọn tuỳ chọn "Công cụ tìm kiếm".

Ảnh chụp màn hình chế độ cài đặt Chrome cho trang Công cụ tìm kiếm nơi bạn có thể "Quản lý công cụ tìm kiếm và hoạt động tìm kiếm trang web"
Chế độ cài đặt Chrome cho Công cụ tìm kiếm.

Từ đây, mở rộng mục "Quản lý công cụ tìm kiếm và tìm kiếm trang web", di chuyển đến "Tìm kiếm trang web", nhấp vào nút "Thêm" và nhập các thông tin chi tiết sau:

  • Công cụ tìm kiếm: CrUX
  • Lối tắt: crux
  • URL có %s thay thế truy vấn: https://lookerstudio.google.com/c/u/0/reporting/bbc5698d-57bb-4969-9e07-68810b9fa348/page/keDQB?params=%7B%22origin%22:%22%s%22%7D
Hộp thoại "Thêm công cụ tìm kiếm" của Chrome có ba trường: tên công cụ tìm kiếm, lối tắt và URL có %s thay cho truy vấn.
Hộp thoại "Thêm công cụ tìm kiếm" của Chrome.

Sau đó, khi nhập crux và nhấn tab trên thanh tìm kiếm, bạn sẽ có thể nhập một nguồn gốc và Chrome sẽ chuyển đến Trang tổng quan CrUX cho nguồn gốc đó.

Ảnh chụp màn hình thanh địa chỉ của Chrome đang hiển thị lệnh "Search CrUX".
Sử dụng công cụ tìm kiếm tuỳ chỉnh trong thanh địa chỉ của Chrome.

Nếu bạn bỏ qua giao thức, HTTPS sẽ được giả định. Miền con đóng vai trò quan trọng, chẳng hạn như https://developers.google.comhttps://www.google.com được coi là các nguồn gốc khác nhau.

Nếu nguồn này có trong CrUX, bạn sẽ được chuyển đến trang tổng quan có chứa dữ liệu CrUX cho nguồn này:

Ảnh chụp màn hình Trang tổng quan CrUX cho developer.chrome.com hiển thị màn hình Các chỉ số quan trọng về trang web ban đầu.
Ví dụ về Trang tổng quan CrUX.

Thông tin chung về trang tổng quan

Mỗi trang tổng quan có ba loại trang:

  1. Tổng quan về Các chỉ số quan trọng về trang web
  2. Hiệu suất của chỉ số
  3. Thông tin nhân khẩu học của người dùng

Mỗi trang có một biểu đồ thể hiện mức phân bổ theo thời gian cho từng bản phát hành hằng tháng hiện có. Khi các tập dữ liệu mới được phát hành, bạn có thể làm mới trang tổng quan để nhận dữ liệu mới nhất.

Tập dữ liệu hằng tháng được phát hành vào thứ Ba thứ hai hằng tháng. Ví dụ: tập dữ liệu bao gồm dữ liệu trải nghiệm người dùng từ tháng 5 được phát hành vào thứ Ba thứ hai của tháng 6.

Tổng quan về Các chỉ số quan trọng về trang web

Trang đầu tiên là thông tin tổng quan về hiệu suất theo Các chỉ số quan trọng về trang web hằng tháng của nguồn gốc. Đây là những chỉ số quan trọng nhất về trải nghiệm người dùng mà Google khuyên bạn nên tập trung vào.

Ảnh chụp màn hình đầy đủ trang tổng quan về Các chỉ số quan trọng về trang web trên Trang tổng quan CrUX, trong đó cho thấy thông tin chi tiết về LCP, INP và CLS cho trang web này.
Tổng quan về Các chỉ số quan trọng về trang web trên Trang tổng quan CrUX.

Truy cập trang Các chỉ số quan trọng về trang web để nắm được cảm nhận của người dùng trên máy tính và điện thoại về nguồn gốc. Theo mặc định, hệ thống sẽ chọn tháng gần đây nhất khi bạn tạo trang tổng quan. Để thay đổi giữa bản phát hành hằng tháng cũ hơn hoặc mới hơn, hãy sử dụng bộ lọc Tháng ở đầu trang.

Hiệu suất của chỉ số

Sau trang Các chỉ số quan trọng về trang web, bạn sẽ thấy các trang độc lập cho tất cả các metrics trong tập dữ liệu CrUX.

Ảnh chụp màn hình trang LCP của Trang tổng quan CrUX cho thấy biểu đồ thanh ngăn xếp về dữ liệu LCP tốt, cần cải thiện và LCP thấp trong 10 tháng.
Trang LCP của Trang tổng quan CrUX.

Ở đầu mỗi trang là bộ lọc Thiết bị. Bạn có thể dùng bộ lọc này để hạn chế các hệ số hình dạng có trong dữ liệu trải nghiệm. Ví dụ: bạn có thể xem chi tiết về trải nghiệm trên điện thoại. Chế độ cài đặt này vẫn tồn tại trên các trang.

Hình ảnh chính trên các trang này là số liệu phân loại trải nghiệm hằng tháng được phân loại là "Tốt", "Cần cải thiện" và "Kém". Chú giải được mã hoá màu bên dưới biểu đồ cho biết phạm vi trải nghiệm được đưa vào danh mục. Ví dụ: trong ảnh chụp màn hình trước đó, bạn có thể thấy tỷ lệ phần trăm trải nghiệm Thời gian hiển thị nội dung lớn nhất (LCP) "tốt" biến động một chút và sẽ kém hơn một chút trong những tháng gần đây.

Tỷ lệ phần trăm trải nghiệm "tốt" và "kém" trong tháng gần đây nhất được hiển thị phía trên biểu đồ cùng với chỉ báo tỷ lệ phần trăm chênh lệch so với tháng trước. Đối với nguồn gốc này, trải nghiệm LCP "tốt" đã giảm 0,8% xuống 83,25% so với tháng trước, số p75 có 0 chuyển động và ở mức 1.500 so với tháng trước, và trải nghiệm LCP "kém" tăng 3,6% (thể hiện bằng màu đỏ khi mức tăng ở đây là xấu) lên 7,42%. Lưu ý chuyển động phần trăm là chuyển động theo tỷ lệ phần trăm thực tế, chứ không phải chuyển động điểm phần trăm – ví dụ: 83,93% đến 83,25% là chuyển động 0,68 điểm phần trăm hoặc giảm 0,8% so với tổng số 83,93% trước đó.

Ngoài ra, đối với những chỉ số như LCP và các Chỉ số quan trọng khác về trang web đưa ra đề xuất rõ ràng về tỷ lệ phần trăm, bạn sẽ thấy chỉ số "P75" nằm giữa tỷ lệ phần trăm "tốt" và "kém". Giá trị này tương ứng với phân vị thứ 75 của trải nghiệm người dùng theo điểm gốc. Nói cách khác, 75% trải nghiệm tốt hơn giá trị này. Một điều cần lưu ý là điều này áp dụng cho phạm vi phân phối tổng thể trên tất cả thiết bị theo nguồn gốc. Việc bật/tắt các thiết bị cụ thể bằng bộ lọc Thiết bị sẽ không tính toán lại tỷ lệ phần trăm.

Cảnh báo kỹ thuật về tỷ lệ phần trăm

Xin lưu ý rằng các chỉ số phân vị dựa trên dữ liệu biểu đồ từ BigQuery, vì vậy, độ chi tiết sẽ là thô: 100 mili giây đối với LCP, 25 mili giây đối với INP và 0,05 mili giây đối với CLS. Nói cách khác, LCP P75 là 3800 mili giây chỉ ra rằng phân vị thứ 75 thực sự nằm trong khoảng từ 3800 mili giây đến 3900 mili giây.

Ngoài ra, tập dữ liệu BigQuery sử dụng kỹ thuật có tên là "bin chênh lệch", trong đó về mặt bản chất mật độ trải nghiệm người dùng được nhóm thành các nhóm rất thô có độ chi tiết giảm dần. Điều này cho phép chúng ta đưa mật độ phút vào đuôi của giá trị phân phối mà không phải vượt quá 4 chữ số chính xác. Ví dụ: giá trị LCP dưới 3 giây được nhóm thành các thùng rộng 200 mili giây. Từ 3 đến 10 giây, các thùng rộng 500 mili giây. Hơn 10 giây, thùng rộng 5000 mili giây... Thay vì có các thùng có chiều rộng khác nhau, tính năng mở rộng thùng rác đảm bảo rằng tất cả các thùng đều có chiều rộng không đổi 100 mili giây (ước số chung lớn nhất) và sự phân phối được nội suy tuyến tính trên mỗi thùng.

Các giá trị P75 tương ứng trong các công cụ như PageSpeed Insights không dựa trên tập dữ liệu BigQuery công khai và có thể cung cấp các giá trị chính xác theo mili giây.

Thông tin nhân khẩu học của người dùng

Có 2 phương diện được đưa vào các trang thông tin nhân khẩu học về người dùng: thiết bị và loại kết nối hiệu quả (ECT). Những trang này minh hoạ việc phân phối lượt xem trang trên toàn bộ nguồn gốc cho người dùng theo từng thông tin nhân khẩu học.

Trang phân phối thiết bị cho bạn thấy bảng chi tiết về số người dùng điện thoại, máy tính và máy tính bảng theo thời gian:

Ảnh chụp màn hình trang thiết bị trên Trang tổng quan CrUX cho thấy tình trạng phân bổ thiết bị của điện thoại, máy tính và máy tính bảng trong 10 tháng.
Trang tổng quan CrUX.

Nhiều nguồn gốc có xu hướng có ít hoặc không có dữ liệu trên máy tính bảng, vì vậy bạn thường sẽ thấy giá trị "0%" ở cạnh biểu đồ.

Tương tự, trang phân phối ECT hiển thị cho bạn bảng phân tích chi tiết về trải nghiệm 4G, 3G, 2G, 2G chậm và ngoại tuyến.

Mức phân phối cho những phương diện này được tính toán bằng cách sử dụng các phân đoạn của dữ liệu biểu đồ Thời gian hiển thị nội dung đầu tiên (FCP).

Câu hỏi thường gặp

Sau đây là một số câu hỏi thường gặp về tập dữ liệu CrUX BigQuery:

Khi nào tôi sẽ sử dụng Trang tổng quan CrUX thay vì các công cụ khác?

Trang tổng quan CrUX dựa trên cùng một dữ liệu cơ bản có sẵn trên BigQuery, nhưng bạn không cần phải viết một dòng SQL nào để trích xuất dữ liệu và bạn không bao giờ phải lo lắng về việc vượt quá bất kỳ hạn mức miễn phí nào. Thiết lập trang tổng quan nhanh chóng và dễ dàng, tất cả các biểu đồ được tạo cho bạn và bạn có quyền kiểm soát để chia sẻ trang tổng quan với bất kỳ ai bạn muốn.

Có giới hạn nào khi sử dụng Trang tổng quan CrUX không?

Dựa trên BigQuery, Trang tổng quan CrUX cũng kế thừa tất cả các giới hạn của BigQuery. Dữ liệu này chỉ giới hạn ở dữ liệu cấp nguồn gốc theo độ chi tiết hằng tháng.

Trang tổng quan CrUX cũng thay đổi một số tính linh hoạt của dữ liệu thô trên BigQuery để đảm bảo tính đơn giản và thuận tiện. Ví dụ: sự phân phối theo chỉ số chỉ được biểu thị là "tốt", "cần cải thiện" và "kém", thay vì biểu đồ đầy đủ. Trang tổng quan CrUX cũng cung cấp dữ liệu ở cấp độ toàn cầu, trong khi tập dữ liệu BigQuery cho phép bạn phóng to vào các quốc gia cụ thể.

Làm cách nào để tuỳ chỉnh trang tổng quan

Trang này nêu chi tiết cách truy cập phiên bản chỉ đọc của Trang tổng quan CrUX do nhóm CrUX duy trì. Nếu bạn muốn tạo bản sao trang tổng quan của riêng mình để có thể chỉnh sửa để hiển thị các hình ảnh trực quan khác nhau, hãy xem hướng dẫn sử dụng này để biết thêm thông tin. Xin lưu ý rằng khi tự tạo bản sao, bạn sẽ phải cập nhật tháng theo cách thủ công và cũng sẽ không được hưởng lợi từ bất kỳ nội dung bổ sung nào được thêm vào trang tổng quan chính thức (ví dụ: các chỉ số mới hoặc thông tin khác).