Chỉ số

Các chỉ số trong CrUX được hỗ trợ bởi các API nền tảng web tiêu chuẩn mà các trình duyệt hiển thị. Cụ thể, trong tập dữ liệu BigQuery, dữ liệu này được tổng hợp theo độ phân giải của nguồn gốc. Chủ sở hữu trang web cần có bản phân tích và thông tin chi tiết chi tiết hơn (ví dụ như giải quyết ở cấp URL) về hiệu suất trang web có thể sử dụng cùng các API để thu thập dữ liệu đo lường chi tiết về người dùng thực (RUM) cho nguồn gốc của riêng họ. Lưu ý rằng mặc dù tất cả các API đều có trong Chrome, nhưng những trình duyệt khác có thể không hỗ trợ bộ chỉ số đầy đủ.

Hầu hết chỉ số được trình bày dưới dạng tổng hợp biểu đồ, cho phép hình ảnh hoá sự phân phối và giá trị phân vị gần đúng.

Quét màu lần đầu tiên

"Thời gian hiển thị đầu tiên cho biết thời điểm trình duyệt hiển thị lần đầu tiên sau khi điều hướng. Quy tắc này không bao gồm sơn nền mặc định, nhưng bao gồm màu nền không mặc định. Đây là khoảnh khắc quan trọng đầu tiên mà các nhà phát triển quan tâm đến trong quá trình tải trang – khi trình duyệt bắt đầu hiển thị trang".

Paint Timing API

Nội dung đầu tiên hiển thị

"Nội dung đầu tiên hiển thị sẽ báo cáo thời điểm trình duyệt hiển thị bất kỳ văn bản, hình ảnh nào (bao gồm cả hình nền), canvas không có màu trắng hoặc SVG lần đầu tiên. bao gồm cả văn bản có phông chữ web đang chờ xử lý. Đây là lần đầu tiên người dùng có thể bắt đầu xem nội dung trang".

Paint Timing API

Đã tải nội dung DOM

"DOMContentLoaded báo cáo thời gian khi tài liệu HTML ban đầu được tải và phân tích cú pháp hoàn toàn mà không cần đợi biểu định kiểu, hình ảnh và khung phụ tải xong."

MDN

Thời gian hiển thị nội dung lớn nhất

"Nội dung lớn nhất hiển thị (LCP) là một chỉ số quan trọng, tập trung vào người dùng để đo lường tốc độ tải nhận thấy vì chỉ số này đánh dấu thời điểm trong tiến trình tải trang khi nội dung chính của trang có thể đã tải. LCP nhanh giúp người dùng yên tâm rằng trang này hữu ích".

web.dev/articles/lcp

Đang tải

"Sự kiện tải được kích hoạt khi trang và các tài nguyên phụ thuộc của trang đã tải xong".

MDN

Điểm số tổng hợp về mức thay đổi bố cục

"Điểm số tổng hợp về mức thay đổi bố cục (CLS) là một chỉ số quan trọng, tập trung vào người dùng để đo lường độ ổn định về hình ảnh vì chỉ số này giúp định lượng tần suất người dùng gặp phải những thay đổi về bố cục ngoài dự kiến. CLS thấp giúp đảm bảo trang mang lại trải nghiệm thú vị."

web.dev/articles/cls

Độ trễ đầu vào đầu tiên

"Độ trễ đầu vào đầu tiên (FID) là một chỉ số quan trọng, tập trung vào người dùng để đo lường khả năng phản hồi tải vì chỉ số này định lượng trải nghiệm mà người dùng cảm thấy khi cố gắng tương tác với các trang không phản hồi. FID thấp giúp đảm bảo trang có thể sử dụng được."

web.dev/articles/fid

Lượt tương tác đến nội dung hiển thị tiếp theo

"Lượt tương tác với nội dung hiển thị tiếp theo (INP) là một chỉ số trường đánh giá mức độ phản hồi. INP ghi lại độ trễ của tất cả các lượt tương tác trong toàn bộ vòng đời của trang. Giá trị cao nhất của các lượt tương tác đó (hoặc gần cao nhất đối với các trang có nhiều lượt tương tác) được ghi nhận là INP của trang. INP thấp đảm bảo rằng trang sẽ luôn phản hồi một cách đáng tin cậy."

web.dev/articles/inp

Hoạt động tương tác với nội dung hiển thị tiếp theo (INP) đã được thêm vào tập dữ liệu CrUX vào tháng 2 năm 2022. Chỉ số mới này ghi lại độ trễ toàn diện của từng sự kiện và cung cấp thông tin toàn diện hơn về khả năng phản hồi tổng thể của một trang trong suốt thời gian hoạt động của trang.

Chỉ số loại điều hướng cung cấp bảng chi tiết về tỷ lệ phần trăm lượt xem trang của các điều hướng sau:

Loại Nội dung mô tả
navigate Tải trang không phù hợp với bất kỳ danh mục nào khác.
navigate_cache Một lượt tải trang trong đó tài nguyên chính (tài liệu HTML chính) được phân phát từ bộ nhớ đệm HTTP. Các trang web thường tận dụng chức năng lưu vào bộ nhớ đệm cho các tài nguyên phụ, nhưng tài liệu HTML chính thường được lưu vào bộ nhớ đệm ít hơn đáng kể và nếu có thể, điều này có thể cải thiện hiệu suất đáng kể từ việc có thể được lưu vào bộ nhớ đệm cục bộ và tại CDN.
reload Người dùng đã tải lại trang bằng cách nhấn nút tải lại, bằng cách nhấn enter trên thanh địa chỉ hoặc huỷ thao tác đóng tab. Các lần tải lại trang thường dẫn đến việc xác thực lại trở lại máy chủ để kiểm tra xem trang chính có thay đổi hay không. Tỷ lệ phần trăm tải lại trang cao có thể cho thấy trải nghiệm người dùng gây khó chịu.
restore Trang được tải lại sau khi trình duyệt khởi động lại hoặc thẻ đã bị xoá vì lý do liên quan đến bộ nhớ. Đối với Chrome trên Android, các báo cáo này được báo cáo là "tải lại".
back_forward Điều hướng lịch sử, nghĩa là trang đã được xem và quay trở lại gần đây. Với việc lưu vào bộ nhớ đệm chính xác, đây sẽ là những trải nghiệm nhanh một cách hợp lý nhưng vẫn yêu cầu trang được xử lý và JavaScript được thực thi – cả hai điều này bfcache sẽ tránh được.
back_forward_cache Thao tác điều hướng nhật ký được cung cấp từ bfcache. Tối ưu hoá các trang của bạn để tận dụng bfcache, bằng cách loại bỏ các trình chặn, sẽ mang lại trải nghiệm nhanh hơn, vì vậy các trang web sẽ
prerender Trang đã được kết xuất trước (tương tự như bfcache) có thể dẫn đến việc tải trang gần như ngay lập tức.

Trong một số trường hợp, một lượt tải trang có thể là sự kết hợp của nhiều kiểu điều hướng. Trong trường hợp đó, CrUX sẽ báo cáo kết quả trùng khớp đầu tiên theo thứ tự đảo ngược của bảng (từ dưới lên trên).

Bạn có thể xem thêm thông tin trong bài đăng thông báo về các loại điều hướng.

Chỉ số thử nghiệm

Tập dữ liệu CrUX sẽ có sẵn trong BigQuery, trong đó một số chỉ số khác cũng có trong API CrUX. Các chỉ số này có thể thay đổi thường xuyên khi chúng phát triển dựa trên phản hồi của người dùng. Hãy kiểm tra ghi chú phát hành để nắm bắt những thay đổi mới nhất.

Thời gian cho byte đầu tiên

TTFB trong CrUX chỉ được thu thập khi tải toàn bộ trang, không giống như các bộ tính giờ khác (chẳng hạn như LCP) vốn cũng được thu thập trên các thao tác cho thao tác tiến/lùi và các trang được kết xuất trước. Do đó, quy mô mẫu của TTFB có thể nhỏ hơn các chỉ số khác và không nhất thiết phải được so sánh trực tiếp với các chỉ số đó.

CrUX đo lường TTFB vì các byte đầu tiên của tài nguyên tài liệu được nhận từ máy chủ. Chế độ xem thông thường của TTFB được dùng để đo lường thời điểm phản hồi tài liệu bắt đầu nhưng khi Gợi ý ban đầu được sử dụng thì "byte đầu tiên" sẽ sớm hơn thời điểm này. Trong tương lai, CrUX có thể được cập nhật để bỏ qua Gợi ý ban đầu.

TTFB không phải là thước đo trực tiếp về thời gian phản hồi của máy chủ vì nó bao gồm các chỉ số đo lường trước đó (bao gồm cả thời gian chuyển hướng) và chịu ảnh hưởng của việc phản hồi được phân phát từ bộ nhớ đệm hoặc CDN hay từ máy chủ. Điều này đặc biệt rõ ràng trong dữ liệu thực địa như CrUX, trong khi hoạt động thử nghiệm trong phòng thí nghiệm thường ít bị ảnh hưởng bởi các yếu tố này vì URL cuối cùng là nội dung kiểm tra và thường phủ định các thay đổi trong bộ nhớ đệm.

Mức độ phổ biến

Chỉ số Thứ hạng mức độ phổ biến là thước đo tương đối về mức độ phổ biến của trang web trong tập dữ liệu CrUX, được đo bằng tổng số lượt điều hướng trên nguồn gốc. Thứ hạng được tính trên thang điểm 10 gồm nửa bước (ví dụ: 1000 URL hàng đầu, 5 nghìn hàng đầu, 10 nghìn hàng đầu, 50 nghìn hàng đầu, 100 nghìn hàng đầu, 500 nghìn hàng đầu, 1 triệu hàng đầu, v.v.) với mỗi thứ hạng không bao gồm các URL trước đó (ví dụ: 5 nghìn hàng đầu thực sự là 4 nghìn URL, không bao gồm 1 nghìn URL hàng đầu). Giới hạn trên là giới hạn động khi tập dữ liệu tăng trưởng.

Mức độ phổ biến được dùng làm kim chỉ nam cho quá trình phân tích rộng, chẳng hạn như để xác định hiệu suất của 1.000 nguồn gốc hàng đầu theo quốc gia.

Quyền gửi thông báo

Đối với các trang web yêu cầu quyền hiển thị thông báo cho người dùng, chỉ số này thể hiện tần suất tương đối của phản hồi của người dùng cho các lời nhắc: chấp nhận, từ chối, bỏ qua hoặc loại bỏ.

Thời gian khứ hồi

Cung cấp thời gian trọn vòng HTTP (lớp ứng dụng) ước tính khi bắt đầu điều hướng, dựa trên kết nối mạng gần đây. Chỉ số này còn được gọi là thuộc tính rtt của Network Information API (API Thông tin mạng), cũng là API chịu trách nhiệm cho phương diện Loại kết nối hiệu quả (ECT).

Chỉ số này chỉ có trong CrUX API và CrUX History API (API Lịch sử CrUX) được tổng hợp đến phân vị thứ 75. Không có sẵn biểu đồ. Tính năng này cũng không có trong BigQuery.