אין במסמך גדלים קריאים של גופנים

מנועי חיפוש רבים מדרגים דפים על סמך מידת ההתאמה שלהם לניידים. גופן בגודל של פחות מ-12 פיקסלים בדרך כלל קשה לקריאה במכשירים ניידים, וייתכן שהמשתמשים יצטרכו להגדיל את התצוגה כדי להציג טקסט בגודל נוח לקריאה.

איך הבדיקה של גודל הגופן ב-Lighthouse נכשלת

הדף Lighthouse מסמן דפים שהגופנים שלהם קטנים מדי לקריאה בנייד:

ביקורת Lighthouse מראה שבדף יש גופן בגודל לא קריא

Lighthouse מסמן דפים שבהם גודל הגופן של 40% או יותר מהטקסט קטן מ-12 פיקסלים. במקרים שבהם דף נכשל בבדיקה, התוצאות מוצגות בטבלה ב-Lighthouse עם ארבע עמודות:

מקור המיקום המקורי של מערכת כללי ה-CSS שגורם לטקסט הלא קריא.
סלקטור הבורר של קבוצת הכללים.
% מהטקסט בדף אחוז הטקסט בדף המושפע ממערכת הכללים.
גודל הגופן הגודל המחושב של הטקסט.

איך לתקן גופנים לא קריאים

לבדוק את הגדלים של הגופנים ב-CSS. מומלץ להשתמש בגודל גופן של 12 פיקסלים לפחות ב-60% לפחות מהטקסט בדף.

איך לתקן הגדרה חסרה של אזור תצוגה

אם מערכת Lighthouse מדווחת על Text is illegible because of a missing viewport config, צריך להוסיף תג <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> ל-<head> של המסמך.

מידע נוסף מפורט בפוסט אין תג <meta name="viewport"> עם width או initial-scale.

מקורות מידע

קוד המקור של הביקורת במסמך לא נעשה שימוש בגודלי גופן קריאים