Tránh tạo chuỗi các yêu cầu quan trọng

Chuỗi yêu cầu quan trọng là một loạt các yêu cầu mạng phụ thuộc quan trọng đối với việc hiển thị trang. Độ dài của chuỗi càng lớn và kích thước tải xuống càng lớn, tác động càng lớn đến hiệu suất tải trang.

Lighthouse báo cáo các yêu cầu quan trọng được tải với mức độ ưu tiên cao:

Ảnh chụp màn hình về quy trình kiểm tra chuyên sâu yêu cầu tối quan trọng bằng Lighthouse

Cách Lighthouse xác định các chuỗi yêu cầu quan trọng

Lighthouse sử dụng mức độ ưu tiên mạng làm proxy để xác định các tài nguyên quan trọng chặn hiển thị. Xem bài viết Các mức độ ưu tiên và lịch biểu của tài nguyên Chrome của Google để biết thêm thông tin về cách Chrome xác định các mức độ ưu tiên này.

Dữ liệu về các chuỗi yêu cầu quan trọng, kích thước tài nguyên và thời gian dùng để tải tài nguyên xuống được trích xuất từ Chrome Remote Debugging Protocol (Giao thức gỡ lỗi từ xa của Chrome).

Cách giảm tác động của các chuỗi yêu cầu quan trọng đến hiệu suất

Hãy sử dụng kết quả kiểm tra chuỗi yêu cầu quan trọng để nhắm đến những tài nguyên có ảnh hưởng lớn nhất đến lượt tải trang trước tiên:

  • Giảm thiểu số lượng tài nguyên quan trọng: loại bỏ chúng, hoãn tải xuống, đánh dấu là async, v.v.
  • Tối ưu hoá số lượng byte quan trọng để giảm thời gian tải xuống (số lượng trọn vòng).
  • Tối ưu hoá thứ tự tải các tài nguyên quan trọng còn lại: tải tất cả các nội dung quan trọng xuống càng sớm càng tốt để rút ngắn độ dài đường dẫn quan trọng.

Tìm hiểu thêm về cách tối ưu hoá hình ảnh, JavaScript, CSSphông chữ trên web.

Hướng dẫn dành riêng cho ngăn xếp

Magento

Nếu bạn hiện không nhóm các tài sản JavaScript, hãy cân nhắc sử dụng trình đóng gói.

Tài nguyên

Mã nguồn để kiểm tra Giảm thiểu mức độ quan trọng của yêu cầu