Wat is er nieuw in DevTools (Chrome 91)

Web Vitals-informatie verschijnt in het prestatiepaneel

Plaats de muisaanwijzer op een Web Vitals-markering in het prestatiepaneel om te begrijpen waar de indicator over gaat: of de prestaties goed zijn, verbetering behoeven of slecht zijn.

Web Vitals-informatie verschijnt

Chroomuitgave: 1147872

Visualiseer CSS-scroll-snap

U kunt nu de scroll-snap badge in het Elementen- paneel omschakelen om de uitlijning van de CSS-scroll-snap te inspecteren.

CSS-scroll-snap

Wanneer op een HTML-element op uw pagina (bijvoorbeeld deze demopagina ) het scroll-snap-type is toegepast, ziet u ernaast een scroll-snap badge in het paneel Elementen . Klik op de badge om de weergave van een scroll-snap-overlay op de pagina in of uit te schakelen.

In het bovenstaande voorbeeld ziet u puntmarkeringen op snapranden. De scrollpoort heeft een effen omlijning, terwijl de snap-items streepjesomtrekken hebben. De scroll-opvulling is groen, terwijl de scroll-marge oranje is.

Chroomuitgave: 862450

Nieuwe geheugeninspecteur

Gebruik de nieuwe Geheugeninspecteur om een ArrayBuffer in JavaScript te inspecteren, evenals het Wasm-geheugen.

Open deze demopagina . Open in het deelvenster Bronnen het bestand demo-js.js en stel een breekpunt in op regel 18.

Ververs de pagina. Vouw de sectie Bereik uit in het rechter foutopsporingsvenster . Let op het nieuwe pictogram naast de bufferwaarde . Klik erop om de Memory Inspector weer te geven.

Bekijk de documentatie voor meer informatie over het inspecteren van JavaScript ArrayBuffer en WebAssembly.Memory met deze nieuwe geheugeninspecteur.

Geheugeninspecteur

Chroomuitgave: 1166577

Nieuw paneel met badge-instellingen in het paneel Elementen

Je kunt nu selectief badges in- of uitschakelen via de Badge-instellingen in het Elementenpaneel . Gebruik deze functie om de belangrijke badges aan te passen en erop gefocust te blijven terwijl u webpagina's inspecteert.

deelvenster Badge-instellingen in het paneel Elementen

Klik in het paneel Elementen met de rechtermuisknop op een element. Selecteer Badge-instellingen in het contextmenu; het paneel met badge-instellingen verschijnt bovenaan. Schakel elk selectievakje in of uit om de badges te tonen/verbergen.

Chroomuitgave: 1066772

Verbeterd beeldvoorbeeld met informatie over de beeldverhouding

Afbeeldingsvoorbeelden in het paneel Elementen geven nu meer informatie over de afbeelding weer: gerenderde grootte, gerenderde beeldverhouding, intrinsieke grootte, intrinsieke beeldverhouding en bestandsgrootte.

Met deze informatie kunt u uw afbeeldingen beter begrijpen en indien nodig optimalisatie toepassen.

Afbeeldingsvoorbeeld met informatie over de beeldverhouding

De informatie over de beeldverhouding van de afbeelding is ook beschikbaar in het Netwerkpaneel wanneer u klikt om een ​​voorbeeld van de afbeelding te bekijken.

Informatie over de beeldverhouding in het paneel Netwerk

Chroomafgiften: 1149832 , 1170656

Knop Nieuwe netwerkvoorwaarden met opties om Content-Encoding -programma's te configureren

Er is een nieuwe knop Netwerkvoorwaarden toegevoegd in het Netwerkpaneel . Klik erop om het tabblad Netwerkvoorwaarden te openen.

Er is een nieuwe optie Geaccepteerde inhoudcoderingen toegevoegd aan het tabblad Netwerkvoorwaarden . Configureer het om te testen of serverreacties correct worden gecodeerd in browsers die geen gzip, brotli of andere toekomstige Content-Encoding ondersteunen.

Knop Nieuwe netwerkvoorwaarden met opties om inhoudcodering te configureren

Chroomuitgave: 1162042

Verbeteringen in het deelvenster Stijlen

Nieuwe snelkoppeling om de berekende waarde te bekijken in het deelvenster Stijlen

U kunt nu met de rechtermuisknop op een CSS-eigenschap klikken in het deelvenster Stijlen en Berekende waarde weergeven selecteren om de berekende CSS-waarde te bekijken.

Nieuwe snelkoppeling om de berekende waarde te bekijken

Chroomuitgave: 1076198

Ondersteuning voor het trefwoord accent-color

De automatisch aanvulbare gebruikersinterface van het deelvenster Stijlen detecteert nu het CSS-trefwoord accent-color , waardoor webontwikkelaars de accentkleur kunnen opgeven voor UI-besturingselementen (bijvoorbeeld selectievakjes, keuzerondjes) die door het element worden gegenereerd.

De CSS-eigenschap accent-color is momenteel experimenteel . Schakel chrome://flags/#enable-experimental-web-platform-features om het te testen.

accent kleur

Chroomuitgave: 1092093

Categoriseer probleemtypen met kleuren en pictogrammen

Op het tabblad Problemen worden problemen nu gecategoriseerd in paginafouten, komende belangrijke wijzigingen en mogelijke verbeteringen voor een betere indicatie van de ernst. U kunt het tabblad Problemen openen door op de knop voor het tellen van problemen in de console te klikken.

  • Paginafouten (rood) . Problemen die directe gevolgen hebben voor de paginafunctionaliteit, zoals het niet instellen van de juiste CORS- headers, enz.
  • Aankomende belangrijke wijzigingen (geel) . Problemen die informatie geven over een aanstaande, incompatibele wijziging van het webplatform die kan resulteren in verlies van paginafunctionaliteit (bijvoorbeeld waarschuwing voor komende CORS RFC 1918-wijzigingen ).
  • Mogelijke verbeteringen (blauw) . Potentiële verbeteringen op de pagina, maar hebben momenteel geen invloed op de basisfunctionaliteit van de pagina (bijvoorbeeld toegankelijkheidsproblemen)

Categoriseer probleemtypen met kleuren en pictogrammen

Chroomuitgave: 1183241

Vertrouwenstokens verwijderen

U kunt nu vertrouwenstokens verwijderen met de nieuwe verwijderknop in het deelvenster Vertrouwenstokens , onder het paneel Toepassingen .

Trust Token is een nieuwe API om fraude te bestrijden en bots van echte mensen te onderscheiden, zonder passieve tracking. Leer hoe u aan de slag kunt gaan met Trust Tokens .

Vertrouwenstokens verwijderen

Chroomuitgave: 1126824

Bekijk details over geblokkeerde elementen in de weergave Framedetails

U kunt nu details over geblokkeerde functies bekijken onder het gedeelte Machtigingenbeleid in de weergave Framedetails.

Open deze demopagina . Ga naar het toepassingspaneel en selecteer een frame. Blader in de sectie Machtigingenbeleid naar de eigenschap Uitgeschakelde functies . Klik op Details weergeven om details te bekijken over waarom de functie is geblokkeerd. Klik op het pictogram naast elk beleid om naar het iframe of netwerkverzoek te gaan dat de functie heeft geblokkeerd.

Het toestemmingsbeleid is een webplatform-API die een website de mogelijkheid geeft om het gebruik van browserfuncties in zijn eigen frame of in iframes die hij insluit, toe te staan ​​of te blokkeren.

Geblokkeerde functies in de weergave Framedetails

Chroomuitgave: 1158827

Filter experimenten in de instelling Experimenten

Vind experimenten sneller met het nieuwe experimentfilter. Ga bijvoorbeeld naar Instellingen > Experimenten en typ in het tekstvak Filter 'contrast' om alle experimenten te filteren met het woord 'contrast'.

Filter experimenten in de instelling Experimenten

Nieuwe kolom Vary Header in het cacheopslagvenster

Gebruik de nieuwe kolom Vary Header in het deelvenster Cacheopslag om de Vary HTTP-antwoordheader te bekijken.

Varieer de kolom Koptekst

Chroomuitgave: 1186049

Verbeteringen in het bronnenpaneel

Ondersteuning voor nieuwe JavaScript-functies

DevTools ondersteunen nu de nieuwe JavaScript-taalfunctie voor huismerkcontrole , ook wel #foo in obj genoemd.

Deze functie voor huismerkcontroles breidt de in-operator uit om het testen van privéklassevelden op een bepaald object te ondersteunen.

Probeer het uit in het paneel Console en bronnen . U kunt de privévelden ook inspecteren in de sectie Bereik onder het foutopsporingsvenster .

JavaScript-privémerkcontroles

Chroomuitgave: 11374

Verbeterde ondersteuning voor het opsporen van fouten in breekpunten

DevTools stelt breekpunten nu correct in meerdere scripts correct in. Moderne JavaScript-bundelaars (bijv. Webpack , Rollup ) ondersteunen de functie voor het splitsen van codes - er zijn scenario's waarin één gedeelde component kan worden opgenomen in meerdere routes (codesplitsingen).

Voorheen kon DevTools slechts breekpunten op één onbewerkte locatie instellen. Met deze nieuwste verbetering kan DevTools breekpunten op alle relevante locaties correct instellen.

Chroomuitgaves: 1142705 , 979000 , 1180794

Ondersteuning van hovervoorbeeld met [] -notatie

DevTools ondersteunt nu een hovervoorbeeld op JavaScript-lidexpressies die de [] -notatie gebruiken in het deelvenster Bronnen .

Ondersteuning van hovervoorbeeld met '[]'-notatie

Chroomuitgave: 1178305

Verbeterd overzicht van HTML-bestanden

DevTools heeft nu betere overzichtsondersteuning voor HTML-bestanden. Open een HTML-bestand in het deelvenster Bronnen . U kunt de codeomtrek wisselen met het toetsenbord Cmd + Shift + O op Mac of Ctrl + Shift + O in Windows.

In het onderstaande voorbeeld vermeldt DevTools nu correct alle functies in het overzicht. Voorheen toonde DevTools slechts enkele functies.

Verbeterd overzicht van HTML-bestanden

Chroomuitgave: 761019 , 1191465

Juiste foutenstack-traceringen voor Wasm-foutopsporing

DevTools lost nu inline functieaanroepen op en toont de juiste foutstack-traceringen voor Wasm-foutopsporing.

Voorheen gaf DevTools alleen generieke Wasm-referenties weer in de Error-stack-traceringen.

Juiste foutenstack-traceringen voor Wasm-foutopsporing

De oude versie van Chrome aan de linkerkant toont de bronlocatie (bijvoorbeeld dsquare ) niet in de Error-stack-traceringen, terwijl de nieuwe versie aan de rechterkant dat wel doet.

Chroomuitgave: 1189161

Download de voorbeeldkanalen

Overweeg om Chrome Canary , Dev of Beta te gebruiken als uw standaard ontwikkelingsbrowser. Deze preview-kanalen geven u toegang tot de nieuwste DevTools-functies, testen geavanceerde webplatform-API's en ontdekken problemen op uw site voordat uw gebruikers dat doen!

Neem contact op met het Chrome DevTools-team

Gebruik de volgende opties om de nieuwe functies en wijzigingen in het bericht te bespreken, of iets anders gerelateerd aan DevTools.

  • Stuur ons een suggestie of feedback via crbug.com .
  • Rapporteer een DevTools-probleem met behulp van de opties MeerMeer > Help > Rapporteer een DevTools-probleem in DevTools.
  • Tweet op @ChromeDevTools .
  • Laat reacties achter op onze Wat is er nieuw in DevTools YouTube-video's of DevTools Tips YouTube-video's .

Wat is er nieuw in DevTools

Een lijst met alles wat aan bod is gekomen in de serie Wat is er nieuw in DevTools .

Chroom 126

Chroom 125

Chroom 124

Chroom 123

Chroom 122

Chroom 121

Chroom 120

Chroom 119

Chroom 118

Chroom 117

Chroom 116

Chroom 115

Chroom 114

Chroom 113

Chroom 112

Chroom 111

Chroom 110

Chroom 109

Chroom 108

Chroom 107

Chroom 106

Chroom 105

Chroom 104

Chroom 103

Chroom 102

Chroom 101

Chroom 100

Chroom 99

Chroom 98

Chroom 97

Chroom 96

Chroom 95

Chroom 94

Chroom 93

Chroom 92

Chroom 91

Chroom 90

Chroom 89

Chroom 88

Chroom 87

Chroom 86

Chroom 85

Chroom 84

Chroom 83

Chroom 82

Chrome 82 is geannuleerd .

Chroom 81

Chroom 80

Chroom 79

Chroom 78

Chroom 77

Chroom 76

Chroom 75

Chroom 74

Chroom 73

Chroom 72

Chroom 71

Chroom 70

Chroom 68

Chroom 67

Chroom 66

Chroom 65

Chroom 64

Chroom 63

Chroom 62

Chroom 61

Chroom 60

Chroom 59