استراتژی های مختلف کارگر خدمات برای معماری های مختلف

وقتی صحبت از ساختن برای وب می شود، باید از چند سبک معماری آگاه بود.

به عنوان مثال، یک وب‌سایت «سنتی» – که به آن برنامه چند صفحه‌ای (MPA) نیز گفته می‌شود – مجموعه‌ای از صفحاتی است که کاربران از طریق درخواست‌های پیمایش سنتی در آن‌ها پیمایش می‌کنند. سایت های استاتیک نمونه خوبی از این سبک معماری هستند، حتی وب سایت های مبتنی بر CMS مانند وب سایت های وبلاگ و بازاریابی نیز نمونه هایی از این سبک هستند.

سپس سبک "مدرن" برنامه تک صفحه ای (SPA) وجود دارد که در آن تنها درخواست ناوبری همان اولین درخواست است. معماری‌های SPA تمایل دارند حداقل نشانه‌گذاری را در درخواست ناوبری اولیه ارائه کنند، که توسط داده‌های ارائه شده توسط APIهای سمت سرور پر می‌شود. سپس این داده‌ها در نشانه‌گذاری ارائه‌شده توسط سرویس گیرنده ارائه شده توسط روتر سمت مشتری برای هر پیمایش بعدی ارائه می‌شوند.

هر سبکی را که ترجیح می دهید، تطبیق یک معماری معین با اجرای درست سرویس کارگر کلید تضمین قابلیت اطمینان و عملکرد بالا است. طراحی پایان باز کارکنان خدمات - و به طور گسترده Workbox - انعطاف پذیری زیادی را در نحوه رسیدگی به درخواست دارایی ها فراهم می کند و این فناوری می تواند برای هر سبک معماری که شما ترجیح می دهید طراحی شود.

برای شروع کار، بیایید ابتدا آنچه را که برای ساختن یک کارگر خدماتی که با یک SPA به بهترین وجه کار می‌کند را پوشش دهیم. سپس، هنگامی که آماده هستید الگویی را امتحان کنید که طرح پیمایش پیش‌فرض مرورگر را در حین ارائه رندر فوق سریع گسترش می‌دهد، راهنمای ما را در مورد ساختن یک سرویس پخش جریانی برای برنامه‌های چند صفحه‌ای بررسی کنید.