Lighthouse erişilebilirlik puanlaması

Lighthouse Erişilebilirlik puanı, tüm erişilebilirlik denetimlerinin ağırlıklı ortalamasıdır. Ağırlıklandırma, ax kullanıcı etkisi değerlendirmelerine dayanır.

Erişilebilirlik denetimlerinin her biri başarılı veya başarısız olur. Performans denetimlerinden farklı olarak bir sayfa, erişilebilirlik denetimini kısmen geçtiğiniz için puan almaz. Örneğin, bir sayfadaki bazı düğmelerin erişilebilir özellikli adları varken diğerlerinde yoksa sayfa Düğmelerin erişilebilir adı denetimine sahip değil için 0 değerini alır.

Aşağıdaki tabloda, her erişilebilirlik denetimi için ağırlıklandırma gösterilmektedir. Daha ağır ağırlıktaki denetimlerin puanınız üzerinde daha büyük bir etkisi vardır. Manuel denetimler, puanınızı etkilemediği için tabloya dahil edilmez.

Denetim Ağırlık
[accesskey] değerleri benzersiz 7
[aria-*] özellik rolleriyle eşleşiyor 10
role="" öğesine atanan değerler geçerli ARIA rolleri 1
button, link ve menuitem öğelerinin erişilebilir özellikli adları var 7
role="dialog" veya role="alertdialog" içeren öğelerin erişilebilir özellikli adları var 7
Dokümanda [aria-hidden="true"] yok <body> 10
[aria-hidden="true"] öğelerinde odaklanılabilir alt öğeler yok 7
ARIA giriş alanlarının erişilebilir özellikli adları var 7
ARIA meter öğelerinin erişilebilir özellikli adları var 7
ARIA progressbar öğelerinin erişilebilir özellikli adları var 7
[role] öğeleri, gereken tüm [aria-*] özelliklerine sahip 10
ARIA [role] sahibi olup alt öğelerin belirli bir [role] içermesini gerektiren öğelerde gerekli tüm alt öğeler var 10
[role] öğeleri gerekli üst öğelerinin içinde bulunuyor 10
[role] değerleri geçerli 7
role=text özelliğine sahip öğelerin odaklanılabilir alt öğeleri yok 7
ARIA açma/kapatma alanlarının erişilebilir özellikli adları var 7
ARIA tooltip öğelerinin erişilebilir özellikli adları var 7
ARIA treeitem öğelerinin erişilebilir özellikli adları var 7
[aria-*] özellikleri geçerli değerlere sahip 10
[aria-*] özellikleri geçerli ve yanlış yazılmamış 10
Düğmelerin erişilebilir adları var 10
Sayfa bir başlık, atlama bağlantısı veya önemli nokta bölgesi içeriyor 7
Arka plan ve ön plan renkleri yeterli kontrast oranına sahip 7
<dl> öğeleri yalnızca gerektiği gibi sıralanmış <dt> ve <dd> gruplarını, <script>, <template> veya <div> öğelerini içeriyor 7
Tanım listesi öğeleri <dl> öğeleri arasına yerleştirilmiş 7
Dokümanın <title> öğesi var 7
Etkin, odaklanılabilir öğelerdeki [id] özellikleri benzersiz 7
ARIA kimlikleri benzersiz 10
Hiçbir form alanının birden fazla etiketi yok 3
<frame> veya <iframe> öğesinin başlığı var 7
Başlık öğeleri sırayla azalan düzende sıralanmış 3
<html> öğesinin [lang] özelliği var 7
<html> öğesi, [lang] özelliği için geçerli bir değere sahip 7
<html> öğesi, [lang] özelliğiyle aynı temel dile sahip bir [xml:lang] özelliği içeriyor 3
Resim öğelerinin [alt] özellikleri var 10
Resim öğelerinde gereksiz metin olan [alt] özellikleri yok 1
Giriş düğmelerinde ayırt edilebilir metin var 10
<input type="image"> öğelerin [alt] metni var 10
Görünür metin etiketlerine sahip öğelerin, erişilebilir özellikli adları eşleşiyor 7
Form öğelerinin ilişkili etiketleri var 7
Bağlantılar, renkten bağımsız olarak ayırt edilebilir. 7
Bağlantıların ayırt edilebilir adları var 7
Listeler yalnızca <li> öğeleri ve komut dosyası destekleyen öğeler (<script> ve <template>) içeriyor 7
Liste öğeleri (<li>), <ul>, <ol> veya <menu> üst öğelerinde yer alıyor 7
Doküman <meta http-equiv="refresh"> kullanmıyor 10
[user-scalable="no"], <meta name="viewport"> öğesinde kullanılmamış ve [maximum-scale] özelliği 5'ten küçük değil 10
<object> öğede alternatif metin var 7
Seçili öğelerin ilişkili <label> öğeleri var 7
Atlama bağlantılarına odaklanılabiliyor 3
Hiçbir öğe 0'dan büyük [tabindex] değeri içermiyor 7
Tabloların özet özelliğinde ve <caption> öğesinde farklı içerik var 1
Tablolar, başlığı belirtmek için [colspan] özelliğine sahip hücreler yerine <caption> kullanıyor 7
Büyük bir <table> içinde yer alan <td> öğenin bir veya daha fazla tablo başlığı var 10
<table> öğesinde olup [headers] özelliğini kullanan hücreler, aynı tablodaki tablo hücrelerine başvuruda bulunuyor 7
[role="columnheader"/"rowheader"] içeren <th> öğe ve öğenin açıkladıkları veri hücreleri var 7
[lang] özellikleri geçerli bir değere sahip 7
<video> öğelerinde [kind="captions"] bulunan bir <track> öğesi var 10