Lighthouse erişilebilirlik puanlaması

Lighthouse Erişilebilirlik puanı, tüm erişilebilirlik denetimlerinin ağırlıklı ortalamasıdır. Ağırlıklandırma, axe kullanıcı etkisi değerlendirmelerine dayanır.

Her erişilebilirlik denetimi başarılı veya başarısız olur. Performans denetimleri'nden farklı olarak bir sayfa, bir erişilebilirlik denetimini kısmen geçtiği için puan almaz. Örneğin, bir sayfadaki bazı düğmelerin adı erişilebilirken bazılarının adı yoksa Düğmelerin erişilebilir özellikli bir adı yok denetimi nedeniyle sayfa 0 alır.

Aşağıdaki tabloda her bir erişilebilirlik denetimine ilişkin ağırlıklar gösterilmektedir. Daha ağır ağırlıklı denetimlerin puanınız üzerinde daha büyük bir etkisi vardır. Manuel denetimler, puanınızı etkilemediği için tabloya dahil edilmez.

Denetim Ağırlık
[accesskey] değerleri benzersiz 7
[aria-*] özellik rolleriyle eşleşiyor 10
role="" öğesine atanan değerler geçerli ARIA rolleridir 1
button, link ve menuitem öğelerinin erişilebilir özellikli adları var 7
role="dialog" veya role="alertdialog" içeren öğelerin erişilebilir özellikli adları var 7
Dokümanda <body> [aria-hidden="true"] yok 10
[aria-hidden="true"] öğelerinde odaklanılabilir alt öğe bulunmuyor 7
ARIA giriş alanlarının erişilebilir özellikli adları var 7
ARIA meter öğelerinin erişilebilir özellikli adları var 7
ARIA progressbar öğelerinin erişilebilir özellikli adları var 7
[role] öğeleri gerekli tüm [aria-*] özelliklerine sahip 10
ARIA [role] sahibi olup alt öğelerin belirli bir [role] içermesini gerektiren öğelerde gerekli tüm alt öğeler var 10
[role] öğeleri gerekli üst öğelerinin içinde bulunuyor 10
[role] değer geçerli 7
role=text özelliğine sahip öğelerin odaklanılabilir alt öğeleri yok 7
ARIA açma/kapatma alanlarının erişilebilir özellikli adları var 7
ARIA tooltip öğelerinin erişilebilir özellikli adları var 7
ARIA treeitem öğelerinin erişilebilir özellikli adları var 7
[aria-*] özellik geçerli değerlere sahip 10
[aria-*] özellikler geçerli ve yanlış yazılmamış 10
Düğmelerin erişilebilir adları var 10
Sayfa bir başlık, atlama bağlantısı veya önemli nokta bölgesi içeriyor 7
Arka plan ve ön plan renkleri yeterli kontrast oranına sahip 7
<dl> öğeleri yalnızca gerektiği gibi sıralanmış <dt> ve <dd> gruplarını, <script>, <template> veya <div> öğelerini içeriyor 7
Tanım listesi öğeleri <dl> öğeleri arasına yerleştirilmiş 7
Belgenin <title> öğesi var 7
Etkin, odaklanılabilir öğelerdeki [id] özelliği benzersiz 7
ARIA kimlikleri benzersiz 10
Hiçbir form alanında birden fazla etiket yok 3
<frame> veya <iframe> öğesinin başlığı var 7
Başlık öğeleri azalan düzende sıralanmış olarak gösteriliyor 3
<html> öğesinin [lang] özelliği var 7
<html> öğesi, [lang] özelliği için geçerli bir değere sahip 7
<html> öğesi, [lang] özelliğiyle aynı temel dile sahip bir [xml:lang] özelliği içeriyor 3
Resim öğelerinin [alt] özelliği var 10
Resim öğelerinin gereksiz metin olan [alt] özellikleri yok 1
Giriş düğmelerinde ayırt edilebilir metin var 10
<input type="image"> öğesinde [alt] metin var 10
Görünür metin etiketlerine sahip öğelerin eşleşen erişilebilir özellikli adları var. 7
Form öğelerinin ilişkili etiketleri var 7
Bağlantılar renkten bağımsız olarak ayırt edilebiliyor 7
Bağlantıların ayırt edilebilir bir adı var 7
Listeler yalnızca <li> öğeleri ve komut dosyası destekleyen öğeler (<script> ve <template>) içeriyor 7
Liste öğeleri (<li>), <ul>, <ol> veya <menu> üst öğelerinde yer alıyor 7
Belge <meta http-equiv="refresh"> kullanmıyor 10
[user-scalable="no"], <meta name="viewport"> öğesinde kullanılmamış ve [maximum-scale] özelliği 5'ten küçük değil 10
<object> öğesinin alternatif metni var 7
Select öğelerinin ilişkili label öğeleri var 7
Atlama bağlantılarına odaklanılabilir 3
Hiçbir öğe 0'dan büyük [tabindex] değeri içermiyor 7
Tabloların özet özelliğinde ve <caption> özelliğinde farklı içerikler var 1
Tablolarda, başlığı belirtmek için [colspan] özelliğine sahip hücreler yerine <caption> kullanılıyor 7
Büyük bir <table> içinde yer alan <td> öğesinin bir veya daha fazla tablo başlığı var 10
<table> öğesinde bulunan ve [headers] özelliğini kullanan hücreler aynı tablodaki tablo hücrelerine atıfta bulunuyor 7
[role="columnheader"/"rowheader"] içeren <th> öğenin ve öğelerin açıkladıkları veri hücreleri var 7
[lang] özellikleri geçerli bir değere sahip 7
<video> öğeleri, [kind="captions"] içeren bir <track> öğesi içeriyor 10