מניפסט לאחסון מנוהל

בניגוד לאזורי האחסון local ו-sync, אזור האחסון managed מחייב הצהרה על המבנה שלו כסכימת JSON והוא מאומת בקפידה על ידי Chrome. צריך לאחסן את הסכימה הזו בקובץ שמצוין באמצעות המאפיין "managed_schema" של מפתח המניפסט "storage", ולציין בו את מדיניות הארגון שהתוסף תומך בה.

כללי המדיניות דומים לאפשרויות, אבל מוגדרים על ידי אדמין לתוספים שהותקנו לפי מדיניות, כך שהתוסף יכול להיות מוגדר מראש לכל המשתמשים בארגון. ראו איך Chrome מטפל במדיניות כדי לראות דוגמאות מ-Chrome.

לאחר ההצהרה על המדיניות, אפשר לקרוא אותם ב-API של storage.managed. התוסף הוא זה שיאכוף את המדיניות שהאדמין הגדיר.

דוגמה ל-מניפסט.json

המאפיין storage.managed_schema מציין קובץ בתוך התוסף שמכיל את סכימת המדיניות.

{
 "name": "My enterprise extension",
 "storage": {
  "managed_schema": "schema.json"
 },
 ...
}

לאחר מכן, Chrome יטען את כללי המדיניות האלה ממערכת ההפעלה הבסיסית ומ-Google Apps עבור משתמשים מחוברים. האירוע storage.onChanged מופעל בכל פעם שמזוהה שינוי במדיניות. אתם יכולים לבדוק את כללי המדיניות ש-Chrome טען בכתובת chrome://policy.

פורמט סכימה

לפורמט הסכימה JSON יש כמה דרישות נוספות מ-Chrome:

 • הסכימה ברמה העליונה חייבת להיות מסוג object.
 • השדה object ברמה העליונה לא יכול להכיל additionalProperties. השדה properties שהוצהר הוא כללי המדיניות של התוסף הזה.
 • כל סכימה חייבת לכלול ערך של $ref או ערך אחד בלבד של type.

אם הסכימה לא חוקית, Chrome לא יטען את התוסף ויציין את הסיבה לכך שהסכימה לא אומתה. אם ערך המדיניות לא תואם לסכימה, הוא לא יפורסם על ידי ה-API storage.managed.

סכימה לדוגמה

{
 "type": "object",

 // "properties" maps an optional key of this object to its schema. At the
 // top-level object, these keys are the policy names supported.
 "properties": {

  // The policy name "AutoSave" is mapped to its schema, which in this case
  // declares it as a simple boolean value.
  // "title" and "description" are optional and are used to show a
  // user-friendly name and documentation to the administrator.
  "AutoSave": {
   "title": "Automatically save changes.",
   "description": "If set to true then changes will be automatically saved.",
   "type": "boolean"
  },

  // Other simple types supported include "integer", "string" and "number".
  "PollRefreshRate": {
   "type": "integer"
  },

  "DefaultServiceUrl": {
   "type": "string"
  },

  // "array" is a list of items that conform to another schema, described
  // in "items". An example to this schema is [ "one", "two" ].
  "ServiceUrls": {
   "type": "array",
   "items": {
    "type": "string"
   }
  },

  // A more complex example that describes a list of bookmarks. Each bookmark
  // has a "title", and can have a "url" or a list of "children" bookmarks.
  // The "id" attribute is used to name a schema, and other schemas can reuse
  // it using the "$ref" attribute.
  "Bookmarks": {
   "type": "array",
   "id": "ListOfBookmarks",
   "items": {
    "type": "object",
    "properties": {
     "title": { "type": "string" },
     "url": { "type": "string" },
     "children": { "$ref": "ListOfBookmarks" }
    }
   }
  },

  // An "object" can have known properties listed as "properties", and can
  // optionally have "additionalProperties" indicating a schema to apply to
  // keys that aren't found in "properties".
  // This example policy could map a URL to its settings. An example value:
  // {
  //  "youtube.com": {
  //   "blocklisted": true
  //  },
  //  "google.com": {
  //   "bypass_proxy": true
  //  }
  // }
  "SettingsForUrls": {
   "type": "object",
   "additionalProperties": {
    "type": "object",
    "properties": {
     "blocklisted": { "type": "boolean" },
     "bypass_proxy": { "type": "boolean" }
    }
   }
  }
 }
}