Manifest Sürümü

Paketinizin gerektirdiği manifest dosyası biçiminin sürümünü belirten bir tam sayı. Bu anahtar gereklidir. Örneğin:

"manifest_version": 3

Bu anahtar için desteklenen değerler şunlardır:

  • 3: Manifest V3 biçimini ve ilişkili özellik grubunu kullanın.

Geçerli sürüm Manifest V3'tür. Chrome Web Mağazası artık manifest V2 uzantılarını kabul etmemektedir (daha ayrıntılı bilgi için Manifest V2 destek zaman çizelgesine bakın). Gelecekte başka manifest sürümleri de (V4 ve sonrası) olacaktır ancak bunlar henüz planlanmamıştır.