Plik manifestu – opis

Zwykły ciąg tekstowy opisujący rozszerzenie (bez HTML ani innego formatowania, nie dłuższy niż 132 znaki). Na przykład:

"description": "A description of my extension"

Opis powinien być odpowiedni zarówno do wyświetlania na stronie Rozszerzenia w przeglądarce (chrome://extensions) i w Chrome Web Store. W tym polu możesz określić ciągi znaków zależne od języka. Więcej informacji znajdziesz w sekcji Internacjonalizacja.