راهنمای CrUX

نحوه استفاده از CrUX را با راهنماهای آسان برای دنبال کردن بیاموزید

ما علاوه بر مشخصات فنی رسمی، راهنماهای زیر را برای یادگیری نحوه استفاده از گزارش تجربه کاربر Chrome در دسترس داریم:

اینها مقدمه ای گام به گام برای استفاده از این رابط های مختلف برای CrUX برای تکمیل مستندات فنی ارائه می دهند.