อัปเดตรายการใน Chrome เว็บสโตร์

หน้านี้จะอธิบายวิธีอัปเดตส่วนขยายหรือธีม ("รายการ") ที่คุณเคยเผยแพร่ไว้ใน Chrome เว็บสโตร์ก่อนหน้านี้

มี 2 วิธีหลักๆ ที่คุณอัปเดตสินค้าได้ ได้แก่

  • อัปเกรดรายการ โดยเผยแพร่เวอร์ชันใหม่บน Chrome เว็บสโตร์และส่งไปยังฐานผู้ใช้
  • อัปเดต % การเปิดตัวสำหรับรายการที่เผยแพร่ไปก่อนหน้านี้โดยมีการเปิดตัวบางส่วน (ใช้ได้สำหรับรายการที่มีผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ในช่วง 7 วันมากกว่า 10,000 คน)

ส่วนต่อไปนี้จะอธิบายตัวเลือกการอัปเดตดังกล่าว

อัปเกรดรายการของคุณ

หากต้องการอัปเกรดรายการ ให้ใช้หน้าแดชบอร์ดนักพัฒนาซอฟต์แวร์ Chrome

หากต้องการอัปเกรดรายการที่มีอยู่ใน Chrome เว็บสโตร์ คุณต้องอัปโหลดไฟล์ ZIP ใหม่สำหรับสินค้าของคุณ ซึ่งรวมถึงไฟล์ที่มีการเปลี่ยนแปลงและไม่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด อัปเดตข้อมูลเมตาที่เปลี่ยนแปลงสำหรับรายชื่อ และการส่งสินค้าไปรับการตรวจสอบใหม่

ใช้แท็บการเผยแพร่เพื่อเผยแพร่ไปยังช่องอื่น

  • หากต้องการย้ายรายการจากการทดสอบไปยังเวอร์ชันที่ใช้งานจริง ให้เปลี่ยนระดับการเข้าถึงจากแบบส่วนตัวเป็นแบบสาธารณะหรือไม่เป็นสาธารณะ จากนั้นให้เผยแพร่อีกครั้ง
  • หากต้องการย้ายรายการที่เผยแพร่แล้วกลับไปเป็นแบบส่วนตัว (เช่น จากเวอร์ชันที่ใช้งานจริงกลับไปทดสอบ) คุณต้องยกเลิกการเผยแพร่ เปลี่ยนระดับการเข้าถึงเป็นแบบส่วนตัว แล้วเผยแพร่อีกครั้ง คุณจำเป็นต้องย้ายรายการ "ย้อนกลับ" จากเวอร์ชันที่ใช้งานจริงไปยังการทดสอบ โดยต้องทำขั้นตอนยกเลิกการเผยแพร่
  • หากต้องการดำเนินการทดสอบโปรแกรมต่อไปควบคู่ไปกับเวอร์ชันที่เผยแพร่แล้ว คุณสามารถสร้างรายการใน Chrome เว็บสโตร์แยกต่างหากสำหรับโปรแกรมทดสอบของคุณได้

อัปโหลดไฟล์ ZIP ที่อัปเดต

หากเปลี่ยนแปลงโค้ด ไฟล์ Manifest หรือเนื้อหาอื่นๆ ที่อยู่ในแพ็กเกจกับส่วนขยาย คุณต้องสร้างไฟล์ ZIP ใหม่และอัปโหลดแพ็กเกจใหม่ ตรวจสอบว่าได้เพิ่มหมายเลขเวอร์ชันแล้ว เวอร์ชันใหม่แต่ละเวอร์ชันจะต้องมีหมายเลขเวอร์ชันที่สูงกว่าเวอร์ชันก่อนหน้า

ในรายการหน้าแดชบอร์ดสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับรายการของคุณ บนแท็บแพ็กเกจ ให้ใช้ปุ่มอัปโหลดแพ็กเกจใหม่เพื่ออัปโหลดไฟล์ ZIP

ภาพหน้าจอของแท็บแพ็กเกจแดชบอร์ดสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ Chrome เว็บสโตร์สำหรับสินค้า

อัปเดตข้อมูลเมตาของข้อมูล

หากคุณทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ กับรายการใน Chrome เว็บสโตร์สำหรับรายการของคุณ การเผยแพร่ หรือรายละเอียดของนโยบายความเป็นส่วนตัว คุณต้องอัปเดตข้อมูลบนหน้าแดชบอร์ดสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยคุณจะอัปเดตข้อมูลนี้ในแท็บเดียวกับที่ใช้สร้างรายการใหม่ได้ดังนี้

กำหนดเปอร์เซ็นต์การเปิดตัวบางส่วน

หากรายการของคุณมีฐานผู้ใช้ขนาดใหญ่ (มากกว่า 10,000 คน) แท็บการเผยแพร่จะมีตัวเลือกการเปิดตัวเป็นเปอร์เซ็นต์เพื่อจำกัดการอัปเดตเฉพาะบางส่วนของฐานผู้ใช้ ดังนี้

ภาพหน้าจอแสดงช่องการเปิดตัวบางส่วนสำหรับ Chrome เว็บสโตร์

ซึ่งจะช่วยให้คุณทยอยเปิดตัวรายการได้เพื่อให้มั่นใจว่าปัญหาที่ไม่คาดคิดจะส่งผลกระทบน้อยที่สุด

เมื่อเผยแพร่รายการที่มีการเปิดตัวบางส่วนแล้ว คุณสามารถเพิ่มการเปิดตัวเปอร์เซ็นต์ในภายหลังได้โดยไม่ต้องส่งรายการเข้ารับการตรวจสอบอีกครั้ง จนกว่าจะเข้าถึงผู้ใช้ครบ 100% ในที่สุด

ส่งการอัปเดต

การส่งอัปเดตเพื่อรับการตรวจสอบจะยังไม่กระทบกับรายการที่เผยแพร่แล้ว ผู้ใช้ปัจจุบันจะไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงใดๆ และผู้ใช้ใหม่จะยังคงติดตั้งเวอร์ชันปัจจุบันที่เผยแพร่ก่อนหน้านี้ต่อไปได้ ทั้งนี้ผู้ใช้เหล่านี้จะได้รับผลกระทบเมื่อเผยแพร่รายการในภายหลังเท่านั้น

วิธีส่งการอัปเดตเข้ารับการตรวจสอบ

  1. ตรวจสอบว่าคุณได้กรอกรายละเอียดในแท็บทั้งหมดที่อธิบายไว้ข้างต้นแล้ว
  2. คลิกปุ่มส่งเพื่อตรวจสอบ
  3. กล่องโต้ตอบต่อไปนี้จะปรากฏขึ้นเพื่อให้คุณยืนยันว่าคุณต้องการส่งรายการเข้ารับการตรวจสอบ

ภาพหน้าจอของกล่องโต้ตอบการยืนยันการส่งของ Chrome เว็บสโตร์

ตัวเลือกการเผยแพร่ที่มีการเลื่อนเวลา

กล่องโต้ตอบนี้ยังให้คุณสามารถควบคุมเวลาการเผยแพร่รายการของคุณ หากไม่เลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ รายการจะไม่ได้รับการเผยแพร่ในทันทีหลังจากที่ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว แต่เมื่อผ่านการตรวจสอบแล้ว รายการของคุณจะพร้อมให้คุณเผยแพร่ ซึ่งจะช่วยให้คุณรอจนกว่าจะพร้อม (เช่น เมื่อมีประกาศทางการตลาด) แล้วจึงเผยแพร่ด้วยตัวเองตามเวลาที่เลือก

เมื่อการตรวจสอบเสร็จสมบูรณ์ คุณจะมีเวลาสูงสุด 30 วันในการเผยแพร่ หลังจากช่วงเวลาดังกล่าว การส่งแบบทีละขั้นจะเปลี่ยนกลับไปเป็นฉบับร่างซึ่งจะต้องส่งเข้ารับการตรวจสอบอีกครั้ง คุณตรวจสอบได้ว่าเนื้อหาที่นำส่งแบบทีละขั้นจะหมดอายุเมื่อใดในส่วนสถานะของสินค้า

สถานะรายการ
แบบทีละขั้นของ Chrome เว็บสโตร์

กระบวนการตรวจสอบ

หลังจากที่คุณส่งสินค้าเข้ารับการตรวจสอบแล้ว สินค้าดังกล่าวจะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบ ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนเดียวกันกับที่รายการใหม่ได้รับ เวลาตรวจสอบจะขึ้นอยู่กับลักษณะของสินค้าและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเวลาตรวจสอบ

อัปเดตการเปิดตัวเปอร์เซ็นต์

สำหรับสินค้าที่เคยเผยแพร่ด้วยการเปิดตัวบางส่วน คุณจะอัปเดตการเปิดตัวเปอร์เซ็นต์ได้โดยใช้แท็บแพ็กเกจ ดังนี้

ภาพหน้าจอแสดงช่องเปอร์เซ็นต์การอัปเดต Chrome เว็บสโตร์

ข้อมูลรายการที่เผยแพร่แล้วจะปรากฏในคอลัมน์ทางขวา หากต้องการเพิ่มส่วนย่อยของการเปิดตัว ให้ป้อนเป้าหมายเปอร์เซ็นต์ที่เพิ่มขึ้นในช่องเผยแพร่แก่ผู้ใช้เป็นเปอร์เซ็นต์ แล้วคลิกอัปเดต

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม