วิเคราะห์เมตริกข้อมูลผลิตภัณฑ์ใน Store

การตีความเมตริกข้อมูลผลิตภัณฑ์ใน Chrome เว็บสโตร์สามารถช่วยคุณประเมินได้ว่าการเปลี่ยนแปลงส่วนขยายและข้อมูลผลิตภัณฑ์ใน Store จะส่งผลต่ออัตรา Conversion อย่างไร เช่น คุณระบุประเทศที่มีจำนวนผู้เข้าชมสูงได้ เพื่อให้ให้ความสำคัญกับภาษาที่รองรับในประเทศเหล่านั้นก่อน และคุณยังสามารถส่งออกรายงานทั้งหมด ที่อธิบายด้านล่างเป็นไฟล์ CSV

การติดตั้งและการถอนการติดตั้ง

คุณสามารถติดตามการได้ลูกค้าใหม่และการเลิกใช้งานโดยใช้รายงานต่อไปนี้ - ติดตามการได้ลูกค้าใหม่โดยใช้รายงานการติดตั้งรายวัน - ตรวจสอบการเลิกใช้งานของผู้ใช้โดยใช้ข้อมูลวิเคราะห์จำนวนการถอนการติดตั้งรายวัน

จำนวนเหล่านี้รวมถึงผู้ใช้ใหม่และผู้ใช้ที่กลับมา คุณกำหนดค่าข้อมูลนี้ตามประเทศ ภาษา ระบบปฏิบัติการ หรือระยะเวลาได้โดยใช้เมนูแบบเลื่อนลง "กรองตาม"

แผนภูมิสถิติการติดตั้ง
รายวัน

การแสดงผล

เมตริกการแสดงผลจะติดตามจำนวนผู้ใช้ที่ค้นพบส่วนขยายของคุณขณะที่ค้นหาหรือเรียกดู Chrome เว็บสโตร์ การแสดงผลจะเกิดขึ้นเมื่อส่วนขยายแสดงอยู่ในคอลเล็กชันหรือการเข้าชมโดยตรงไปยังรายการในร้านของคุณ

แผนภูมิสถิติการแสดงผลรายวัน

ผู้ใช้

คุณตรวจสอบการคงผู้ใช้ไว้รายสัปดาห์ของกลุ่มผู้ใช้ต่างๆ โดยจัดหมวดหมู่ตามประเทศ ภาษา ระบบปฏิบัติการ และเวอร์ชันรายการได้

แผนภูมิสถิติผู้ใช้รายสัปดาห์

Google Analytics

หากต้องการติดตามเมตริกสินค้าใน Store ให้เลือกใช้ Google Analytics 4 โดยคลิกเลือกใช้ Google Analytics ในส่วนเมตริกเพิ่มเติมในแท็บข้อมูลผลิตภัณฑ์ใน Store หลังจากเลือกรับแล้ว คุณจะได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมล

Chrome เว็บสโตร์จัดการบัญชีให้คุณและทําให้ข้อมูลพร้อมใช้งานใน Google Analytics Chrome เว็บสโตร์ให้สิทธิ์คุณในการเข้าถึงเฉพาะข้อมูลระดับผู้ใช้เท่านั้น สำหรับผู้เผยแพร่กลุ่ม นักพัฒนาซอฟต์แวร์ทั้งหมดภายในกลุ่มจะได้รับสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลสำหรับรายการที่เป็นของกลุ่ม ไม่ว่าจะมีบทบาทใดในกลุ่มก็ตาม ที่ที่จะเลือกใช้ Google Analytics

โปรดดูที่การใช้บัญชี Google Analytics กับ Chrome เว็บสโตร์เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม