กรอกข้อมูลในช่องความเป็นส่วนตัว

แท็บหลักปฏิบัติเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของส่วนขยายให้คุณระบุว่าส่วนขยายนั้นใช้ทำอะไรและแสดงรายการ/อธิบายสิทธิ์ของส่วนขยาย การให้ข้อมูลที่ถูกต้องในฟิลด์เหล่านี้จะช่วยให้เราตรวจสอบส่วนขยายได้โดยเร็วที่สุด

ระบุวัตถุประสงค์ของส่วนขยาย

หลักเกณฑ์ด้านคุณภาพของส่วนขยายระบุว่าส่วนขยายต้องมีวัตถุประสงค์เดียวที่แคบและเข้าใจง่าย ตรวจสอบว่าช่องนี้สื่อสารวัตถุประสงค์นี้ สำหรับส่วนขยายได้อย่างชัดเจน

คำอธิบายที่มีวัตถุประสงค์เดียว กรอกข้อมูลในช่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ตรวจสอบเข้าใจจุดสนใจของส่วนขยาย

ภาพหน้าจอของช่องความเป็นส่วนตัวแบบ "วัตถุประสงค์เดียว"

แสดงรายการและจัดเหตุผลสำหรับสิทธิ์ต่างๆ

ส่วนขยายของคุณควรขอสิทธิ์ขั้นต่ำที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของส่วนขยาย การขอสิทธิ์ที่กว้างเกินไปอาจทำให้ส่วนขยายของคุณถูกปฏิเสธ

เหตุผลรองรับ ส่วนนี้มีรายการสิทธิ์ที่ส่วนขยายใช้ (ตามที่ประกาศไว้ในไฟล์ Manifest) พร้อมช่องให้คุณระบุเหตุผลรองรับสำหรับสิทธิ์แต่ละรายการ กรอกข้อมูลในช่องเหล่านี้เพื่อบอกผู้ตรวจสอบว่าทำไมส่วนขยายของคุณจึงต้องใช้สิทธิ์แต่ละสิทธิ์ หากมีสิทธิ์ที่คุณต้องการใช้ในรายการนี้แล้ว ให้นำสิทธิ์เหล่านั้นออกจากไฟล์ Manifest แล้วอัปโหลดส่วนขยายเวอร์ชันใหม่ก่อนดำเนินการต่อ

ภาพหน้าจอของชุดช่องความเป็นส่วนตัวของรายการสิทธิ์

ประกาศรีโมตโค้ด

ส่วนขยายควรหลีกเลี่ยงการใช้รีโมตโค้ดยกเว้นในกรณีที่จำเป็นอย่างยิ่ง ส่วนขยายที่ใช้โค้ดระยะไกลจะต้องมีการตรวจสอบอย่างละเอียดมากขึ้น ทำให้ใช้เวลาในการตรวจสอบนานขึ้น ส่วนขยายที่เรียกใช้โค้ดระยะไกลและไม่ได้ประกาศและอธิบายเหตุผลโดยใช้ช่องที่แสดงด้านบนจะถูกปฏิเสธ

โค้ดระยะไกล ใช้ช่องนี้เพื่อบอกผู้ตรวจสอบว่าส่วนขยายของคุณเรียกใช้โค้ดระยะไกลหรือไม่ และถ้าหากเป็นเช่นนั้น เหตุใดจึงจำเป็น หากส่วนขยายของคุณไม่จำเป็นต้องเรียกใช้โค้ดระยะไกล ให้ตรวจสอบว่าส่วนขยายไม่ต้องใช้ และเลือก "ไม่ ฉันไม่ได้ใช้รีโมตโค้ดอยู่"

ภาพหน้าจอแสดงช่องการประกาศรีโมตโค้ดของชุดช่องความเป็นส่วนตัว

รับรองแนวทางปฏิบัติด้านการใช้ข้อมูล

คุณต้องเปิดเผยวิธีที่ส่วนขยายรวบรวมและใช้ข้อมูลผู้ใช้ การเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้รวมถึง

  • ลักษณะของข้อมูลที่ส่วนขยายรวบรวมจากผู้ใช้
  • การรับรองว่าส่วนขยายเป็นไปตามนโยบายว่าด้วยการใช้งานแบบจำกัด

การใช้ข้อมูล ใช้ช่องนี้เพื่อเปิดเผยและรับรองแนวทางปฏิบัติในการรวบรวมข้อมูล ให้ใช้ช่องทำเครื่องหมายกลุ่มแรกเพื่อเปิดเผยประเภทข้อมูลที่ส่วนขยายของคุณเก็บรวบรวม ใช้กลุ่มช่องทำเครื่องหมายที่ 2 เพื่อรับรองว่าคุณปฏิบัติตามคำชี้แจงการเปิดเผยข้อมูลแต่ละรายการ

ภาพหน้าจอแสดงช่องการรับรองการใช้ข้อมูล

ตั้งค่านโยบายความเป็นส่วนตัว

เพิ่มลิงก์ไปยังนโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับส่วนขยายของคุณ นโยบายควรรวมวิธีการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูล ดูรายละเอียดได้ที่คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับข้อมูลผู้ใช้

ภาพหน้าจอของช่องนโยบายความเป็นส่วนตัว

คุณใกล้จะเผยแพร่รายการนี้ได้แล้ว

หากยังไม่ได้ดำเนินการ โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนโดย - ระบุค่ากำหนดการจัดจำหน่าย - การกรอกข้อมูลข้อมูลผลิตภัณฑ์ใน Store