ดูสถานะการตรวจสอบ

หลังจากเผยแพร่ส่วนขยายเป็นครั้งแรกหรืออัปโหลดเวอร์ชันใหม่ รายการของคุณจะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบ หน้านี้จะอธิบายวิธีตรวจสอบสถานะของรายการของคุณ

วงจรการใช้งานรายการใน Chrome เว็บสโตร์

รายการทั้งหมดใน Chrome เว็บสโตร์จะผ่านกระบวนการตรวจสอบอัตโนมัติ ในบางกรณี จำเป็นต้องมีการตรวจสอบด้วยตนเอง โดยเฉพาะเมื่อมีการขอสิทธิ์ที่มีความละเอียดอ่อน ด้วยเหตุนี้ เวลาการตรวจสอบและ/หรือการอนุมัติจึงใช้เวลานานกว่า เนื่องจากรายการใน Chrome เว็บสโตร์จะต้องผ่านหลายขั้นตอน ดังนั้น คุณจึงควรติดตามสถานะของรายการ โปรดดูแผนภาพวงจรด้านล่าง

แผนภาพวงจรการใช้งานรายการใน Chrome เว็บสโตร์

ตรวจสอบสถานะของรายการ

สถานะการตรวจสอบของรายการจะปรากฏในหน้าแดชบอร์ดสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ข้างแต่ละรายการ โดยสถานะอาจมีเป็น "เผยแพร่แล้ว" "รอดำเนินการ" "ถูกปฏิเสธ" หรือ "ลบออก"

ประเภทสถานะ
หน้าแดชบอร์ดสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์

หากต้องการติดตามสถานะของรายการอยู่เสมอ คุณสามารถดำเนินการต่อไปนี้

  • เปิดใช้การแจ้งเตือนทางอีเมล มีอีเมลที่จำเป็น เช่น การแจ้งเตือนให้ลบออกหรือปฏิเสธ ซึ่งเปิดใช้ไว้โดยค่าเริ่มต้น หากต้องการรับการแจ้งเตือนเมื่อรายการของคุณได้รับการเผยแพร่หรืออยู่ระหว่างขั้นตอน คุณสามารถเปิดใช้การแจ้งเตือนทางอีเมลในหน้าบัญชี

    วิธีเปิดใช้
การแจ้งเตือนทางอีเมล

  • ตรวจสอบอีเมลผู้เผยแพร่ หลังจากเปิดใช้การแจ้งเตือนทางอีเมลแล้ว ให้ตรวจสอบกล่องจดหมายของคุณบ่อยๆ เพิ่ม chromewebstore-noreply@google.com ไปยังรายชื่อติดต่อ เพื่อรับการสื่อสารทั้งหมดอย่างทันท่วงที เพื่อให้แน่ใจว่าอีเมล CWS จะไม่ถูกแจ้งว่าเป็นสแปม

การติดตามผลการปฏิเสธและการลบออก

หากมีการพิจารณาแล้วว่าส่วนขยายของคุณละเมิดข้อกำหนดหรือนโยบายอย่างน้อย 1 ข้อ คุณจะได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมลที่มีรายละเอียดการละเมิดและวิธีการแก้ไข

หากคุณไม่ได้รับอีเมลภายใน 1 สัปดาห์ ให้ตรวจสอบสถานะของสินค้า (ตามที่อธิบายไว้ด้านบน) หากสินค้าถูกปฏิเสธ คุณจะดูรายละเอียดได้ในแท็บสถานะของสินค้า

แท็บสถานะของ Chrome เว็บสโตร์

หากได้รับแจ้งเกี่ยวกับการละเมิดและไม่ทำการแก้ไขใดๆ สินค้าของคุณจะถูกลบออก ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่การบังคับใช้การละเมิด