Tránh chuyển hướng trang nhiều lần

Lệnh chuyển hướng làm chậm tốc độ tải trang. Khi trình duyệt yêu cầu một tài nguyên đã được chuyển hướng, máy chủ thường trả về phản hồi HTTP như sau:

HTTP/1.1 301 Moved Permanently
Location: /path/to/new/location

Sau đó, trình duyệt phải thực hiện một yêu cầu HTTP khác tại vị trí mới để truy xuất tài nguyên. Chuyến đi bổ sung này trên mạng có thể trì hoãn việc tải tài nguyên hàng trăm mili giây.

Cách quy trình kiểm tra nhiều lượt chuyển hướng không thành công của Lighthouse

Lighthouse sẽ gắn cờ các trang có nhiều lệnh chuyển hướng:

Một trang không vượt qua được quy trình kiểm tra này khi có hai hoặc nhiều lệnh chuyển hướng.

Cách loại bỏ chuyển hướng

Trỏ đường liên kết đến tài nguyên bị gắn cờ tới vị trí hiện tại của tài nguyên. Bạn cần tránh các lệnh chuyển hướng trong các tài nguyên cần thiết cho Đường dẫn hiển thị quan trọng.

Nếu bạn đang dùng lệnh chuyển hướng để chuyển người dùng trên thiết bị di động đến phiên bản trang dành cho thiết bị di động, hãy cân nhắc thiết kế lại trang web để sử dụng Thiết kế thích ứng.

Hướng dẫn dành riêng cho ngăn xếp

Thể hiện cảm xúc

Nếu bạn đang sử dụng Bộ định tuyến React, hãy giảm thiểu việc sử dụng thành phần <Redirect> cho điều hướng tuyến.

Tài nguyên