Largest Contentful Paint ‏(LCP)

המדד Largest Contentful Paint (LCP) הוא אחד מהמדדים שמופיעים בקטע Performance (ביצועים) בדוח Lighthouse. כל מדד לוכד היבט כלשהו של מהירות הטעינה של הדף.

ב-Lighthouse מוצג LCP בשניות:

צילום מסך של הביקורת Lighthouse Largest Contentful Paint

מה מודדים LCP

הפונקציה LCP מודדת מתי רכיב התוכן הגדול ביותר באזור התצוגה עובר עיבוד במסך. זהו מצב משוער שבו התוכן העיקרי של הדף גלוי למשתמשים. לפרטים נוספים על אופן קביעת ה-LCP, תוכלו לקרוא את המאמר Largest Contentful Paint (LCP).

איך מערכת Lighthouse קובעת את דירוג ה-LCP

מערכת Lighthouse מחלצת נתוני LCP מכלי המעקב של Chrome.

הטבלה הבאה מראה איך לפרש את ציון ה-LCP:

זמן LCP
(בשניות)
קידוד לפי צבעים
0-2.5 ירוק (מהיר)
2.5-4 כתום (בינוני)
מעל 4 אדום (איטי)

איך לשפר את ציון ה-LCP

אם ה-LCP הוא תמונה, ניתן לחלק את התזמון לארבעה שלבים. אם תדעו אילו שלבים ארוכים יותר, תוכלו לבצע אופטימיזציה של ה-LCP. מערכת Lighthouse תציג את רכיב ה-LCP יחד עם פירוט השלבים בדוח האבחון Largest Contentful Paint (LCP).

שלב LCP התיאור
זמן עד לבייט ראשון (TTFB) הזמן מהרגע שבו המשתמש מתחיל את טעינת הדף ועד שהדפדפן מקבל את הבייט הראשון של תגובת מסמך ה-HTML. מידע נוסף על TTFB.
עיכוב בטעינה הדלתא שבין TTFB לבין התאריך שבו הדפדפן מתחיל לטעון את משאב ה-LCP.
זמן טעינה הזמן שנדרש כדי לטעון את משאב ה-LCP עצמו.
עיכוב בעיבוד הדלתא שבין מועד הסיום של הטעינה של משאב ה-LCP עד לעיבוד מלא של רכיב ה-LCP.

מקורות מידע