Thời điểm tương tác

Thời gian tương tác (TTI) là một trong sáu chỉ số được theo dõi trong mục Hiệu suất của báo cáo Lighthouse. Mỗi chỉ số thể hiện một số khía cạnh liên quan đến tốc độ tải trang.

Việc đo lường TTI là rất quan trọng vì một số trang web tối ưu hoá khả năng hiển thị nội dung bằng cách đánh đổi mức độ tương tác. Điều này có thể gây khó chịu cho người dùng: trang web trông có vẻ đã sẵn sàng, nhưng khi người dùng cố gắng tương tác với trang thì không có gì xảy ra.

Lighthouse hiển thị TTI trong vòng vài giây:

Ảnh chụp màn hình của bài kiểm tra Lighthouse Time to Interactive

Chỉ số TTI đo lường

TTI đo lường khoảng thời gian cần thiết để một trang có thể tương tác hoàn toàn. Một trang được coi là có thể tương tác đầy đủ khi:

  • Trang hiển thị nội dung hữu ích, được đo bằng Thời gian hiển thị nội dung đầu tiên,
  • Trình xử lý sự kiện được đăng ký cho hầu hết các phần tử trang hiển thị nhiều nhất, và
  • Trang phản hồi các hoạt động tương tác của người dùng trong vòng 50 mili giây.

Cách Lighthouse xác định điểm TTI của bạn

Điểm TTI là phép so sánh TTI của trang và TTI của các trang web thực tế, dựa trên dữ liệu từ Kho lưu trữ HTTP. Ví dụ: các trang web hoạt động ở phân vị thứ 99 sẽ hiển thị TTI trong khoảng 2, 2 giây. Nếu chỉ số TTI của trang web là 2,2 giây, thì điểm TTI của bạn là 99.

Bảng này cho biết cách diễn giải điểm TTI:

Chỉ số TTI
(tính bằng giây)
Mã hoá màu
0 – 3,8 Xanh lục (nhanh)
3,9 – 7,3 Da cam (trung bình)
Trên 7,3 Đỏ (chậm)

Cách cải thiện điểm TTI

Một điểm cải tiến có thể ảnh hưởng đặc biệt lớn đến TTI là trì hoãn hoặc xoá các tác vụ JavaScript không cần thiết. Tìm cơ hội tối ưu hoá JavaScript của bạn. Cụ thể, hãy cân nhắc giảm tải trọng JavaScript bằng cách phân tách mãáp dụng mẫu PRPL. Việc tối ưu hoá JavaScript của bên thứ ba cũng mang lại những cải tiến đáng kể cho một số trang web.

Hai quy trình kiểm tra chẩn đoán này mang đến thêm cơ hội để giảm hoạt động JavaScript:

Theo dõi chỉ số TTI trên thiết bị của người dùng thực

Để tìm hiểu cách đo lường thời điểm TTI thực sự xảy ra trên thiết bị của người dùng, hãy xem trang Các chỉ số hiệu suất tập trung vào người dùng của Google. Phần Theo dõi TTI mô tả cách truy cập vào dữ liệu TTI theo phương thức lập trình và gửi dữ liệu đó đến Google Analytics.

Cách cải thiện Điểm hiệu suất tổng thể

Trừ phi có lý do cụ thể để tập trung vào một chỉ số cụ thể, bạn nên tập trung vào việc cải thiện Điểm hiệu suất tổng thể.

Sử dụng mục Cơ hội trong báo cáo Lighthouse để xác định những điểm cải thiện sẽ có giá trị nhất cho trang của bạn. Cơ hội càng quan trọng thì tác động càng lớn đến Điểm hiệu suất của bạn. Ví dụ: ảnh chụp màn hình Lighthouse dưới đây cho thấy việc loại bỏ các tài nguyên chặn hiển thị sẽ mang lại điểm cải tiến lớn nhất:

Lighthouse: Mục Cơ hội

Xem trang đích Kiểm tra hiệu suất để tìm hiểu cách giải quyết các cơ hội xác định được trong báo cáo Lighthouse.

Tài nguyên