کاهش زمان اجرای جاوا اسکریپت

هنگامی که اجرای جاوا اسکریپت شما زمان زیادی می برد، عملکرد صفحه شما را به چند روش کاهش می دهد:

 • هزینه شبکه

  بایت بیشتر برابر است با زمان دانلود طولانی تر.

 • هزینه را تجزیه و کامپایل کنید

  جاوا اسکریپت در رشته اصلی تجزیه و کامپایل می شود. وقتی رشته اصلی مشغول است، صفحه نمی تواند به ورودی کاربر پاسخ دهد.

 • هزینه اجرا

  جاوا اسکریپت نیز روی رشته اصلی اجرا می شود. اگر صفحه شما قبل از اینکه واقعاً مورد نیاز باشد، کدهای زیادی اجرا می‌کند، زمان تعامل شما را نیز به تأخیر می‌اندازد، که یکی از معیارهای کلیدی مربوط به نحوه درک کاربران از سرعت صفحه شما است.

 • هزینه حافظه

  اگر جاوا اسکریپت شما منابع زیادی را حفظ کند، به طور بالقوه می تواند حافظه زیادی را مصرف کند. زمانی که صفحات حافظه زیادی مصرف می‌کنند، صفحه‌ها پرتغالی یا کند به نظر می‌رسند. نشت حافظه می تواند صفحه شما را به طور کامل مسدود کند.

چگونه ممیزی زمان اجرای جاوا اسکریپت Lighthouse شکست می خورد

وقتی اجرای جاوا اسکریپت بیش از 2 ثانیه طول بکشد، Lighthouse یک هشدار نشان می دهد. ممیزی زمانی که اجرا بیش از 3.5 ثانیه طول بکشد شکست می خورد:

تصویری از ممیزی زمان اجرای جاوا اسکریپت Lighthouse Reduce

برای کمک به شناسایی بزرگترین مشارکت کنندگان در زمان اجرا، Lighthouse زمان صرف شده برای اجرا، ارزیابی و تجزیه هر فایل جاوا اسکریپتی را که صفحه شما بارگیری می کند گزارش می کند.

چگونه سرعت اجرای جاوا اسکریپت را افزایش دهیم

برای راه‌های دیگر برای بهبود بارگذاری صفحه، صفحه فرود ممیزی‌های عملکرد را بررسی کنید.

منابع

کد منبع برای کاهش ممیزی زمان اجرای جاوا اسکریپت