Boyutlar

CrUX veri kümesi, verilerin daha ayrıntılı şekilde araştırılabilmesi için boyut verileri içerir. Boyutlar, bir kaydın toplandığı belirli bir veri grubunu tanımlar. Örneğin, "phone" form faktörü, kaydın bir mobil cihazda gerçekleşen yüklemelerle ilgili bilgi içerdiğini gösterir.

Uygunluk ölçütlerine bağlı olarak, tüm boyutlar için veri bulunmayabilir.

Form faktörü

Form faktörü boyutu, üç ayrı form faktörüne göre sorgulama yapmanıza olanak tanır:

  • phone
  • tablet
  • desktop

Form faktörü, cihazın User-Agent dizesinden belirlenir.

Etkili Bağlantı Türü

Etkili Bağlantı Türü (ECT), ziyaretçi bağlantı hızlarını geniş ölçekte kategorize etmeyi sağlayan bir web platformu API'sidir. CrUX veri kümesindeki bu boyut sayesinde şunları yapabilirsiniz:

  • Gerçek ziyaretçilerin bağlantı hızlarının dökümünü görün
  • Performans verilerini bağlantı hızına göre filtreleme

Spesifikasyon dört bağlantı türünü tanımlar ancak ziyaretlerin çoğunluğu büyük olasılıkla 3G bağlantısından daha hızlıdır ve bu nedenle 4G olarak sınıflandırılır:

ECT Minimum RTT Maksimum indirme bağlantısı Açıklama
çevrimdışı Yok Yok Ağ çevrimdışı, yalnızca önbelleğe alınan dosyalar sunulabilir.
yavaş-2 g 2.000 ms. 50 Kb/sn Ağ, yalnızca metin içeren sayfalar gibi küçük aktarımlar için uygundur.
2g 1.400 ms. 70 Kb/sn Ağ, küçük görüntülerin aktarımları için uygundur.
3g 270 ms. 700 Kb/sn Ağ; yüksek çözünürlüklü resimler, ses ve SD video gibi büyük öğelerin aktarımları için uygundur.
4g 0 ms. Ağ; HD video, gerçek zamanlı video vb. için uygundur.

Ülke

Ülke boyutu 2018'de CrUX BigQuery veri kümesine eklendi. Bazı coğrafi alanlar politik olarak tartışmalı olduğundan "ülke" terimi genel olarak kullanılmıştır. Ülke boyutundaki değerler, kullanıcıların IP adreslerinden tahmin edilir ve ISO 3166-1'de tanımlandığı gibi iki harfli ülke kodları olarak temsil edilir.

Ülke düzeyinde uygulanan standart uygunluk koşullarıyla birlikte, global veri kümesine ek olarak ülke düzeyinde veri kümeleri de sağlanır. Her ülke için bir tablo ve ülke kodunu sütun olarak içeren özet tabloları sağlanır.

Ülke boyutları, CrUX API'leri aracılığıyla kullanılamaz.

İsteğe bağlı boyutlar

Mayıs 2022 sürümünden itibaren CrUX veri kümesi, isteğe bağlı boyutları desteklemektedir. Daha önce, bir form faktörü ve etkili bağlantı türü (ECT) kombinasyonu, yeterince popüler kriterini bağımsız olarak karşılamalıdır, aksi takdirde sayfa veya kaynak kaydından hariç tutulurdu. Bu özellik sayesinde farklı ECT'lerdeki deneyimler, ortak form faktörleriyle birleştirilebilir ve karşılık gelen ECT değeri NULL olur. Farklı form faktörlerindeki deneyimler de birleştirilebilir ve hem ECT hem de form faktörü değerleri NULL olur.

Önceden, BigQuery tablolarımızda form faktörü ve etkin bağlantı türü zorunlu sütunlardı. Bu durum, belirli satırlardaki histogram yoğunluklarını ifade etmek için yeterli kapsama sahip olmadığımızda (ör. form faktörü = telefon, etkili bağlantı türü = 2G) başlangıç noktasının tamamını veri kümesinden çıkardığımız anlamına geliyordu. İsteğe bağlı boyutlarla, form faktörünü ve etkili bağlantı türünü isteğe bağlı (NULLABLE) hale getirdik. Bu nedenle, artık bu tür durumlarda genel histogram yoğunluklarını yayınlayabiliyoruz. Yani, etkili bağlantı türü değerini "tüm etkili bağlantı türlerini" belirten NULL veya "tüm etkili bağlantı türlerini" ve "tüm form faktörlerini" belirten etkili bağlantı türü ile form faktörünü NULL olarak ayarlayabiliriz.