مروری بر CrUX

گزارش تجربه کاربر Chrome (همچنین به عنوان گزارش Chrome UX یا به اختصار CrUX شناخته می‌شود) مجموعه داده‌ای است که نشان می‌دهد کاربران Chrome در دنیای واقعی چگونه مقاصد محبوب را در وب تجربه می‌کنند.

CrUX مجموعه داده رسمی برنامه Web Vitals است. تمام معیارهای Core Web Vitals با محوریت کاربر نشان داده شده است.

داده‌های CrUX از مرورگرهای واقعی در سراسر جهان، بر اساس گزینه‌های خاص مرورگر که واجد شرایط بودن کاربر را تعیین می‌کنند، جمع‌آوری می‌شود. مجموعه‌ای از ابعاد و معیارها جمع‌آوری می‌شود که به صاحبان سایت اجازه می‌دهد تعیین کنند که کاربران چگونه سایت‌های خود را تجربه می‌کنند.

داده های جمع آوری شده توسط CrUX از طریق تعدادی از ابزارهای Google و ابزارهای شخص ثالث به صورت عمومی در دسترس است و توسط جستجوی Google برای اطلاع از فاکتور رتبه بندی تجربه صفحه استفاده می شود.

همه مبدا یا صفحات در مجموعه داده نشان داده نمی شوند. معیارهای واجد شرایط بودن جداگانه برای مبدا و صفحات وجود دارد، در درجه اول این که آنها باید برای عموم قابل کشف باشند و تعداد بازدیدکنندگان به اندازه کافی زیاد باشد تا یک مجموعه داده آماری قابل توجهی ایجاد شود.