Chrome Uzantıları

Chrome Uzantıları paketlenmiş veya paketlenmemiş olabilir.

  • Paket uzantılar .crx uzantısına sahip tek bir dosyadır.
  • Paketlenmemiş uzantılar, manifest.json dosyasıyla birlikte uzantıyı içeren bir dizindir.

Paketlenmemiş bir uzantıyı paketlemek için chrome://extensions ürünündeki Paketle düğmesini veya Chrome: "chrome.exe --pack-extension=C:\path\to\unpacked\extension --pack-extension-key=C:\myext.pem" uzantısını kullanın. Paketlenmiş bir uzantıyı açmak için dosyayı çıkarın. ZIP yardımcı programının tanıması için dosya türünü .crx iken .zip olarak yeniden adlandırmanız gerekebilir.

Otomasyona daha uygun olan bu işlemi yapmanın diğer yolları için Uzantılar belgelerine bakın.

ChromeDriver ile uzantılar yükleyin

Paketlendi (.crx dosya)

ChromeOptions options = new ChromeOptions();
options.addExtensions(new File("/path/to/extension.crx"));
ChromeDriver driver = new ChromeDriver(options);

Paketlenmemiş (dizin)

ChromeOptions options = new ChromeOptions();
options.addArguments("load-extension=/path/to/extension");
ChromeDriver driver = new ChromeDriver(options);