Offline-eerst vertrouwde webactiviteiten

De eerste keer dat een gebruiker een Progressive Web App (PWA) start via Trusted Web Activity, is de servicemedewerker nog niet beschikbaar omdat het registratieproces nog niet heeft plaatsgevonden. Als de gebruiker tijdens de eerste lancering van de app geen connectiviteit heeft, wordt in plaats van de aangepaste offline-ervaring bovendien de netwerkfoutpagina weergegeven.

Een voorbeeld van dit scenario kan plaatsvinden nadat de gebruiker de PWA uit de Play Store heeft gedownload. Als de gebruiker geen connectiviteit heeft wanneer hij de app voor de eerste keer probeert te openen, is de servicemedewerker dus nog niet beschikbaar om de offline uitwijkpagina te tonen. De standaardfoutpagina wordt weergegeven, wat leidt tot een slechte ervaring.

TWA offline: de standaard offline pagina

In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u in deze situatie uw eigen activiteit kunt weergeven door de status van het netwerk te controleren voordat u de Trusted Web Activity start.

Maak een aangepaste LauncherActivity

De eerste stap is het maken van een aangepaste opstartactiviteit. Deze Activity bevat het offlinescherm om aan te geven of er geen verbinding is wanneer een gebruiker de app voor de eerste keer opent.

Roep de activiteit OfflineFirstTWALauncherActivity aan en laat deze uitbreiden: com.google.androidbrowserhelper.trusted.LauncherActivity .

import com.google.androidbrowserhelper.trusted.LauncherActivity;

public class OfflineFirstTWALauncherActivity extends LauncherActivity {

}

Registreer vervolgens de activiteit in AndroidManifest.xml :

<activity android:name=".OfflineFirstTWALauncherActivity" android:theme="@style/Theme.Design.NoActionBar">
  <intent-filter>
    <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
    <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
  </intent-filter>
  <!-- Edit android:value to change the url opened by the Trusted Web Activity -->
  <meta-data android:name="android.support.customtabs.trusted.DEFAULT_URL" android:value="https://airhorner.com" />
  <!-- This intent-filter adds the Trusted Web Activity to the Android Launcher -->
  <intent-filter>
    <action android:name="android.intent.action.VIEW" />
    <category android:name="android.intent.category.DEFAULT" />
    <category android:name="android.intent.category.BROWSABLE" />
    <!-- Edit android:host to handle links to the target URL -->
    <data android:host="airhorner.com" android:scheme="https" />
  </intent-filter>
</activity>

De vorige code registreert OfflineFirstTWALauncherActivity als een opstartactiviteit en definieert https://airhorner.com als de URL die moet worden geopend wanneer de TWA wordt gestart.

Offline scenario's afhandelen

Eerst moet u binnen de activiteit de methode shouldLaunchImmediately() overschrijven en deze false retourneren, zodat de vertrouwde webactiviteit niet onmiddellijk wordt gestart. U kunt ook vóór de eerste lancering extra controles toevoegen:

@Override
protected boolean shouldLaunchImmediately() {
  // launchImmediately() returns `false` so we can check connection
  // and then render a fallback page or launch the Trusted Web Activity with `launchTwa()`.
  return false;
}

Overschrijf de methode onCreate() om de netwerkstatus te controleren voordat de TWA wordt gestart. Voeg een aanroep toe aan tryLaunchTwa() , een helpermethode die deze logica zal bevatten:

@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
  super.onCreate(savedInstanceState);
  tryLaunchTwa();
}

Implementeer vervolgens tryLaunchTwa() :

private void tryLaunchTwa() {
  // If TWA has already launched successfully, launch TWA immediately.
  // Otherwise, check connection status. If online, launch the Trusted Web Activity with `launchTwa()`.
  // Otherwise, if offline, render the offline fallback screen.
  if (hasTwaLaunchedSuccessfully()) {
    launchTwa();
  } else if (isOnline()) {
    firstTimeLaunchTwa();
  } else {
    renderOfflineFallback();
  }
}

De vorige code verwerkt drie scenario's:

 • Als de TWA eerder is gelanceerd, is de servicemedewerker geregistreerd en kan de PWA offline reageren. Roep in dat geval launchTwa() aan, gedefinieerd in de bovenliggende klasse, om de vertrouwde webactiviteit rechtstreeks te starten.
 • Als de TWA nog niet eerder is gestart en de gebruiker online is, start u de vertrouwde webactiviteit voor de eerste keer met behulp van de firstTimeLaunchTwa() -methode die u later gaat implementeren.
 • Als de TWA nog niet is gestart en de gebruiker offline is, geeft u het oorspronkelijke offline fallback-scherm weer.

Implementeer hulpmethoden

De laatste stap is het implementeren van de helpermethoden die door de vorige code worden aangeroepen. Hier is de code voor het controleren van de offline status isOnline() :

private boolean isOnline() {
  ConnectivityManager connectivityManager = (ConnectivityManager) getSystemService(Context.CONNECTIVITY_SERVICE);
  NetworkInfo activeNetworkInfo = connectivityManager.getActiveNetworkInfo();
  return activeNetworkInfo != null && activeNetworkInfo.isConnected();
}

Implementeer vervolgens hasTwaLaunchedSuccessfully() , dat controleert of de TWA minstens één keer is gestart:

private boolean hasTwaLaunchedSuccessfully() {
  // Return `true` if the preference "twa_launched_successfully" has already been set.
  SharedPreferences sharedPref = getSharedPreferences(getString(R.string.twa_offline_first_preferences_file_key), Context.MODE_PRIVATE);
  return sharedPref.getBoolean(getString(R.string.twa_launched_successfully), false);
}

De vorige code roept de launchTWA() aan vanuit de bovenliggende klasse en slaat de vlag twa_launched_successfully op in gedeelde voorkeuren. Dit geeft aan dat de TWA minstens één keer met succes is gelanceerd.

De resterende hulpmethode renderOfflineFallback() geeft een offline Android-scherm weer.

private void renderOfflineFallback() {
  setContentView(R.layout.activity_offline_first_twa);

  Button retryBtn = this.findViewById(R.id.retry_btn);
  retryBtn.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
    public void onClick(View v) {
      // Check connection status. If online, launch the Trusted Web Activity for the first time.
      if (isOnline()) firstTimeLaunchTwa();
    }
  });
}

Voor zijn demo hebben we de layout activity_offline_first_twa gedefinieerd, die een knop bevat om opnieuw te proberen, die na verloop van tijd firstTimeLaunchTwa() zal uitvoeren na het controleren van de verbinding.

twa offline - aangepast offline scherm

Conclusie

 • De eerste keer dat een gebruiker een Progressive Web App (PWA) start via Trusted Web Activity, is de servicemedewerker nog niet beschikbaar.
 • Om te voorkomen dat het standaard offlinescherm wordt weergegeven als de gebruiker geen verbinding heeft, kunt u de offlinestatus detecteren en in plaats daarvan een offline reservescherm weergeven.
 • In deze gids leerde u hoe u die strategie kunt implementeren. Als u geïnteresseerd bent in het controleren van de code die we in deze handleiding hebben gebruikt, kunt u de volledige oplossing vinden in de Offline First TWA-demo .