กิจกรรมบนเว็บที่เชื่อถือได้หลายต้นทาง

กิจกรรมบนเว็บที่เชื่อถือได้เป็นวิธีใหม่ในการผสานรวมเนื้อหาเว็บแอป เช่น PWA กับแอป Android โดยใช้โปรโตคอลที่อิงตามแท็บที่กำหนดเอง

การนำทางแบบ ff-origin

กิจกรรมบนเว็บที่เชื่อถือได้จำเป็นต้องเปิดต้นทางเพื่อตรวจสอบโดยใช้ลิงก์เนื้อหาดิจิทัลเพื่อแสดงเนื้อหาแบบเต็มหน้าจอ

เมื่อผู้ใช้ออกจากต้นทางที่ตรวจสอบแล้ว UI แท็บที่กำหนดเองจะปรากฏขึ้น แถบ URL ในแท็บ กำหนดเองจะบอกผู้ใช้ว่าขณะนี้กำลังไปยังส่วนต่างๆ ในโดเมนนอกแอปพลิเคชัน พร้อมกับแสดงปุ่ม X ให้ผู้ใช้กลับไปยังต้นทางที่ตรวจสอบแล้วได้อย่างรวดเร็ว

แต่ก็เป็นเรื่องปกติที่เว็บแอปจะสร้างประสบการณ์การใช้งานที่ครอบคลุมหลายต้นทาง เช่น แอปพลิเคชันช็อปปิ้งที่มีประสบการณ์หลักที่ www.example.com ในขณะที่ขั้นตอนการชำระเงินจะโฮสต์อยู่ที่ checkout.example.com

ในกรณีเช่นนี้ การแสดงแท็บที่กำหนดเองนั้นไม่เป็นที่ต้องการ ไม่เพียงเพราะผู้ใช้อยู่ในแอปพลิเคชันเดียวกันเท่านั้น แต่ยังเป็นเพราะแถบด้านบนอาจทำให้ผู้ใช้คิดว่าออกจากแอปพลิเคชันแล้วออกจากการชำระเงิน

กิจกรรมบนเว็บที่เชื่อถือได้ช่วยให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์ตรวจสอบต้นทางได้หลายรายการ และผู้ใช้จะยังคงอยู่ในโหมดเต็มหน้าจอเมื่อไปยังส่วนต่างๆ ของต้นทางเหล่านั้น เช่นเดียวกับโดเมนหลัก นักพัฒนาซอฟต์แวร์ต้องสามารถควบคุมต้นทางที่ตรวจสอบแล้วแต่ละแห่งได้

การตั้งค่าการตรวจสอบสำหรับต้นทางหลายแห่ง

ในต้นทางหลัก เราจะตรวจสอบความถูกต้องผ่านลิงก์เนื้อหาดิจิทัล (Digital Asset Links) และแต่ละโดเมนที่จะตรวจสอบต้องมีไฟล์ assetlinks.json ของตัวเอง

ในตัวอย่างของเราที่มี www.example.com และ checkout.example.com เราจะมีลักษณะดังนี้

 • https://www.example.com/.well-known/assetlinks.json
 • https://checkout.example.com/.well-known/assetlinks.json

เนื่องจากแต่ละโดเมนจะเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน Android เดียวกัน ไฟล์ assetlinks.json จึงดูเหมือนกันทุกประการ

สมมติว่าชื่อแพ็กเกจสำหรับแอปพลิเคชัน Android คือ com.example.twa ไฟล์ assetlink.json ทั้ง 2 ไฟล์จะมีชื่อที่คล้ายคลึงกับรายการต่อไปนี้

[{
 "relation": ["delegate_permission/common.handle_all_urls"],
 "target": {
 "namespace": "android_app",
 "package_name": "com.example",
  "sha256_cert_fingerprints": ["..."]}
}]

เพิ่มต้นทางหลายรายการลงในแอปพลิเคชัน Android

ในแอปพลิเคชัน Android ต้องอัปเดตการประกาศ asset_statements ให้มีต้นทางทั้งหมดที่ต้องมีการตรวจสอบ ดังนี้

<string name="asset_statements">
[{
  \"relation\": [\"delegate_permission/common.handle_all_urls\"],
  \"target\": {
    \"namespace\": \"web\",
    \"site\": \"https://www.example.com\"
  }
}],
[{
  \"relation\": [\"delegate_permission/common.handle_all_urls\"],
  \"target\": {
    \"namespace\": \"web\",
    \"site\": \"https://checkout.example.com\"
  }
}],
</string>

เพิ่มต้นทางเพิ่มเติมไปยัง LauncherActivity

การใช้ LauncherActivity เริ่มต้น

LauncherActivity ที่เป็นส่วนหนึ่งของไลบรารีการสนับสนุนของ android-browser-helper มีวิธีเพิ่มต้นทางหลายรายการที่จะตรวจสอบโดยการกำหนดค่าโปรเจ็กต์ Android

ก่อนอื่น ให้เพิ่มองค์ประกอบ string-array ลงในไฟล์ res/values/strings.xml URL ที่เกินมาแต่ละรายการที่จะต้องตรวจสอบจะอยู่ในองค์ประกอบย่อย item ดังนี้

...
<string-array name="additional_trusted_origins">
  <item>https://www.google.com</item>
</string-array>
...

จากนั้นเพิ่มแท็ก meta-data ใหม่ภายในองค์ประกอบกิจกรรมที่มีอยู่ซึ่งอ้างอิงถึง LauncherActivity ภายใน AndroidManifest.xml โดยทำดังนี้

...
<activity android:name="com.google.androidbrowserhelper.trusted.LauncherActivity"
  android:label="@string/app_name">


  <meta-data
    android:name="android.support.customtabs.trusted.ADDITIONAL_TRUSTED_ORIGINS"
    android:resource="@array/additional_trusted_origins" />


  ...
</activity>
...

การใช้ LauncherActivity ที่กำหนดเอง

เมื่อใช้โค้ดที่กำหนดเองเพื่อเริ่มกิจกรรมบนเว็บที่เชื่อถือได้ คุณจะเพิ่มต้นทางเพิ่มเติมได้โดยเรียกใช้ setAdditionalTrustedOrigins เมื่อสร้าง Intent เพื่อเปิดตัวกิจกรรมบนเว็บที่เชื่อถือได้

public void launcherWithMultipleOrigins(View view) {
 List<String> origins = Arrays.asList(
   "https://checkout.example.com/"
 );


 TrustedWebActivityIntentBuilder builder = new TrustedWebActivityIntentBuilder(LAUNCH_URI)
   .setAdditionalTrustedOrigins(origins);


 new TwaLauncher(this).launch(builder, null, null);
}

บทสรุป

ด้วยขั้นตอนดังกล่าว กิจกรรมบนเว็บที่เชื่อถือได้จึงพร้อมรองรับต้นทางหลายรายการแล้ว android-browser-helper มีแอปพลิเคชันตัวอย่างสำหรับกิจกรรมบนเว็บที่เชื่อถือได้หลายต้นทาง อย่าลืมตรวจสอบ

การแก้ปัญหา

การตั้งค่าลิงก์เนื้อหาดิจิทัล (Digital Asset Links) มีบางส่วนที่เคลื่อนไหวได้ หากแอปพลิเคชันยังแสดงแถบแท็บที่กำหนดเองที่ด้านบน เป็นไปได้ว่ามีบางอย่างผิดพลาดในการกำหนดค่า

คู่มือเริ่มใช้งานฉบับย่อสําหรับกิจกรรมบนเว็บที่เชื่อถือได้มีส่วนการแก้ปัญหาที่ยอดเยี่ยมสําหรับวิธีแก้ปัญหาเกี่ยวกับลิงก์เนื้อหาดิจิทัล

นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือลิงก์เนื้อหาของปีเตอร์ที่ยอดเยี่ยม ซึ่งจะช่วยแก้ไขข้อบกพร่องของลิงก์เนื้อหาดิจิทัล (Digital Asset Links) ในแอปพลิเคชันที่ติดตั้งในอุปกรณ์