android-browser-helper, một thư viện mới để xây dựng Hoạt động đáng tin cậy trên web.

André Cipriani Bandarra
André Cipriani Bandarra

Chúng tôi đã phát hành phiên bản 1.0.0 của android-browser-helper, một Thư viện Android mới dành cho Hoạt động đáng tin cậy trên web. Ngoài ra, thư viện này còn được xây dựng dựa trên các thư viện Android JetPack hiện đại, giúp nhà phát triển dễ dàng sử dụng Hoạt động đáng tin cậy trên web để xây dựng ứng dụng Android của họ.

android-Browser-helper hiện là thư viện được đề xuất để xây dựng các ứng dụng sử dụng Hoạt động web đáng tin cậy.

Thư viện này được lưu trữ trên kho lưu trữ Maven của Google, hoạt động độc lập trong các Dự án Android và cũng tương thích với AndroidX, đây là một vấn đề phổ biến với thư viện trước đó.

Thư viện này sẽ được bổ sung thêm nhiều tính năng và cải tiến về trải nghiệm phát triển. Đây là danh sách ngắn gồm những nội dung đã được thêm:

  • Xử lý việc mở nội dung trong một trình duyệt hỗ trợ Hoạt động đáng tin cậy trên web, đồng thời triển khai chiến lược dự phòng (nếu chưa cài đặt).
  • Giúp nhà phát triển tuỳ chỉnh chiến lược dự phòng để nhà phát triển có thể tuỳ chỉnh hành vi của ứng dụng khi một trình duyệt hỗ trợ Hoạt động đáng tin cậy trên web không được cài đặt. Ví dụ: Bản minh hoạ twa-webview-fallback cho thấy cách sử dụng chiến lược dự phòng có sử dụng WebView của Android.
  • Giúp việc định cấu hình Hoạt động đáng tin cậy trên web hoạt động với nhiều nguồn gốc một cách dễ dàng hơn, như được minh hoạ trên bản minh hoạ twa-multi-domain]4.

Bạn có thể thêm thư viện này vào ứng dụng Android bằng cách sử dụng phần phụ thuộc sau cho ứng dụng build.gradle:

dependencies {
    //...
    implementation 'com.google.androidbrowserhelper:androidbrowserhelper:2.2.0'
}

Di chuyển từ thẻ tuỳ chỉnh

Các nhà phát triển đang sử dụng custom-tabs-client trước đây sẽ phải triển khai một vài thay đổi trong ứng dụng của họ khi chuyển sang android-browser-helper.

May mắn là ngoài việc thay thế thư viện cũ bằng thư viện mới, những thay đổi đó chủ yếu liên quan đến việc thay đổi cách tìm kiếm và thay thế một vài chuỗi trong toàn bộ AndroidManifest.xml.

Dưới đây là bản tóm tắt về những tên đã thay đổi:

Tên trên custom-tabs-client (Thư viện cũ) Tên trên android-browser-helper (Thư viện mới)
android.support.customtabs.trusted.LauncherActivity com.google.androidbrowserhelper.trusted.LauncherActivity
android.support.v4.content.FileProvider androidx.core.content.FileProvider
android.support.customtabs.trusted.TrustedWebActivityService com.google.androidbrowserhelper.trusted.DelegationService

Bản minh hoạ svgomg-twa đã được cập nhật để sử dụng android-browser-helper. điểm khác biệt này cho thấy tất cả những thay đổi cần thực hiện khi di chuyển một dự án hiện có bằng custom-tabs-client sang android-browser-helper.

Chúng tôi có cần bổ sung gì không?

android-browser-helper có mục tiêu đơn giản hoá quá trình phát triển ứng dụng bằng cách sử dụng Hoạt động đáng tin cậy trên web. Thư viện sẽ tiếp tục phát triển khi Hoạt động đáng tin cậy trên web có thêm nhiều tính năng.

Nếu bạn thiếu một tính năng trong Hoạt động đáng tin cậy trên web, hãy nghĩ cách mà android-browser-helper có thể giúp cho công việc phát triển trở nên đơn giản hơn, hoặc nếu bạn có câu hỏi về cách sử dụng thư viện, hãy nhớ bật kho lưu trữ GitHub và báo cáo vấn đề.

Ý kiến phản hồi