การใช้ API ระดับต่ำของแท็บที่กำหนดเอง

วิธีที่แนะนำในการผสานรวมแอปพลิเคชันของคุณกับแท็บที่กำหนดเองคือการใช้ไลบรารีเบราว์เซอร์ของ AndroidX แต่คุณก็สามารถเริ่มใช้งานแท็บที่กำหนดเองได้โดยไม่ต้องใช้ไลบรารีการสนับสนุน คู่มือนี้จะแสดงภาพรวมเกี่ยวกับวิธีบรรลุเป้าหมายดังกล่าว

การติดตั้งใช้งาน Support Library แบบสมบูรณ์มีให้บริการบน GitHub และใช้เป็นจุดเริ่มต้นได้ นอกจากนี้ยังมีไฟล์ AIDL ที่จำเป็นต่อการเชื่อมต่อกับบริการ เนื่องจากไฟล์ที่อยู่ในที่เก็บ Chromium ใช้กับ Android Studio โดยตรงไม่ได้

ข้อมูลพื้นฐานสำหรับการเปิดแท็บที่กำหนดเองโดยใช้ API ระดับต่ำ

// Using a VIEW intent for compatibility with any other browsers on device.
// Caller should not be setting FLAG_ACTIVITY_NEW_TASK or 
// FLAG_ACTIVITY_NEW_DOCUMENT. 
String url = ¨https://paul.kinlan.me/¨;
Intent intent = new Intent(Intent.ACTION_VIEW, Uri.parse(url)); 
// Must have. Extra used to match the session. Its value is an IBinder passed
// whilst creating a news session. See newSession() below. Even if the service is not 
// used and there is no valid session id to be provided, this extra has to be present 
// with a null value to launch a custom tab.

private static final String EXTRA_CUSTOM_TABS_SESSION = "android.support.customtabs.extra.SESSION";
Bundle extras = new Bundle;
extras.putBinder(EXTRA_CUSTOM_TABS_SESSION, 
  sessionICustomTabsCallback.asBinder() /* Set to null for no session */);
intent.putExtras(extras);

การเพิ่มการปรับแต่ง UI

รวมการปรับแต่ง UI ไว้โดยการเพิ่มส่วนเสริมลงใน Intent ACTION_VIEW ดูรายการคีย์เสริมทั้งหมดที่ใช้เพื่อปรับแต่ง UI ได้ในเอกสาร CustomTabsIntent ตัวอย่างวิธีเพิ่มสีแถบเครื่องมือที่กำหนดเองมีดังนี้

// Extra that changes the background color for the address bar. colorInt is an int
// that specifies a Color.

private static final String EXTRA_CUSTOM_TABS_TOOLBAR_COLOR = "android.support.customtabs.extra.TOOLBAR_COLOR";
intent.putExtra(EXTRA_CUSTOM_TABS_TOOLBAR_COLOR, colorInt);

กำลังเชื่อมต่อกับบริการแท็บที่กำหนดเอง

บริการแท็บที่กำหนดเองจะใช้ในลักษณะเดียวกับบริการอื่นๆ ของ Android ได้ อินเทอร์เฟซจะสร้างขึ้นด้วย AIDL และสร้างคลาสบริการพร็อกซีให้คุณโดยอัตโนมัติ

ใช้วิธีการในบริการพร็อกซีเพื่อเตรียมการ สร้างเซสชัน และดึงข้อมูลล่วงหน้า

// Package name for the Chrome channel the client wants to connect to. This
// depends on the channel name.
// Stable = com.android.chrome
// Beta = com.chrome.beta
// Dev = com.chrome.dev
public static final String CUSTOM_TAB_PACKAGE_NAME = "com.chrome.dev"; // Change when in stable

// Action to add to the service intent. This action can be used as a way 
// generically pick apps that handle custom tabs for both activity and service 
// side implementations.
public static final String ACTION_CUSTOM_TABS_CONNECTION =
    "android.support.customtabs.action.CustomTabsService";
Intent serviceIntent = new Intent(ACTION_CUSTOM_TABS_CONNECTION);

serviceIntent.setPackage(CUSTOM_TAB_PACKAGE_NAME);
context.bindService(serviceIntent, mServiceConnection,
          Context.BIND_AUTO_CREATE | Context.BIND_WAIVE_PRIORITY);