Web Görünümündeki bağlantılar için Özel Sekme açma

Web Görünümleri, kendi web içeriğinizi uygulamanıza sorunsuz bir şekilde entegre etmek için idealdir. Birinci taraf içeriğinizde size ait olmayan web sitelerinin bağlantıları bulunuyorsa bunları Web Görünümü yerine Özel Sekmede açmak daha mantıklı olabilir. Bunun iki avantajı vardır:

 1. Birinci taraf kullanıcı deneyimi, üçüncü taraf web içeriği kullanıcı deneyiminden net bir şekilde ayrılır.
 2. 3. taraf web siteleri, varsayılan tarayıcıyla paylaşılan çerezlerden yararlanır.

Bunu uygulamak için WebViewClient sayfanızda özel bir onLoadResource işleyici yapılandırın:

WebView webView = (WebView)findViewById(R.id.webview);
webView.setWebViewClient(new WebViewClient() {
  @Override
  public boolean shouldOverrideUrlLoading(WebView view, String url) {
    return true;
  }

  @Override
  public void onLoadResource(WebView view, String url) {
    if (url.startsWith("http://www.my-own-domain.com")) {
      //Handle Internal Link...
    } else {
      //Open Link in a Custom Tab
      Uri uri = Uri.parse(url);
      new CustomTabsIntent.Builder()
         .build()
         .launchUrl(context, uri);              
    }
  }
});