Controleer of een Android-apparaat een browser heeft die aangepaste tabbladen ondersteunt?

Als u wilt weten of de standaardbrowser of een andere browser op een apparaat aangepaste tabbladen ondersteunt, gebruikt u de getPackageName helper in CustomTabsClient :

String packageName = CustomTabsClient.getPackageName(
    context, 
    Collections.emptyList()
);
if (packageName == null) {
  // Custom Tabs are not supported by the default browser
}

U kunt ook controleren of een browser op het apparaat aangepaste tabbladen ondersteunt:

// Get all apps that can handle VIEW intents and Custom Tab service connections.
Intent activityIntent = new Intent(Intent.ACTION_VIEW, Uri.parse("http://www.example.com"));
PackageManager packageManager = context.getPackageManager();
List<ResolveInfo> viewIntentHandlers = packageManager.queryIntentActivities(activityIntent, 0);
// Get a package that supports Custom Tabs
String packageName = CustomTabsClient.getPackageName(
    context, 
    viewIntentHandlers,
    true /* ignore default */
);
if (packageName == null) {
  // Custom Tabs are not supported by any browser on the device
}

Android 11 heeft wijzigingen in de zichtbaarheid van pakketten geïntroduceerd. Als uw Android-app API-niveau 30 of hoger target, is het toevoegen van de volgende sectie met zoekopdrachten aan AndroidManifest.xml nodig, anders levert het bovenstaande codefragment geen resultaten op:

<queries>
  <intent>
    <action android:name=
      "android.support.customtabs.action.CustomTabsService" />
  </intent>
</queries>