Isınma ve önceden getirme: Özel Sekmeler Hizmeti'ni kullanma

Bu kılavuzun üçüncü bölümü, warmup() aracılığıyla tarayıcının başlatılmasını hızlandırma ve web sayfalarını mayLaunchUrl() aracılığıyla önceden getirme konusuna odaklanmaktadır. Bir bağlantı açılırken tarayıcı işlemini hızlandırmak 700 ms'ye kadar tasarruf sağlayabilir. İçeriğin mayLaunchUrl aracılığıyla önceden oluşturulması, harici içeriğin anında açılmasını sağlar. Bu iki API birlikte kullanıldığında Özel Sekmeler entegrasyonunun kullanıcı deneyimini büyük ölçüde iyileştirebilir ve önemle tavsiye edilir.

Gerekli adımlar şunlardır:

 1. Varsayılan tarayıcının Özel Sekmeleri destekleyip desteklemediğini CustomTabsClient.getPackageName(...) üzerinden kontrol edin. Bağlıysa, CustomTabsClient.bindCustomTabsService() üzerinden CustomTabsService'e bağlanın.
 2. CustomTabsService hizmetine bağlandıktan sonra CustomTabsServiceConnection.onCustomTabsServiceConnected() geri çağırmasında şunları yapın:

  a. CustomTabsClient.warmup() aracılığıyla tarayıcı işlemini ısıtın. b. CustomTabsClient.newSession() üzerinden yeni bir CustomTabsSession oluşturun.

 3. İsteğe bağlı olarak, kullanıcının CustomTabsSession.mayLaunchUrl() aracılığıyla ziyaret etme olasılığı yüksek olan web sayfalarını önceden getirin.

 4. Yeni bir Özel Sekme başlatırken, new CustomTabsIntent.Builder(session) oluşturucusu aracılığıyla CustomTabsSession öğesini CustomTabsIntent.Builder'a iletin.

Uygulamanız Android API düzeyi 30'u hedefliyorsa CustomTabsClient.getPackageName(...), Android Manifest'inize sorgular bölümü eklemenizi ve Özel Sekmeler desteği olan tarayıcılarla eşleşen bir amaç filtresi tanımlamanızı gerektirir.

<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">
 …
  <queries>
    <intent>
      <action android:name="android.support.customtabs.action.CustomTabsService" />
    </intent>
  </queries>
</manifest>

Aşağıda, Özel Sekmeler hizmetine nasıl bağlanacağınıza ilişkin tam bir örnek verilmiştir:

private CustomTabsClient mClient;
private CustomTabsSession mSession;

private CustomTabsServiceConnection mConnection = new CustomTabsServiceConnection() {
  @Override
  public void onCustomTabsServiceConnected(
      @NonNull ComponentName name,
      @NonNull CustomTabsClient client
  ) {
    mClient = client;
    // Warm up the browser process
    mClient.warmup(0 /* placeholder for future use */);
    // Create a new browser session
    mSession = mClient.newSession(new CustomTabsCallback());
    // Pre-render pages the user is likely to visit
    // you can do this any time while the service is connected
    mSession.mayLaunchUrl(Uri.parse("https://developers.android.com"), null, null);
  }

  @Override
  public void onServiceDisconnected(ComponentName name) {
    mClient = null;
    mSession = null;
  }
};

private void bindCustomTabService(Context context) {
  // Check for an existing connection
  if (mClient != null) {
    // Do nothing if there is an existing service connection
    return;
  }

  // Get the default browser package name, this will be null if
  // the default browser does not provide a CustomTabsService
  String packageName = CustomTabsClient.getPackageName(context, null);
  if (packageName == null) {
    // Do nothing as service connection is not supported
    return;
  }
  CustomTabsClient.bindCustomTabsService(context, packageName, mConnection);
}

@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
…
  bindCustomTabService(this);
  findViewById(R.id.button).setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
    @Override
    public void onClick(View view) {
      String url = "https://developers.android.com";
      CustomTabsIntent intent = new CustomTabsIntent.Builder(mSession)
          .build();
      intent.launchUrl(MainActivity.this, Uri.parse(url));
    }
  });
}

Web sayfalarını yerel uygulamalarda açma

Android'de, URL'ler yerel uygulamalar tarafından işlenebilir. Örneğin, kullanıcı Facebook uygulamasını yüklemişse ve bir Facebook yayınına ait bağlantıyı tıklarsa genellikle bağlantının tarayıcı yerine Facebook uygulamasında açılmasını tercih eder.

Varsayılan olarak, Özel Sekmeler bağlantıları ilgili yerel uygulamada (yüklüyse) açar. Ancak, bir CustomTabsServiceConnection oluşturulduktan sonra bu davranış çalışmayı durdurur ve tüm URL'ler bunun yerine Özel Sekmelerde açılır. Daha iyi bir kullanıcı deneyimi için, aşağıdaki kodu kullanarak bu davranışı yeniden etkinleştirmenizi öneririz:

CustomTabsIntent customTabsIntent = new CustomTabsIntent.Builder()
  .setSendToExternalDefaultHandlerEnabled(true)
  .build();

Sıradaki: Özel Sekmeler deneyimini nasıl yeniden boyutlandıracağınızı öğrenin.