Xem lại tiêu chí của Chrome về khả năng cài đặt

Trong những tháng tới, Chrome sẽ chạy thử nghiệm với mục tiêu đơn giản hoá các tiêu chí cài đặt ứng dụng để cải thiện trải nghiệm của nhà phát triển và người dùng. Bài đăng này chia sẻ những thay đổi mà bạn có thể mong đợi và lý do chúng tôi chạy các thử nghiệm này.

Lượt cài đặt đã tồn tại dưới dạng một tính năng web trên thiết bị di động từ năm 2015, và sẽ hỗ trợ việc cài đặt PWA trên máy tính vào năm 2019. Khả năng cài đặt trên trình duyệt Chromium bị hạn chế theo tiêu chí chất lượng, bao gồm cả tệp kê khai có các trường cụ thể như tên và biểu tượng, trình chạy dịch vụ có trình xử lý tìm nạp.

Mục tiêu của các tiêu chí cài đặt hiện tại là khuyến khích các nhà phát triển đầu tư vào trải nghiệm chất lượng cao cho người dùng và đáp ứng kỳ vọng của người dùng khi cài đặt phần mềm. Tuy nhiên, các yêu cầu trong tiêu chí này không phải lúc nào cũng tạo ra trải nghiệm có chất lượng cao hơn. Ví dụ: quy trình kiểm tra trình chạy dịch vụ được dùng như một proxy để phát hiện các trang web có một số trải nghiệm ngoại tuyến, nhưng các trang web đã thêm trình chạy dịch vụ có trình xử lý tìm nạp trống để đáp ứng tiêu chí. Điều này làm ảnh hưởng đến hiệu suất web thay vì cải thiện trải nghiệm và (rốt cuộc Chrome đã giảm thiểu sự cố bằng cách bỏ qua các trình xử lý trống).

Do các tiêu chí hiện tại không mang lại kết quả như mong đợi, nên chúng tôi sẽ thử nghiệm một số thay đổi đối với tiêu chí. Bước đầu tiên, chúng tôi đã loại bỏ yêu cầu phải có một trình chạy dịch vụ triển khai phương thức fetch() để cài đặt từ trình đơn, kể từ phiên bản 108 trên thiết bị di động và phiên bản 112 trên máy tính.

Ứng dụng không có triển khai trình chạy dịch vụ vẫn hiển thị tuỳ chọn "Cài đặt ứng dụng" trong trình đơn có biểu tượng ba dấu chấm.

Để thực hiện mục tiêu ban đầu là cung cấp cho người dùng trải nghiệm ngoại tuyến trong ứng dụng, chúng tôi đã ra mắt trang tuỳ chỉnh mặc định cho các trang web chưa triển khai trang của riêng mình.

Hiện tại, thuật toán hiển thị lời nhắc cài đặt vẫn yêu cầu sự hiện diện của trình xử lý fetch(). Đây là khía cạnh mà chúng tôi đang nghiên cứu để kết hợp các tín hiệu mới và hiển thị lời nhắc vào thời điểm người dùng có nhiều khả năng sẽ cài đặt ứng dụng nhất. Nhà phát triển vẫn có thể sử dụng beforeInstallPrompt() để kiểm soát lời nhắc.

Chúng tôi muốn người dùng có quyền quyết định xem họ muốn trải nghiệm trang web nào dưới dạng ứng dụng trên toàn bộ cửa sổ, với quyền truy cập trực tiếp bằng biểu tượng. Trong các bản phát hành sau này, chúng tôi sẽ thử nghiệm việc xoá yêu cầu về một số trường trong tệp kê khai để có thể cài đặt. Chúng tôi sẽ đánh giá kỹ lưỡng các chỉ số và ý kiến phản hồi của khách hàng để xác định hành vi cập nhật của Chrome.

Cuối cùng, vì các bước kiểm tra PWA Lighthouse liên quan trực tiếp đến các tiêu chí về khả năng cài đặt, nên chúng tôi quyết định xoá danh mục này khỏi Lighthouse. Chúng tôi vẫn cam kết cung cấp cho nhà phát triển các công cụ tốt nhất để tối ưu hoá trải nghiệm đã cài đặt của họ trên web. Bạn vẫn có thể tìm thấy các hoạt động kiểm tra tính năng tối ưu hoá và gỡ lỗi cho trải nghiệm có thể cài đặt trên Công cụ cho nhà phát triển.

Hãy theo dõi các thử nghiệm này. Nếu bạn có câu hỏi hoặc thắc mắc, vui lòng gửi ý kiến phản hồi.