çalışma kutusu-çekirdek

Workbox modüler olacak şekilde tasarlanmıştır. Bu sayede geliştiriciler, her şeyi tek bir dosyaya indirmek zorunda kalmadan kullanmak istedikleri parçaları seçebilir.

Ancak modüller arasında örtüşme vardır. Örneğin, her bir modülün konsolla etkileşim kurması, anlamlı hatalar vermesi ve ağ veya önbellekten yararlanması gerekir. Her modülün aynı mantığı uygulamasını önlemek için workbox-core, her modülün kullandığı şu ortak kodu içerir.

Bu modül geliştiricilere bazı işlevler sunar ancak günlük düzeyleri ve önbelleğe almanın ötesinde workbox-core, son geliştirici yerine her modül için dahili mantık sunar.

Varsayılan Önbellek Adlarını Görüntüleme ve Değiştirme

Workbox, önbelleklerini cacheNames aracılığıyla tanımlar:

import {cacheNames} from 'workbox-core';

console.log(cacheNames.precache);
console.log(cacheNames.runtime);
console.log(cacheNames.googleAnalytics);

Bu önbellek adları, ön ek, ad ve sonek biçiminde oluşturulur. Buradaki ad, önbellek kullanımına göre değişir.

<prefix>-<cache-id>-<suffix>

setCacheNameDetails() yöntemine iletilen değerlerin tamamını veya bir kısmını değiştirerek bu varsayılan adları değiştirebilirsiniz.

import {cacheNames, setCacheNameDetails} from 'workbox-core';

setCacheNameDetails({
 prefix: 'my-app',
 suffix: 'v1',
 precache: 'install-time',
 runtime: 'run-time',
 googleAnalytics: 'ga',
});

// Will print 'my-app-install-time-v1'
console.log(cacheNames.precache);

// Will print 'my-app-run-time-v1'
console.log(cacheNames.runtime);

// Will print 'my-app-ga-v1'
console.log(cacheNames.googleAnalytics);

Önek ve son ekin ana kullanım alanı, birden fazla proje için Çalışma Kutusu kullanıyorsanız ve her proje için aynı localhost bağlantı noktasını kullanıyorsanız her modül için özel bir önek ayarlamak, önbelleklerin birbiriyle çakışmasını önler.

Müşteri Hak Talebi

Bazı geliştiriciler, yeni bir hizmet çalışanı yayınlayabilmek ve etkinleştiği anda açık web sayfalarını kontrol etmesini sağlamak ister. Bu durum varsayılan olarak gerçekleşmez.

Bu davranışı istiyorsanız workbox-core yardımcı bir yöntem sunmaktadır:

import {clientsClaim} from 'workbox-core';

// This clientsClaim() should be at the top level
// of your service worker, not inside of, e.g.,
// an event handler.
clientsClaim();

workbox-core öğesindeki clientsClaim() yöntemi, hizmet çalışanınıza otomatik olarak bir activate etkinlik işleyici ekler ve bunun içine self.clients.claim() çağrısı yapar. Mevcut hizmet çalışanı etkinleştirilmeden önce self.clients.claim() çağrılması, çalışma zamanı istisnasına neden olur ve workbox-core sarmalayıcısı, çağrıyı doğru zamanda çağırmanızı sağlar.

Atlama bekleme sarmalayıcısı kullanımdan kaldırıldı

Workbox v6'dan önceki sürümlerde, geliştiricilere workbox-core tarafından sağlanan skipWaiting() yöntemini kullanmaları da teşvik ediliyordu. Ancak bu yöntem, geliştiricilerin self.skipWaiting() özelliğini açıkça çağırdıkları takdirde elde edecekleri değerden çok daha fazlasını sunmuştur.

Eski workbox-core sarmalayıcısı, self.skipWaiting() öğesinin çağrıldığı bir install etkinlik işleyicisi de kaydettiğinden, yükleme tamamlandıktan sonra sarmalayıcı message gibi başka bir etkinlik işleyicinin içinde çağrılsaydı beklendiği gibi davranmaz.

Bu nedenlerden dolayı, workbox-core skipWaiting() desteği sonlandırılmıştır ve geliştiriciler doğrudan self.skipWaiting() çağrısına geçmelidir. self.clients.claim() özelliğinden farklı olarak, self.skipWaiting() "yanlış" zamanda çağrılırsa istisna oluşturmaz. Bu nedenle, öğenin bir etkinlik işleyici içine sarmalanmasına gerek yoktur.

Türler

CacheDidUpdateCallback()

workbox-core.CacheDidUpdateCallback(
  param: CacheDidUpdateCallbackParam,
)

Parametreler

İlerlemeler

 • Promise<void>

CacheDidUpdateCallbackParam

Özellikler

 • cacheName

  dize

 • event

  ExtendableEvent

 • newResponse

  Yanıt

 • oldResponse

  Yanıt isteğe bağlı

 • istek

  İstek

 • state

  MapLikeObject isteğe bağlı

CachedResponseWillBeUsedCallback()

workbox-core.CachedResponseWillBeUsedCallback(
  param: CachedResponseWillBeUsedCallbackParam,
)

İlerlemeler

 • Promise<void | Response>

CachedResponseWillBeUsedCallbackParam

Özellikler

 • cacheName

  dize

 • cachedResponse

  Yanıt isteğe bağlı

 • event

  ExtendableEvent

 • matchOptions

  CacheQueryOptions isteğe bağlı

 • istek

  İstek

 • state

  MapLikeObject isteğe bağlı

CacheKeyWillBeUsedCallback()

workbox-core.CacheKeyWillBeUsedCallback(
  param: CacheKeyWillBeUsedCallbackParam,
)

İlerlemeler

 • Promise<string | Request>

CacheKeyWillBeUsedCallbackParam

Özellikler

 • event

  ExtendableEvent

 • mod

  dize

 • params

  isteğe bağlı

 • istek

  İstek

 • state

  MapLikeObject isteğe bağlı

CacheWillUpdateCallback()

workbox-core.CacheWillUpdateCallback(
  param: CacheWillUpdateCallbackParam,
)

Parametreler

İlerlemeler

 • Promise<void | Response>

CacheWillUpdateCallbackParam

Özellikler

 • event

  ExtendableEvent

 • istek

  İstek

 • yanıt

  Yanıt

 • state

  MapLikeObject isteğe bağlı

FetchDidFailCallback()

workbox-core.FetchDidFailCallback(
  param: FetchDidFailCallbackParam,
)

Parametreler

İlerlemeler

 • Promise<void>

FetchDidFailCallbackParam

Özellikler

 • hata

  Hata

 • event

  ExtendableEvent

 • originalRequest

  İstek

 • istek

  İstek

 • state

  MapLikeObject isteğe bağlı

FetchDidSucceedCallback()

workbox-core.FetchDidSucceedCallback(
  param: FetchDidSucceedCallbackParam,
)

Parametreler

İlerlemeler

 • Söz<Yanıt>

FetchDidSucceedCallbackParam

Özellikler

 • event

  ExtendableEvent

 • istek

  İstek

 • yanıt

  Yanıt

 • state

  MapLikeObject isteğe bağlı

HandlerCallbackOptions

HandlerDidCompleteCallback()

workbox-core.HandlerDidCompleteCallback(
  param: HandlerDidCompleteCallbackParam,
)

İlerlemeler

 • Promise<void>

HandlerDidCompleteCallbackParam

Özellikler

 • hata

  Hata isteğe bağlı

 • event

  ExtendableEvent

 • istek

  İstek

 • yanıt

  Yanıt isteğe bağlı

 • state

  MapLikeObject isteğe bağlı

HandlerDidErrorCallback()

workbox-core.HandlerDidErrorCallback(
  param: HandlerDidErrorCallbackParam,
)

Parametreler

İlerlemeler

 • Söz<Yanıt>

HandlerDidErrorCallbackParam

Özellikler

 • hata

  Hata

 • event

  ExtendableEvent

 • istek

  İstek

 • state

  MapLikeObject isteğe bağlı

HandlerDidRespondCallback()

workbox-core.HandlerDidRespondCallback(
  param: HandlerDidRespondCallbackParam,
)

Parametreler

İlerlemeler

 • Promise<void>

HandlerDidRespondCallbackParam

Özellikler

 • event

  ExtendableEvent

 • istek

  İstek

 • yanıt

  Yanıt isteğe bağlı

 • state

  MapLikeObject isteğe bağlı

HandlerWillRespondCallback()

workbox-core.HandlerWillRespondCallback(
  param: HandlerWillRespondCallbackParam,
)

İlerlemeler

 • Söz<Yanıt>

HandlerWillRespondCallbackParam

Özellikler

 • event

  ExtendableEvent

 • istek

  İstek

 • yanıt

  Yanıt

 • state

  MapLikeObject isteğe bağlı

HandlerWillStartCallback()

workbox-core.HandlerWillStartCallback(
  param: HandlerWillStartCallbackParam,
)

Parametreler

İlerlemeler

 • Promise<void>

HandlerWillStartCallbackParam

Özellikler

 • event

  ExtendableEvent

 • istek

  İstek

 • state

  MapLikeObject isteğe bağlı

ManualHandlerCallback()

workbox-core.ManualHandlerCallback(
  options: ManualHandlerCallbackOptions,
)

Bir Router, bir URL'yi/İsteği RouteMatchCallback aracılığıyla bir Route ile eşleştirdiğinde "işleyici" geri çağırması çağrılır. Bu işleyici geri çağırması, Response ile çözümlenen bir Promise döndürmelidir.

RouteMatchCallback tarafından boş olmayan bir dizi veya nesne döndürülürse söz konusu dizi veya nesne, bu işleyicinin options.params bağımsız değişkeni olarak aktarılır.

Parametreler

İlerlemeler

 • Söz<Yanıt>

ManualHandlerCallbackOptions

Seçenekler, bir ManualHandlerCallback işlevine iletildi.

Özellikler

 • event

  ExtendableEvent

 • istek

  dize | İstek

MapLikeObject

PluginState

Şimdilik basit bir MapLikeObject kullanılıyor ancak ileride bu kapsamın genişletilmesi/kısıtlanması mümkün olabilir.

RequestWillFetchCallback()

workbox-core.RequestWillFetchCallback(
  param: RequestWillFetchCallbackParam,
)

Parametreler

İlerlemeler

 • Taahhüt<İstek>

RequestWillFetchCallbackParam

Özellikler

 • event

  ExtendableEvent

 • istek

  İstek

 • state

  MapLikeObject isteğe bağlı

RouteHandler

RouteHandlerCallback veya RouteHandlerObject. workbox-routing içinde rota işleyicilerini kabul eden çoğu API, bunlardan birini kullanır.

RouteHandlerCallback()

workbox-core.RouteHandlerCallback(
  options: RouteHandlerCallbackOptions,
)

Bir Router, bir URL'yi/İsteği RouteMatchCallback aracılığıyla bir Route ile eşleştirdiğinde "işleyici" geri çağırması çağrılır. Bu işleyici geri çağırması, Response ile çözümlenen bir Promise döndürmelidir.

RouteMatchCallback tarafından boş olmayan bir dizi veya nesne döndürülürse söz konusu dizi veya nesne, bu işleyicinin options.params bağımsız değişkeni olarak aktarılır.

Parametreler

İlerlemeler

 • Söz<Yanıt>

RouteHandlerCallbackOptions

Seçenekler, bir RouteHandlerCallback işlevine iletildi.

Özellikler

 • event

  ExtendableEvent

 • params

  string[] | MapLikeObject isteğe bağlı

 • istek

  İstek

 • url

  URL

RouteHandlerObject

RouteHandlerCallback türünde handle yöntemine sahip bir nesne.

Route nesnesi, RouteHandlerCallback işleviyle veya bu RouteHandler nesnesiyle oluşturulabilir. RouteHandler, workbox-strategies paketinin yaptığı gibi genişletilebilme olanağı sunmasıdır.

Özellikler

RouteMatchCallback()

workbox-core.RouteMatchCallback(
  options: RouteMatchCallbackOptions,
)

"Eşleşme" geri çağırması, belirli bir URL ve istek için bir Route öğesinin geçerli olup olmadığını belirlemek amacıyla kullanılır. İstemciden gelen bir getirme etkinliğine yanıt olarak eşleşme gerçekleştiğinde event nesnesi de sağlanır. Bununla birlikte, eşleştirme geri çağırması bir getirme etkinliğinin dışında da çağrılabileceği için eşleşme mantığı, event nesnesinin her zaman kullanılabilir olacağını varsaymamalıdır. Eşleşme geri çağırması bir doğruluk değeri döndürürse eşleşen rotanın RouteHandlerCallback'i hemen çağrılır. Döndürülen değer boş olmayan bir dizi veya nesneyse bu değer, işleyicinin options.params bağımsız değişkeninde ayarlanır.

Parametreler

İlerlemeler

 • Tümü

RouteMatchCallbackOptions

Seçenekler, bir RouteMatchCallback işlevine iletildi.

Özellikler

 • event

  ExtendableEvent

 • istek

  İstek

 • sameOrigin

  boolean

 • url

  URL

WorkboxPlugin

Getirme ve önbellek işlemleri için isteğe bağlı yaşam döngüsü geri çağırma özelliklerine sahip bir nesnedir.

Özellikler

WorkboxPluginCallbackParam

Özellikler

cacheNames

Workbox tarafından kullanılan geçerli önbellek adlarını ve ön eki/son eki alın.

cacheNames.precache önbelleğe alınmış öğeler için kullanılır, cacheNames.googleAnalytics ise workbox-google-analytics tarafından depolamakanalytics.js tarafından, cacheNames.runtime ise geri kalan her şey için kullanılır.

cacheNames.prefix, yalnızca geçerli ön ek değerini almak için kullanılabilir. cacheNames.suffix, yalnızca geçerli son ek değerini almak için kullanılabilir.

Tür

nesne

Özellikler

 • googleAnalytics

  dize

 • önden belleğe almak

  dize

 • önek

  dize

 • runtime

  dize

 • sonek

  dize

Yöntemler

clientsClaim()

workbox-core.clientsClaim()

Hizmet çalışanı etkin hale geldiğinde mevcut tüm istemcileri talep edin. Bu kod normalde skipWaiting() ile birlikte kullanılır.

copyResponse()

workbox-core.copyResponse(
  response: Response,
  modifier?: function,
)

Geliştiricilere bir yanıtı kopyalayıp headers, status veya statusText değerlerini (oluşturucudaki [ResponseInit]https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Response/Response#Syntax nesnesi aracılığıyla ayarlanabilen değerler) değiştirmelerine olanak tanır. Bu değerleri değiştirmek için bir işlevi ikinci bağımsız değişken olarak iletin. Bu işlev, {headers, status, statusText} yanıt özelliklerine sahip tek bir nesneyle çağrılır. Bu işlevin döndürülen değeri, yeni Response için ResponseInit olarak kullanılır. Değerleri değiştirmek için iletilen parametreleri değiştirip döndürün veya tamamen yeni bir nesne döndürün.

Bu yöntem, CORS'un kullanılıp kullanılmamasından bağımsız olarak kasıtlı olarak aynı kaynaktan gelen yanıtlarla sınırlandırılmıştır.

Parametreler

 • yanıt

  Yanıt

 • değiştirici

  Functions (isteğe bağlı)

  modifier parametresi şu şekilde görünür:

  (responseInit: ResponseInit) => ResponseInit

  • responseInit

   ResponseInit

  • returns

   ResponseInit

İlerlemeler

 • Söz<Yanıt>

registerQuotaErrorCallback()

workbox-core.registerQuotaErrorCallback(
  callback: Function,
)

Kota hatası varsa yürütülecek kotaErrorCallbacks kümesine bir işlev ekler.

Parametreler

 • geri çağırma

  İşlev

setCacheNameDetails()

workbox-core.setCacheNameDetails(
  details: PartialCacheNameDetails,
)

Workbox paketleri tarafından kullanılan varsayılan önbellek adlarını değiştirir. Önbellek adları <prefix>-<Cache Name>-<suffix> olarak oluşturulur.

Parametreler

 • ayrıntılar

  PartialCacheNameDetails

skipWaiting()

workbox-core.skipWaiting()

Bu yöntem kullanımdan kaldırılmıştır ve Workbox v7'de kaldırılacaktır.

self.skip Waiting() işlevine çağrı yapmak eşdeğerdir ve bunun yerine kullanılmalıdır.