สิทธิ์

หากต้องการเข้าถึง API และฟีเจอร์ส่วนใหญ่ของส่วนขยาย คุณต้องประกาศสิทธิ์ในไฟล์ Manifest ของส่วนขยาย สิทธิ์บางรายการจะแสดงคำเตือนที่ผู้ใช้ต้องอนุญาตให้ใช้ส่วนขยายต่อไปได้

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำงานของสิทธิ์ได้ที่ประกาศสิทธิ์ ดูแนวทางปฏิบัติแนะนำในการใช้สิทธิ์ที่มีคำเตือนได้ที่หลักเกณฑ์คำเตือนเกี่ยวกับสิทธิ์

ต่อไปนี้คือรายการสิทธิ์ที่ใช้ได้ทั้งหมดและคำเตือนที่ทริกเกอร์โดยสิทธิ์ที่เจาะจง

"accessibilityFeatures.modify"
ให้ส่วนขยายแก้ไขสถานะของฟีเจอร์การช่วยเหลือพิเศษเมื่อใช้ chrome.accessibilityFeatures API
คำเตือนที่แสดง: เปลี่ยนการตั้งค่าการช่วยเหลือพิเศษ
"accessibilityFeatures.read"
ให้ส่วนขยายอ่านสถานะการช่วยเหลือพิเศษเมื่อใช้ chrome.accessibilityFeatures API
คำเตือนที่แสดง: อ่านการตั้งค่าการช่วยเหลือพิเศษ
"activeTab"
ให้สิทธิ์เข้าถึงแท็บที่ใช้งานอยู่ชั่วคราวผ่านท่าทางสัมผัสของผู้ใช้ ดูรายละเอียดได้ที่ activeTab
"alarms"
ให้สิทธิ์เข้าถึง API ของ chrome.alarms
"audio"
ให้สิทธิ์เข้าถึง API ของ chrome.audio
"background"
ทำให้ Chrome เริ่มทำงานตั้งแต่เนิ่นๆ (ทันทีที่ผู้ใช้เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ก่อนที่จะเปิด Chrome) และปิดทีหลัง (แม้ว่าจะปิดกรอบเวลาสุดท้ายแล้ว จนกว่าผู้ใช้จะออกจาก Chrome ไปเอง)
"bookmarks"
ให้สิทธิ์เข้าถึง API ของ chrome.bookmarks
คำเตือนที่แสดง: อ่านและเปลี่ยนแปลงบุ๊กมาร์ก
"browsingData"
ให้สิทธิ์เข้าถึง API ของ chrome.browsingData
"certificateProvider"
ให้สิทธิ์เข้าถึง API ของ chrome.certificateProvider
"clipboardRead"
ให้ส่วนขยายวางรายการจากคลิปบอร์ดโดยใช้ Clipboard API ของแพลตฟอร์มเว็บ
คำเตือนที่แสดง: อ่านข้อมูลที่คุณคัดลอกและวาง
"clipboardWrite"
ให้ส่วนขยายตัดและคัดลอกรายการไปยังคลิปบอร์ดโดยใช้ Clipboard API ของแพลตฟอร์มเว็บ
คําเตือนที่แสดง: แก้ไขข้อมูลที่คุณคัดลอกและวาง
"contentSettings"
ให้สิทธิ์เข้าถึง API ของ chrome.contentSettings
คำเตือนที่แสดง: เปลี่ยนการตั้งค่าที่ควบคุมสิทธิ์เข้าถึงฟีเจอร์ของเว็บไซต์ เช่น คุกกี้, JavaScript, ปลั๊กอิน, ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์, ไมโครโฟน, กล้อง ฯลฯ
"contextMenus"
ให้สิทธิ์เข้าถึง API ของ chrome.contextMenus
"cookies"
ให้สิทธิ์เข้าถึง API ของ chrome.cookies
"debugger"
ให้สิทธิ์เข้าถึง API ของ chrome.debugger
คำเตือนที่แสดง:
  • เข้าถึงแบ็กเอนด์ของโปรแกรมแก้ไขข้อบกพร่องหน้าเว็บ
  • อ่านและเปลี่ยนแปลงข้อมูลทั้งหมดในทุกเว็บไซต์
"declarativeContent"
ให้สิทธิ์เข้าถึง API ของ chrome.declarativeContent
"declarativeNetRequest"
ให้สิทธิ์เข้าถึง API ของ chrome.declarativeNetRequest
คำเตือนที่แสดง: บล็อกเนื้อหาในหน้าใดก็ได้
"declarativeNetRequestWithHostAccess"
ให้สิทธิ์เข้าถึง chrome.declarativeNetRequest API แต่ต้องใช้สิทธิ์ของโฮสต์สำหรับการดำเนินการทั้งหมด
"declarativeNetRequestFeedback"
ให้สิทธิ์เขียนข้อผิดพลาดและคำเตือนในคอนโซลเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาเว็บเมื่อใช้ API ของ chrome.declarativeNetRequest สิทธิ์นี้ใช้กับส่วนขยายที่คลายการแพคข้อมูลแล้ว โดยจะไม่มีผลกับส่วนขยายที่ติดตั้งจาก Chrome เว็บสโตร์
คำเตือนที่แสดง: อ่านประวัติการท่องเว็บ
"dns"
ให้สิทธิ์เข้าถึง API ของ chrome.dns
"desktopCapture"
ให้สิทธิ์เข้าถึง API ของ chrome.desktopCapture
คำเตือนที่แสดง: จับภาพเนื้อหาบนหน้าจอ
"documentScan"
ให้สิทธิ์เข้าถึง API ของ chrome.documentScan
"downloads"
ให้สิทธิ์เข้าถึง API ของ chrome.downloads
คำเตือนที่แสดง: จัดการการดาวน์โหลด
"downloads.open"
อนุญาตให้ใช้ chrome.downloads.open()
คำเตือนที่แสดง: จัดการการดาวน์โหลด
"downloads.ui"
อนุญาตให้ใช้ chrome.downloads.setUiOptions()
คำเตือนที่แสดง: จัดการการดาวน์โหลด
"enterprise.deviceAttributes"
ให้สิทธิ์เข้าถึง API ของ chrome.enterprise.deviceAttributes
"enterprise.hardwarePlatform"
ให้สิทธิ์เข้าถึง API ของ chrome.enterprise.hardwarePlatform
"enterprise.networkingAttributes"
ให้สิทธิ์เข้าถึง API ของ chrome.enterprise.networkingAttributes
"enterprise.platformKeys"
ให้สิทธิ์เข้าถึง API ของ chrome.enterprise.platformKeys
"favicon"
ให้สิทธิ์เข้าถึง API ของ Favicon
คำเตือนที่แสดง: อ่านไอคอนของเว็บไซต์ที่คุณเข้าชม
"fileBrowserHandler"
ให้สิทธิ์เข้าถึง API ของ chrome.fileBrowserHandler
"fileSystemProvider"
ให้สิทธิ์เข้าถึง API ของ chrome.fileSystemProvider
"fontSettings"
ให้สิทธิ์เข้าถึง API ของ chrome.fontSettings
"gcm"
ให้สิทธิ์เข้าถึง API ของ chrome.gcm และ chrome.instanceID
"geolocation"
อนุญาตให้ส่วนขยายใช้ API ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้ขอสิทธิ์
คำเตือนที่แสดง: ตรวจหาตำแหน่งทางกายภาพ
"history"
ให้สิทธิ์เข้าถึง API ของ chrome.history
คำเตือนที่แสดง: อ่านและเปลี่ยนแปลงประวัติการท่องเว็บในอุปกรณ์ทุกเครื่องที่ลงชื่อเข้าใช้
"identity"
ให้สิทธิ์เข้าถึง API ของ chrome.identity
คำเตือนที่แสดง: ทราบอีเมลของคุณ
"identity.email"
ให้สิทธิ์เข้าถึงอีเมลของผู้ใช้ผ่าน API ของ chrome.identity
คำเตือนที่แสดง: ทราบอีเมลของคุณ
"idle"
ให้สิทธิ์เข้าถึง API ของ chrome.idle
"loginState"
ให้สิทธิ์เข้าถึง API ของ chrome.loginState
"management"
ให้สิทธิ์เข้าถึง API ของ chrome.management
คำเตือนที่แสดง: จัดการแอป ส่วนขยาย และธีม
"nativeMessaging"
ให้สิทธิ์เข้าถึง API การรับส่งข้อความเนทีฟ
คำเตือนที่แสดง: สื่อสารกับแอปพลิเคชันที่มาพร้อมเครื่องที่ทำงานร่วมกัน
"notifications"
ให้สิทธิ์เข้าถึง API ของ chrome.notifications
คำเตือนที่แสดง: แสดงการแจ้งเตือน
"offscreen"
ให้สิทธิ์เข้าถึง API ของ chrome.offscreen
"pageCapture"
ให้สิทธิ์เข้าถึง API ของ chrome.pageCapture
คำเตือนที่แสดง: อ่านและเปลี่ยนแปลงข้อมูลทั้งหมดในทุกเว็บไซต์
"platformKeys"
ให้สิทธิ์เข้าถึง API ของ chrome.platformKeys
"power"
ให้สิทธิ์เข้าถึง API ของ chrome.power
"printerProvider"
ให้สิทธิ์เข้าถึง API ของ chrome.printerProvider
"printing"
ให้สิทธิ์เข้าถึง API ของ chrome.printing
"printingMetrics"
ให้สิทธิ์เข้าถึง API ของ chrome.printingMetrics
"privacy"
ให้สิทธิ์เข้าถึง API ของ chrome.privacy
คําเตือนที่แสดง: เปลี่ยนการตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนตัว
"processes"
ให้สิทธิ์เข้าถึง API ของ chrome.processes
"proxy"
ให้สิทธิ์เข้าถึง API ของ chrome.proxy
คำเตือนที่แสดง: อ่านและเปลี่ยนแปลงข้อมูลทั้งหมดในทุกเว็บไซต์
"readingList"
ให้สิทธิ์เข้าถึง API ของ chrome.readingList
คําเตือนที่แสดง: อ่านและเปลี่ยนแปลงรายการในเรื่องรออ่าน
"runtime"
ให้สิทธิ์เข้าถึง runtime.connectNative() และ runtime.sendNativeMessage() คุณไม่จำเป็นต้องมีสิทธิ์สำหรับฟีเจอร์อื่นๆ ทั้งหมดของเนมสเปซ runtime
"scripting"
ให้สิทธิ์เข้าถึง API ของ chrome.scripting
"search"
ให้สิทธิ์เข้าถึง API ของ chrome.search
"sessions"
ให้สิทธิ์เข้าถึง API ของ chrome.sessions
คำเตือนที่แสดง:
  • เมื่อใช้กับสิทธิ์ "history": อ่านและเปลี่ยนแปลงประวัติการท่องเว็บในอุปกรณ์ทั้งหมดที่คุณลงชื่อเข้าใช้
  • เมื่อใช้กับสิทธิ์ "tabs": อ่านประวัติการท่องเว็บในอุปกรณ์ทุกเครื่องที่คุณลงชื่อเข้าใช้
"sidePanel"
ให้สิทธิ์เข้าถึง API ของ chrome.sidePanel
"storage"
ให้สิทธิ์เข้าถึง API ของ chrome.storage
"system.cpu"
ให้สิทธิ์เข้าถึง API ของ chrome.system.cpu
"system.display"
ให้สิทธิ์เข้าถึง API ของ chrome.system.display
"system.memory"
ให้สิทธิ์เข้าถึง API ของ chrome.system.memory
"system.storage"
ให้สิทธิ์เข้าถึง API ของ chrome.system.storage
คำเตือนที่แสดง: ระบุและนำอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลออก
"tabCapture"
ให้สิทธิ์เข้าถึง API ของ chrome.tabCapture
คำเตือนที่แสดง: อ่านและเปลี่ยนแปลงข้อมูลทั้งหมดในทุกเว็บไซต์
"tabGroups"
ให้สิทธิ์เข้าถึง API ของ chrome.tabGroups
คำเตือนที่แสดง: ดูและจัดการกลุ่มแท็บ
"tabs"
มอบสิทธิ์เข้าถึงช่องที่ได้รับสิทธิ์ของออบเจ็กต์ Tab ที่ใช้โดย API หลายรายการ ซึ่งรวมถึง chrome.tabs และ chrome.windows ปกติแล้วคุณไม่จำเป็นต้องประกาศสิทธิ์นี้เพื่อใช้ API เหล่านั้น
คำเตือนที่แสดง: อ่านประวัติการท่องเว็บ
"topSites"
ให้สิทธิ์เข้าถึง API ของ chrome.topSites
คำเตือนที่แสดง: อ่านรายการเว็บไซต์ที่คุณเข้าชมบ่อยที่สุด
"tts"
ให้สิทธิ์เข้าถึง API ของ chrome.tts
"ttsEngine"
ให้สิทธิ์เข้าถึง API ของ chrome.ttsEngine
คำเตือนที่แสดง: อ่านข้อความทั้งหมดที่พูดโดยใช้เสียงสังเคราะห์
"unlimitedStorage"
จำกัดโควต้าสำหรับ chrome.storage.local, IndexedDB, Cache Storage และ Origin Private File System ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่พื้นที่เก็บข้อมูลและคุกกี้
"vpnProvider"
ให้สิทธิ์เข้าถึง API ของ chrome.vpnProvider
"wallpaper"
ให้สิทธิ์เข้าถึง API ของ chrome.wallpaper
"webAuthenticationProxy"
ให้สิทธิ์เข้าถึง API ของ chrome.webAuthenticationProxy
คำเตือนที่แสดง: อ่านและเปลี่ยนแปลงข้อมูลทั้งหมดในทุกเว็บไซต์
"webNavigation"
ให้สิทธิ์เข้าถึง API ของ chrome.webNavigation
คำเตือนที่แสดง: อ่านประวัติการท่องเว็บ
"webRequest"
ให้สิทธิ์เข้าถึง API ของ chrome.webRequest
"webRequestBlocking"
อนุญาตให้ใช้ API ของ chrome.webRequest สำหรับการบล็อก