Khám phá các bản cập nhật mới nhất cho Chrome trong tài liệu và blog của chúng tôi.

Từ blog

Các bản cập nhật tài liệu

Nội dung mới và cập nhật quan trọng cho tài liệu.
AI
Chúng tôi đã thêm tài liệu mới về Gemini Nano trong Chrome, mang đến các mô hình mạnh mẽ cho người dùng, trong khi vẫn bảo vệ dữ liệu nhạy cảm và cải thiện độ trễ.
Chúng tôi đã bổ sung tài liệu mới. Bỏ chặn quy trình công việc của bạn bằng cách tạo nguyên mẫu và thử nghiệm các thay đổi.
Chúng tôi đã cập nhật tài liệu về View Transition API.
Chúng tôi đã cập nhật tài liệu của mình để thêm tỷ lệ phần trăm phương thức triển khai phần trăm cho phép bạn chỉ định tỷ lệ phần trăm của quá trình triển khai triển khai một phần.

Nghiên cứu điển hình

Nội dung cập nhật về tính năng

Chrome 125 có một số tính năng mới của Công cụ cho nhà phát triển.
Đọc thông tin cập nhật mới nhất của tài liệu về Tiện ích.
Trong Chrome 125, có nhiều điểm bổ sung mới cho WebGPU.

Tìm hiểu thêm

Hãy đăng ký để nắm bắt thông tin mới nhất về Chrome và web, hướng dẫn, nghiên cứu điển hình cùng nhiều nội dung khác.
Khám phá bộ sưu tập ngày càng nhiều khoá học của chúng tôi về các chủ đề chính liên quan đến thiết kế và phát triển web.