Tài liệu không có phần mô tả meta

Phần tử <meta name="description"> cung cấp thông tin tóm tắt về nội dung của một trang mà công cụ tìm kiếm đưa vào kết quả tìm kiếm. Nội dung mô tả meta chất lượng cao và độc đáo sẽ giúp trang của bạn xuất hiện phù hợp hơn và có thể tăng lưu lượng truy cập qua kết quả tìm kiếm.

Cách quy trình kiểm tra nội dung mô tả meta Lighthouse không thành công

Lighthouse gắn cờ các trang không có nội dung mô tả meta:

Kiểm tra Lighthouse cho thấy tài liệu không có nội dung mô tả meta

Quá trình kiểm tra sẽ không thành công nếu:

 • Trang của bạn chưa có phần tử <meta name=description>.
 • Thuộc tính content của phần tử <meta name=description> bị trống.

Lighthouse không đánh giá chất lượng nội dung mô tả của bạn.

Cách thêm nội dung mô tả meta

Hãy thêm phần tử <meta name=description> vào <head> của mỗi trang:

<meta name="description" content="Put your description here.">

Nếu thích hợp, hãy cung cấp những dữ kiện được gắn thẻ rõ ràng trong phần mô tả. Ví dụ:

<meta name="description" content="Author: A.N. Author,
  Illustrator: P. Picture, Category: Books, Price: $17.99,
  Length: 784 pages">

Các phương pháp hay nhất về phần mô tả meta

 • Sử dụng một nội dung mô tả riêng biệt cho mỗi trang.
 • Tạo mô tả rõ ràng và súc tích. Tránh các mô tả mơ hồ như "Nhà riêng".
 • Tránh nhồi nhét từ khoá. Việc này không giúp ích cho người dùng và các công cụ tìm kiếm có thể đánh dấu trang này là nội dung rác.
 • Nội dung mô tả không nhất thiết phải là các câu hoàn chỉnh; chúng có thể chứa dữ liệu có cấu trúc.

Sau đây là ví dụ về nội dung mô tả phù hợp và không phù hợp:

Không nên
<meta name="description" content="A donut recipe.">

Quá mơ hồ.

Nên
<meta
 name="description"
 content="Mary's simple recipe for maple bacon donuts
      makes a sticky, sweet treat with just a hint
      of salt that you'll keep coming back for.">

Nội dung mô tả ngắn gọn nhưng súc tích.

Hãy xem trang Tạo tiêu đề và đoạn trích phù hợp trong kết quả tìm kiếm của Google để biết thêm mẹo.

Tài nguyên