ציון נגישות של Lighthouse

ציון הנגישות של Lighthouse הוא ממוצע משוקלל של כל ביקורות הנגישות. השקלול מבוסס על הערכות של השפעת Ax על משתמשים.

כל בדיקת נגישות עוברת או נכשלת. בניגוד לביקורות של ביצועים, הדף לא מקבל נקודות על מעבר חלקי של בדיקת הנגישות. לדוגמה, אם ללחצנים מסוימים בדף יש שמות נגישים, אבל לאחרים אין, הדף מקבל את הערך 0 בביקורת buttons not have an Accessibility name.

בטבלה הבאה מוצג השקלול לכל ביקורת נגישות. לביקורות משוקללות יותר יש השפעה גדולה יותר על הציון. ביקורות ידניות לא נכללות בטבלה כי הן לא משפיעות על הציון.

בדיקה משקל
הערכים של [accesskey] הם ייחודיים 7
[aria-*] מאפיינים תואמים לתפקידים שלהם 10
הערכים שהוקצו ל-role="" הם תפקידי ARIA חוקיים 1
לרכיבים button, link וגם menuitem יש שמות נגישים 7
לרכיבים עם role="dialog" או role="alertdialog" יש תוויות נגישות 7
[aria-hidden="true"] אין במסמך <body> 10
רכיבי [aria-hidden="true"] לא מכילים צאצאים שניתן להתמקד בהם 7
לשדות להזנת קלט ARIA יש שמות נגישים 7
לרכיבי meter של ARIA יש שמות נגישים 7
לרכיבי progressbar של ARIA יש שמות נגישים 7
המאפיינים של [role] כוללים את כל מאפייני [aria-*] הנדרשים 10
ברכיבים עם [role] של ARIA שדורשים מצאצאים לכלול [role] ספציפי יש את כל הצאצאים הנדרשים 10
רכיבים מסוג [role] נמצאים בתוך רכיב ההורה הנדרש שלהם 10
הערכים ב-[role] תקינים 7
ברכיבים עם המאפיין role=text אין צאצאים שניתן להתמקד בהם 7
לשדות החלפת מצב של ARIA יש שמות נגישים 7
לרכיבי tooltip של ARIA יש שמות נגישים 7
לרכיבי treeitem של ARIA יש שמות נגישים 7
ל-[aria-*] מאפיינים יש ערכים חוקיים 10
המאפיינים של [aria-*] תקינים ולא כוללים שגיאות איות 10
ללחצנים יש שם נגיש 10
הדף מכיל כותרת, קישור לדילוג או אזור שמהווה ציון דרך 7
יחס הניגודיות של צבעי הרקע והחזית הוא מספיק 7
רכיבי <dl> מכילים רק רכיבי <dt> ו-<dd> עם סדר תקין, <script>, <template> או <div> 7
פריטים ברשימת הגדרות מוצבים בין רכיבי <dl> 7
במסמך יש רכיב <title> 7
מאפייני [id] ברכיבים פעילים שניתן להתמקד בהם הם ייחודיים 7
מזהי ה-ARIA ייחודיים 10
אין שדות בטופס עם כמה תוויות 3
לרכיבים מסוג <frame> או <iframe> יש מאפיין title 7
רכיבי כותרת מופיעים בסדר יורד 3
לרכיב <html> יש מאפיין [lang] 7
לרכיב <html> יש ערך חוקי עבור המאפיין [lang] שלו 7
לרכיב <html> יש מאפיין [xml:lang] ששפת הבסיס שלו זהה לשפה במאפיין [lang] 3
לרכיבי תמונה יש מאפייני [alt] 10
לרכיבי תמונה אין מאפייני [alt] שהם טקסט מיותר 1
יש טקסט ברור בלחצני הקלט 10
לרכיבים <input type="image"> יש טקסט [alt] 10
לרכיבים עם תוויות טקסט גלויות יש שמות נגישים תואמים 7
לרכיבי טופס יש תוויות משויכות 7
ניתן להבדיל בין קישורים בלי להסתמך על צבע 7
לקישורים יש שם ברור 7
הרשימות מכילות רק רכיבי <li> ורכיבים שתומכים בסקריפט (<script> ו-<template>) 7
פריטים ברשימה (<li>) נמצאים בין רכיבי הורה מהסוגים <ul>, <ol> או <menu>. 7
המסמך לא משתמש ב-<meta http-equiv="refresh"> 10
לא נעשה שימוש ב-[user-scalable="no"] ברכיב <meta name="viewport"> והמאפיין [maximum-scale] לא קטן מ-5 10
לרכיבים מסוג <object> יש טקסט חלופי 7
לרכיבים נבחרים יש רכיבי תווית משויכים 7
ניתן להתמקד בקישורים לדילוג 3
אף רכיב לא מכיל ערך [tabindex] גדול מ-0 7
הטבלאות כוללות תוכן שונה במאפיין הסיכום וב-<caption> 1
בטבלאות נעשה שימוש במאפיין <caption> במקום בתאים עם המאפיין [colspan] כדי לציין כיתוב 7
ל-<td> רכיבים במאפיין <table> גדול יש כותרת טבלה אחת או יותר 10
תאים ברכיב <table> שמשתמשים במאפיין [headers] מתייחסים לתאים באותה טבלה 7
ל-<th> רכיבים ורכיבים עם [role="columnheader"/"rowheader"] יש תאי נתונים שהם מתארים 7
יש ערך חוקי ב-[lang] מאפיינים 7
רכיבי <video> מכילים רכיב <track> עם [kind="captions"] 10