کلیدهای عبور جایگزینی آسان تر و ایمن تر برای گذرواژه ها هستند و به کاربران امکان می دهند با باز کردن قفل صفحه دستگاه خود وارد حساب کاربری خود شوند. کلیدهای عبور جایگزینی آسان تر و ایمن تر برای رمزهای عبور هستند که به کاربران امکان می دهد با باز کردن قفل صفحه دستگاه خود وارد حساب کاربری خود شوند.

آیا هنوز از رمز عبور استفاده می کنید؟ کلیدهای عبور یک فناوری احراز هویت جدید هستند که فقط با استفاده از اثر انگشت، اسکن چهره یا پین دستگاه، ایجاد حساب‌های آنلاین و ورود به سیستم را به سادگی و ایمن امکان‌پذیر می‌سازد.

درباره کلیدهای عبور بیشتر بیاموزید و تجربه آنلاین کاربران خود را آسان تر و ایمن تر کنید.

،

آیا هنوز از رمز عبور استفاده می کنید؟ کلیدهای عبور یک فناوری احراز هویت جدید هستند که فقط با استفاده از اثر انگشت، اسکن چهره یا پین دستگاه، ایجاد حساب‌های آنلاین و ورود به سیستم را به سادگی و ایمن امکان‌پذیر می‌سازد.

درباره کلیدهای عبور بیشتر بیاموزید و تجربه آنلاین کاربران خود را آسان تر و ایمن تر کنید.

کلیدهای عبور را به برنامه وب خود اضافه کنید، کلیدهای عبور را به برنامه وب خود اضافه کنید

بیاموزید که چگونه عملکردی را برای کاربران ایجاد کنید تا در برنامه وب خود رمز عبور ایجاد کنند. بیاموزید که چگونه قابلیتی را برای کاربران ایجاد کنید تا در برنامه وب خود رمز عبور ایجاد کنند.
یک ورود بدون رمز عبور با کلیدهای عبور اضافه کنید، در حالی که کاربران رمز عبور موجود را در نظر بگیرید. ، یک ورود بدون رمز عبور با کلیدهای عبور اضافه کنید در حالی که کاربران رمز عبور موجود را در خود جای دهید.
برای پیاده‌سازی کلیدهای عبور در یک برنامه وب، با تکمیل خودکار فرم، یک ورود ساده‌تر و ایمن‌تر با این کد لبه گام به گام ایجاد کنید. برای پیاده سازی کلیدهای عبور در یک برنامه وب، با تکمیل خودکار فرم، یک ورود ساده تر و ایمن تر با این کد لبه گام به گام ایجاد کنید.

راهنماهای سمت سرور

مراحل اجرای کلیدی سمت سرور برای کلیدهای عبور را بدانید و در مورد کتابخانه هایی که می توانند ادغام شما را سرعت بخشند یاد بگیرید.
بیاموزید که چگونه عملکرد سمت سرور را برای کاربران برای ایجاد کلیدهای عبور در برنامه وب خود پیاده سازی کنید.
با نحوه اجرای عملکرد سمت سرور برای احراز هویت با کلیدهای عبور در برنامه وب خود آشنا شوید.

اخبار Passkeys, اخبار Passkeys

با آخرین پیشرفت های مربوط به کلیدهای عبور آشنا شوید. در مورد آخرین پیشرفت های مربوط به کلیدهای عبور بیاموزید.
Chrome از کلیدهای عبور در iCloud Keychain از Chrome 118، در macOS 13.5 یا جدیدتر پشتیبانی می‌کند. ,Chrome از کلیدهای عبور در iCloud Keychain از Chrome 118، در macOS 13.5 یا جدیدتر پشتیبانی می کند.
رابط کاربری شرطی از عملکرد تکمیل خودکار فرم مرورگر استفاده می‌کند تا به کاربران اجازه دهد به طور یکپارچه با یک رمز عبور در جریان سنتی مبتنی بر رمز عبور وارد سیستم شوند. UI مشروط از قابلیت تکمیل خودکار فرم مرورگر استفاده می‌کند تا به کاربران اجازه دهد با یک رمز عبور یکپارچه در جریان سنتی مبتنی بر رمز عبور وارد شوند.
اطلاعات آماری و توصیه‌های UX را از تیم طراحی پشت کلیدهای عبور در حساب‌های Google دریافت کنید. از تیم طراحی پشت کلیدهای عبور در حساب‌های Google اطلاعات بینش و توصیه‌های UX دریافت کنید.
فهرستی از کتابخانه‌های منبع باز که از ادغام کلیدهای عبور به زبان‌های مختلف در سمت سرویس گیرنده و سمت سرور پشتیبانی می‌کنند. فهرستی از کتابخانه های منبع باز که از یکپارچه سازی کلیدهای عبور به زبان های مختلف در سمت سرویس گیرنده و سمت سرور پشتیبانی می کنند.
منابع کلیدهای عبور از اتحاد FIDO، یک انجمن صنعتی باز با مأموریت توسعه و استاندارد کردن مشخصات فنی که اتکا به رمزهای عبور برای احراز هویت کاربران را کاهش می دهد. ,منابع Passkeys از اتحاد FIDO، یک انجمن صنعتی باز با ماموریت توسعه و استاندارد کردن مشخصات فنی که اتکا به رمزهای عبور برای احراز هویت کاربران را کاهش می دهد.