מעבר מהיר אל event listener

הצגה של הגדרת הפונקציה של אוזן אירוע רשום בכל צומת.

עוברים אל החלונית Event Listeners ומעיינים באירועים שנרשמו בכל צומת. אפשר גם להציג את המקור של פונקציות event listener על ידי בחירה באפשרות 'הצגת הפונקציה'.