מעבר מהיר אל event listener

עומר האנסה
עומר האנסה
הצגת הגדרת הפונקציה של event listener רשום בכל צומת.

מנווטים לחלונית Event Listeners ומעיינים באירועים שרשומים בכל צומת. ניתן גם להציג את המקור של event listener על ידי בחירה באפשרות 'הצגת פונקציה'