API Trình kích hoạt thông báo

Trình kích hoạt thông báo cho phép bạn lên lịch cho các thông báo cục bộ không cần kết nối mạng, nên tính năng này rất lý tưởng cho các trường hợp sử dụng như ứng dụng lịch.

Điều kiện kích hoạt thông báo là gì?

Nhà phát triển web có thể hiển thị thông báo bằng cách sử dụng API thông báo trên web. Tính năng này thường được dùng cùng với API đẩy để thông báo cho người dùng về thông tin cần thao tác kịp thời, chẳng hạn như sự kiện tin nổi bật hoặc tin nhắn đã nhận. Bạn sẽ thấy thông báo bằng cách chạy JavaScript trên thiết bị của người dùng.

Vấn đề với API đẩy là API này không đáng tin cậy để kích hoạt các thông báo phải hiển thị khi đáp ứng một điều kiện cụ thể, chẳng hạn như thời gian hoặc vị trí. Ví dụ về điều kiện theo thời gian là thông báo trên lịch nhắc bạn về cuộc họp quan trọng với sếp vào lúc 2 giờ chiều. Ví dụ về điều kiện dựa trên vị trí là thông báo nhắc bạn mua sữa khi bạn đi vào khu vực lân cận cửa hàng tạp hoá. Khả năng kết nối mạng hoặc các tính năng tiết kiệm pin như chế độ nghỉ có thể trì hoãn việc gửi thông báo đẩy.

Điều kiện kích hoạt thông báo giải quyết vấn đề này bằng cách cho phép bạn lên lịch trước cho thông báo theo điều kiện kích hoạt. Nhờ đó, hệ điều hành sẽ gửi thông báo vào đúng thời điểm ngay cả khi không có kết nối mạng hoặc thiết bị đang ở chế độ tiết kiệm pin.

Trường hợp sử dụng

Ứng dụng Lịch có thể sử dụng điều kiện kích hoạt thông báo dựa trên thời gian để nhắc người dùng về các cuộc họp sắp tới. Giao thức thông báo mặc định của ứng dụng lịch có thể là hiển thị thông báo quan trọng đầu tiên 1 giờ trước cuộc họp, sau đó là một thông báo khẩn cấp khác trước 5 phút.

Mạng truyền hình có thể nhắc người dùng rằng chương trình truyền hình yêu thích của họ sắp bắt đầu hoặc một hội nghị phát trực tiếp sắp bắt đầu.

Các trang web chuyển đổi múi giờ có thể sử dụng điều kiện kích hoạt thông báo dựa trên thời gian để cho phép người dùng lên lịch chuông báo cho hội nghị truyền hình hoặc cuộc gọi video.

Trạng thái hiện tại

Step Trạng thái
1. Tạo thông báo giải thích Hoàn tất
2. Tạo bản nháp ban đầu của thông số kỹ thuật Not started
3. Thu thập ý kiến phản hồi và cải tiến thiết kế. Đang tiến hành
4. Bản dùng thử theo nguyên gốc Hoàn chỉnh
5. Launch Not started

Cách sử dụng trình kích hoạt thông báo

Bật thông qua about://flags

Để thử nghiệm cục bộ Notification Triggers API mà không có mã thông báo dùng thử theo nguyên gốc, hãy bật cờ #enable-experimental-web-platform-features trong about://flags.

Phát hiện tính năng

Bạn có thể tìm hiểu xem trình duyệt có hỗ trợ Trình kích hoạt thông báo hay không bằng cách kiểm tra sự tồn tại của thuộc tính showTrigger:

if ('showTrigger' in Notification.prototype) {
 /* Notification Triggers supported */
}

Lên lịch thông báo

Việc lên lịch thông báo cũng tương tự như hiển thị thông báo đẩy thông thường, ngoại trừ việc bạn cần truyền thuộc tính điều kiện showTrigger có đối tượng TimestampTrigger làm giá trị cho đối tượng options của thông báo.

const createScheduledNotification = async (tag, title, timestamp) => {
 const registration = await navigator.serviceWorker.getRegistration();
 registration.showNotification(title, {
  tag: tag,
  body: 'This notification was scheduled 30 seconds ago',
  showTrigger: new TimestampTrigger(timestamp + 30 * 1000),
 });
};

Huỷ thông báo đã lên lịch

Để huỷ thông báo đã lên lịch, trước tiên, hãy yêu cầu danh sách tất cả thông báo khớp với một thẻ nhất định thông qua ServiceWorkerRegistration.getNotifications(). Xin lưu ý rằng bạn cần truyền cờ includeTriggered để các thông báo định kỳ được đưa vào danh sách:

const cancelScheduledNotification = async (tag) => {
 const registration = await navigator.serviceWorker.getRegistration();
 const notifications = await registration.getNotifications({
  tag: tag,
  includeTriggered: true,
 });
 notifications.forEach((notification) => notification.close());
};

Gỡ lỗi

Bạn có thể sử dụng bảng Thông báo của Công cụ của Chrome cho nhà phát triển để gỡ lỗi thông báo. Để bắt đầu gỡ lỗi, hãy nhấn tổ hợp phím Start recording events (Bắt đầu ghi sự kiện) Bắt đầu ghi lại sự kiện hoặc Control+E (Command+E trên máy Mac). Công cụ của Chrome cho nhà phát triển ghi lại tất cả sự kiện thông báo, bao gồm cả thông báo đã lên lịch, đã hiển thị và đã đóng trong 3 ngày, ngay cả khi Công cụ cho nhà phát triển đóng.

Một sự kiện thông báo theo lịch đã được ghi lại vào ngăn Thông báo của Công cụ của Chrome cho nhà phát triển, nằm trong bảng điều khiển Ứng dụng.
Thông báo theo lịch.
Một sự kiện thông báo hiển thị đã được ghi lại vào ngăn Thông báo của Chrome Công cụ cho nhà phát triển.
Một thông báo hiển thị.

Bản minh hoạ

Bạn có thể xem Trình kích hoạt thông báo đang hoạt động trong bản minh hoạ, cho phép bạn lên lịch thông báo, liệt kê thông báo đã lên lịch và huỷ các thông báo đó. Mã nguồn có trên Glitch.

Ảnh chụp màn hình ứng dụng web minh hoạ Điều kiện kích hoạt thông báo.
Trình kích hoạt thông báo bản minh hoạ.

Tính bảo mật và quyền

Nhóm Chrome đã thiết kế và triển khai Notification Triggers API (API Điều kiện kích hoạt thông báo) theo các nguyên tắc cốt lõi được xác định trong bài viết Kiểm soát quyền truy cập vào các tính năng mạnh mẽ của nền tảng web, bao gồm cả quyền kiểm soát của người dùng, tính minh bạch và công thái học. Vì API này đòi hỏi trình chạy dịch vụ nên nó cũng đòi hỏi bối cảnh bảo mật. Việc sử dụng API yêu cầu quyền tương tự như thông báo đẩy thông thường.

Quyền kiểm soát của người dùng

API này chỉ dùng được trong ngữ cảnh ServiceWorkerRegistration. Điều này có nghĩa là tất cả dữ liệu bắt buộc được lưu trữ trong cùng một ngữ cảnh và tự động bị xoá khi trình chạy dịch vụ bị xoá hoặc người dùng xoá tất cả dữ liệu trang web cho nguồn gốc. Việc chặn cookie cũng sẽ ngăn không cho cài đặt trình thực thi dịch vụ trong Chrome, do đó, không thể sử dụng API này. Người dùng luôn có thể tắt thông báo cho trang web trong phần cài đặt trang web.

Sự minh bạch

Không giống như API Đẩy, API này không phụ thuộc vào mạng, tức là các thông báo theo lịch cần có trước mọi dữ liệu cần thiết, bao gồm cả tài nguyên hình ảnh được các thuộc tính badge, iconimage tham chiếu. Điều này có nghĩa là nhà phát triển không thể quan sát thấy thông báo đã lên lịch và không liên quan đến việc đánh thức trình chạy dịch vụ cho đến khi người dùng tương tác với thông báo. Do đó, hiện chưa có cách nào để nhà phát triển có thể lấy thông tin về người dùng thông qua các phương pháp có khả năng xâm phạm quyền riêng tư như tra cứu vị trí địa chỉ IP. Thiết kế này cũng cho phép tính năng này tuỳ ý nhấn vào các cơ chế lên lịch do hệ điều hành (như AlarmManager) của Android cung cấp, giúp tiết kiệm pin.

Ý kiến phản hồi

Nhóm Chrome muốn tìm hiểu về trải nghiệm của bạn với Trình kích hoạt thông báo.

Cho chúng tôi biết về thiết kế API

Có điều gì về API không hoạt động như bạn mong đợi không? Hay có phương thức hoặc thuộc tính nào bị thiếu để triển khai ý tưởng không? Bạn có câu hỏi hoặc nhận xét về mô hình bảo mật này? Báo cáo vấn đề về thông số kỹ thuật trong kho lưu trữ GitHub về Điều kiện kích hoạt thông báo hoặc bổ sung ý kiến về một vấn đề hiện có.

Bạn gặp vấn đề trong quá trình triển khai?

Bạn có phát hiện lỗi trong quá trình triển khai Chrome không? Hay cách triển khai có khác với thông số kỹ thuật không? Báo cáo lỗi tại new.crbug.com. Hãy nhớ cung cấp nhiều thông tin chi tiết nhất có thể, các hướng dẫn đơn giản để tái tạo và đặt Thành phần thành UI>Notifications. Ứng dụng Glitch hoạt động hiệu quả trong việc chia sẻ các bản mô phỏng lỗi nhanh chóng và dễ dàng.

Dự định sử dụng API?

Bạn dự định sử dụng Trình kích hoạt thông báo trên trang web của mình? Sự hỗ trợ công khai của bạn giúp chúng tôi ưu tiên các tính năng và cho các nhà cung cấp trình duyệt khác thấy tầm quan trọng của việc hỗ trợ họ. Gửi một bài đăng đến @ChromiumDev kèm theo hashtag #NotificationTriggers và cho chúng tôi biết bạn đang sử dụng hashtag đó ở đâu và bằng cách nào.

Các Liên kết Hữu dụng

Xác nhận

Thông báo Triggers do Richard Knoll và tài liệu giải thích của Peter Beverloo thực hiện với sự đóng góp của Richard. Những người sau đây đã xem bài viết: Joe Medley, Pete LePage, cũng như Richard và Peter. Hình ảnh chính của Lukas Blazek trên Unsplash.