ترافیک HTTP را به HTTPS هدایت نمی کند

همه سایت ها باید با HTTPS محافظت شوند. برای اطلاع از اینکه چرا و چگونه HTTPS را در سرور خود راه اندازی کنید، به پست HTTPS استفاده نمی شود مراجعه کنید.

چگونه ممیزی تغییر مسیر HTTP Lighthouse شکست می خورد

Lighthouse صفحاتی را که به HTTPS هدایت نشده اند پرچم گذاری می کند:

ممیزی فانوس دریایی نشان می دهد که ترافیک HTTP به HTTPS هدایت نمی شود

Lighthouse URL صفحه را به HTTP تغییر می‌دهد، صفحه را بارگیری می‌کند و سپس منتظر رویدادی از پروتکل Chrome Remote Debugging می‌شود که نشان می‌دهد صفحه امن است. اگر Lighthouse رویداد را در مدت 10 ثانیه دریافت نکند، ممیزی با شکست مواجه می شود.

نحوه هدایت ترافیک HTTP به HTTPS

هنگامی که HTTPS را راه اندازی کردید، مطمئن شوید که تمام ترافیک HTTP ناامن به سایت شما به HTTPS هدایت می شود:

منابع