בידוד ממקורות שונים

בידוד ממקורות שונים מאפשר לדף אינטרנט להשתמש בתכונות מתקדמות כמו SharedArrayBuffer. תוסף יכול לאשר חסימה לגישה מדומיינים אחרים על ידי ציון הערכים המתאימים למפתחות המניפסט cross_origin_embedder_policy ו-cross_origin_opener_policy. לדוגמה, מניפסט כמו זה שבהמשך יגדיר את מקור התוסף לבידוד בין מקורות.

{
 "name": "CrossOriginIsolation example",
 "manifest_version": 3,
 "version": "1.1",
 "cross_origin_embedder_policy": {
  "value": "require-corp"
 },
 "cross_origin_opener_policy": {
  "value": "same-origin"
 },
 ...
}

ביטול ההסכמה לבידוד לגישה מדומיינים אחרים מאפשר לתוסף להשתמש בממשקי API חזקים כמו SharedArrayBuffers בהקשרים מבודדים ממקורות שונים. עם זאת, לתופעה הזו יש גם תופעות לוואי מסוימות. מידע נוסף בנושא זמין במאמר איך להפוך את האתר ל "מבודד ממקורות שונים" באמצעות COOP ו-COEP.