WebAuthn: จำลอง Authenticator

Fawaz Mohammad
Fawaz Mohammad
Sofia Emelianova
Sofia Emelianova

ใช้แท็บ WebAuthn ใน Chrome DevTools เพื่อสร้างและโต้ตอบกับโปรแกรมตรวจสอบสิทธิ์เสมือนจริงที่ใช้ซอฟต์แวร์

เปิดแท็บ WebAuthn

 1. ไปที่หน้าที่ใช้ WebAuthn เช่น หน้าสาธิต (โปรดเข้าสู่ระบบเพื่อเข้าถึงหน้าดังกล่าว)
 2. เปิดเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาเว็บ
 3. คลิกตัวเลือกเพิ่มเติม เพิ่มเติม > เครื่องมือเพิ่มเติม > WebAuthn เพื่อเปิดแท็บ WebAuthn

แท็บ WebAuthn

เปิดใช้สภาพแวดล้อม Authenticator เสมือน

 1. ในแท็บ WebAuthn ให้คลิกเพื่อเปิดใช้ช่องทำเครื่องหมายเปิดใช้สภาพแวดล้อม Authenticator เสมือน
 2. เมื่อเปิดใช้แล้ว ส่วนAuthenticator ใหม่จะปรากฏขึ้น

เปิดใช้สภาพแวดล้อม Authenticator เสมือน

เพิ่ม Authenticator เสมือน

วิธีเพิ่ม Authenticator เสมือนใหม่

 1. ในส่วน Authenticator ใหม่ ให้กำหนดค่าตัวเลือกต่อไปนี้

  1. โปรโตคอล: ctap2 (ไคลเอ็นต์กับโปรโตคอล Authenticator) หรือ u2f (Universal 2nd Factor)
  2. การขนส่ง: usb, nfc, ble หรือ internal
  3. รองรับคีย์ที่ใช้ประจำ
  4. รองรับการยืนยันผู้ใช้
  5. รองรับ BLOB ขนาดใหญ่ ซึ่งใช้ได้เฉพาะกับโปรโตคอล ctap2 ที่รองรับคีย์ประจำตัว

  เช่น

  การเพิ่ม Authenticator เสมือนใหม่

 2. คลิกปุ่มเพิ่ม

 3. ตอนนี้คุณจะเห็นส่วนที่มี Authenticator ที่สร้างขึ้นใหม่ Authenticator

ส่วน Authenticator จะมีตารางข้อมูลเข้าสู่ระบบ ตารางจะว่างเปล่าจนกว่าจะมีการลงทะเบียนข้อมูลเข้าสู่ระบบกับ Authenticator

ไม่มีข้อมูลเข้าสู่ระบบ

ลงทะเบียนข้อมูลเข้าสู่ระบบใหม่

หากต้องการลงทะเบียนข้อมูลเข้าสู่ระบบใหม่ คุณต้องมีหน้าเว็บที่ใช้ WebAuthn เช่น หน้าสาธิต

 1. ในหน้าการสาธิต ให้คลิกลงทะเบียนข้อมูลเข้าสู่ระบบใหม่
 2. ตอนนี้มีการเพิ่มข้อมูลเข้าสู่ระบบใหม่ลงในตารางข้อมูลเข้าสู่ระบบในแท็บ WebAuthn

ดูข้อมูลเข้าสู่ระบบ

ในหน้าการสาธิต คุณสามารถคลิกปุ่มตรวจสอบสิทธิ์ได้หลายครั้ง สังเกตตารางข้อมูลเข้าสู่ระบบ จำนวนเครื่องหมายของการรับรองจะเพิ่มขึ้นตามลำดับ

ส่งออกและนำข้อมูลเข้าสู่ระบบออก

คุณสามารถส่งออกหรือนำข้อมูลเข้าสู่ระบบออกได้โดยคลิกปุ่มส่งออกหรือนำออก

ส่งออกหรือนำข้อมูลเข้าสู่ระบบออก

เปลี่ยนชื่อ Authenticator

 1. หากต้องการเปลี่ยนชื่อ Authenticator ให้คลิกปุ่มแก้ไขข้างชื่อ Authenticator
 2. แก้ไขชื่อ จากนั้นคลิก Enter เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

เปลี่ยนชื่อ Authenticator

เปิดใช้งาน Authenticator

ระบบจะตั้งค่า Authenticator ที่สร้างขึ้นใหม่ให้ทำงานโดยอัตโนมัติ เครื่องมือสำหรับนักพัฒนาเว็บจะรองรับตัวตรวจสอบสิทธิ์เสมือน ที่ใช้งานอยู่เพียงตัวเดียวเท่านั้น

หากต้องการปิดใช้งานการตรวจสอบสิทธิ์ ให้นำ Authenticator ที่ใช้งานอยู่ออก

หากต้องการเปิดใช้งาน Authenticator ให้เลือกปุ่มตัวเลือกใช้งานอยู่

ตั้งค่า Authenticator ที่ใช้งานอยู่

นำ Authenticator เสมือนออก

หากต้องการนำตัวตรวจสอบสิทธิ์เสมือนออก ให้คลิกปุ่มนำออก

นำ Authenticator ออก