Workspace

Sofia Emelianova
Sofia Emelianova

การตั้งค่า การตั้งค่า > พื้นที่ทำงานช่วยให้คุณบันทึกการเปลี่ยนแปลงที่ทำในเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาเว็บไปยังซอร์สโค้ดที่จัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ได้

หากต้องการกำหนดค่าพื้นที่ทำงาน ให้เปิด การตั้งค่า การตั้งค่า > พื้นที่ทำงาน

ปรับแต่งการยกเว้น

รูปแบบการยกเว้นโฟลเดอร์ เป็นรูปแบบนิพจน์ทั่วไปส่วนกลางที่เป็นค่าเริ่มต้นซึ่งจะแสดงโฟลเดอร์และประเภทไฟล์ทั่วไปและของบุคคลที่สามที่ DevTools ยกเว้นจากพื้นที่ทำงาน เพื่อให้คุณมุ่งเน้นเฉพาะโค้ดของตัวเองได้ รูปแบบการยกเว้นโฟลเดอร์ในแท็บพื้นที่ทำงาน คุณสามารถเพิ่มโฟลเดอร์หรือไฟล์ประเภทใหม่ลงในรูปแบบได้ด้วยตนเอง การเปลี่ยนแปลงรูปแบบจะมีผลหลังจากโหลดเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาเว็บซ้ำ

หากต้องการเปลี่ยนรายการรวมเริ่มต้นของโฟลเดอร์และไฟล์ที่ยกเว้น ให้แก้ไขกล่องข้อความ การตั้งค่า การตั้งค่า > พื้นที่ทำงาน > รูปแบบการยกเว้นโฟลเดอร์

จัดการพื้นที่ทำงาน

แท็บพื้นที่ทำงานจะแสดงโฟลเดอร์ที่คุณตั้งค่าไว้เป็นพื้นที่ทำงาน และสำหรับโฟลเดอร์ย่อยแต่ละโฟลเดอร์ที่คุณยกเว้นด้วยตนเอง โฟลเดอร์พื้นที่ทำงานที่มีโฟลเดอร์ย่อยที่ยกเว้น การเปลี่ยนแปลงไฟล์ในโฟลเดอร์ย่อยที่ระบุว่ายกเว้นไว้จะยังคงอยู่ โฟลเดอร์ย่อยที่ยกเว้นจะเป็นโฟลเดอร์เฉพาะที่ทำงาน ไม่ใช่โฟลเดอร์สากล

วิธีเพิ่มพื้นที่ทำงานใหม่

  1. เปิดการตั้งค่า
  2. คลิกเพิ่มโฟลเดอร์ในแท็บพื้นที่ทำงาน
  3. เลือกโฟลเดอร์ที่มีแหล่งที่มา
  4. คลิกอนุญาตในข้อความแจ้งที่ด้านบนเพื่ออนุญาตให้เครื่องมือสำหรับนักพัฒนาเว็บเปลี่ยนแปลงแหล่งที่มา ข้อความแจ้งที่ขอเข้าถึงแหล่งที่มาของเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาเว็บอย่างเต็มรูปแบบ

หากต้องการนำพื้นที่ทำงานออก ให้คลิก ปุ่ม ข้างโฟลเดอร์ที่เกี่ยวข้อง