ทรัพยากรสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์: ดูและโหลดการแมปแหล่งที่มาด้วยตนเอง

Sofia Emelianova
Sofia Emelianova

ใช้แท็บทรัพยากรสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อตรวจสอบว่าเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาเว็บโหลดการแมปแหล่งที่มาสำเร็จหรือไม่ หากจำเป็น คุณสามารถโหลดหนังสือด้วยตนเองได้

เมื่อเปิดเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาเว็บ จะเป็นการพยายามโหลดการแมปแหล่งที่มา (หากมี) ในกรณีที่ดำเนินการไม่สำเร็จ คอนโซลจะบันทึกข้อผิดพลาดที่คล้ายกับข้อความต่อไปนี้

เกิดข้อผิดพลาดในการโหลดการแมปแหล่งที่มาในคอนโซล

ในแท็บลิ้นชักแหล่งข้อมูลสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ คุณสามารถดูสถานะการโหลดแผนที่แหล่งที่มา หรือแม้แต่โหลดการแมปแหล่งที่มาด้วยตนเอง

เปิดทรัพยากรสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์และตรวจสอบสถานะ

วิธีตรวจสอบสถานะการโหลดของการแมปแหล่งที่มา

 1. เปิดเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาเว็บ ตรวจสอบว่าได้เปิดใช้การแมปแหล่งที่มาแล้ว และไปที่ เมนู 3 จุด > เครื่องมือเพิ่มเติม > แหล่งข้อมูลสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์
 2. ในตาราง ให้ตรวจสอบค่าในคอลัมน์ต่อไปนี้

  • สถานะเพื่อดูว่าการโหลดการแมปแหล่งที่มาสำเร็จหรือล้มเหลว
  • ข้อผิดพลาดในการอ่านข้อความแสดงข้อผิดพลาด หากมี

คอลัมน์สถานะและข้อผิดพลาด

กรองทรัพยากรตาม URL หรือข้อผิดพลาด

หากต้องการโฟกัสแผนที่แหล่งที่มาที่คุณสนใจ ให้ป้อนข้อความในช่องข้อความที่ด้านบนเพื่อกรองแผนที่แหล่งที่มาที่ไม่มีข้อความนี้ใน URL หรือข้อความแสดงข้อผิดพลาดออก

การกรองการแมปแหล่งที่มาที่ไม่มี "js" ใน URL ออก

แก้ปัญหา

โดยค่าเริ่มต้น เครื่องมือสำหรับนักพัฒนาเว็บจะขอการแมปแหล่งที่มาแทนที่จะเป็นเว็บไซต์ คำขอดังกล่าวอาจถือเป็นแบบข้ามต้นทาง และอาจไม่ผ่าน

หากต้องการแมปแหล่งที่มาของคำขอเว็บไซต์ก่อน ที่มุมขวาบนของแหล่งข้อมูลสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ ให้เลือก ช่องทำเครื่องหมาย เปิดใช้การโหลดผ่านเป้าหมาย

หากยังพบปัญหาในการโหลดการแมปแหล่งที่มาอยู่ ให้ลองโหลดแผนที่ด้วยตนเองตามที่อธิบายไว้ถัดไป

โหลดการแมปแหล่งที่มาด้วยตนเอง

หากคุณโหลดไม่สำเร็จหรือต้องการแก้ไขข้อบกพร่องของโค้ดต้นฉบับในเว็บไซต์ในเวอร์ชันที่ใช้งานจริงที่ไม่มีการแมปแหล่งที่มา คุณก็โหลดโค้ดเหล่านั้นด้วยตนเองได้โดยทำดังนี้

 1. สร้างแผนที่แหล่งที่มาโดยใช้เครื่องมือที่รองรับ
 2. โฮสต์การแมปแหล่งที่มาในเครื่อง
 3. เปิดเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาเว็บในหน้าเว็บและตรวจสอบว่าได้เปิดใช้การแมปแหล่งที่มาแล้ว
 4. เปิดไฟล์ที่ใช้ (ประมวลผลแล้ว) ในแหล่งที่มา คลิกขวาที่ไฟล์นั้นในตัวแก้ไข แล้วเลือกเพิ่มการแมปแหล่งที่มาจากเมนู

  เลือก "เพิ่มการแมปแหล่งที่มา" จากเมนู

 5. ในกล่องข้อความ ให้ระบุ URL ของการแมปแหล่งที่มา แล้วคลิกเพิ่ม

  การระบุ URL ของการแมปแหล่งที่มา

 6. ตรวจสอบว่าการแมปแหล่งที่มาปรากฏในทรัพยากรสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์และไฟล์ต้นฉบับ (แมปจากไฟล์ที่ทำให้ใช้งานได้แล้ว) ในแผนผังไฟล์หรือไม่

  แผนที่แหล่งที่มาที่โหลดด้วยตนเองจะทำให้ไฟล์ต้นฉบับปรากฏในโครงสร้างไฟล์

 7. ดำเนินการต่อเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องไฟล์ต้นฉบับ