การเปลี่ยนแปลง: ติดตามการเปลี่ยนแปลง HTML, CSS และ JavaScript

Sofia Emelianova
Sofia Emelianova

ในแท็บการเปลี่ยนแปลง ให้ติดตามการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำกับรายการต่อไปนี้

แท็บการเปลี่ยนแปลงจะแสดงการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำในเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาเว็บ หากคุณโหลดเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาเว็บหรือหน้าของคุณซ้ำ การเปลี่ยนแปลงจะหายไป

หากต้องการคงการเปลี่ยนแปลงของเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาเว็บในการโหลดหน้าเว็บไว้ ให้ทำตามขั้นตอนในการลบล้างในเครื่อง

หากต้องการใช้เครื่องมือสำหรับนักพัฒนาเว็บในการเขียนการเปลี่ยนแปลงแหล่งข้อมูลในเครื่อง ให้ทำตามขั้นตอนในหัวข้อแก้ไขและบันทึกไฟล์ด้วยพื้นที่ทำงาน

เปิดแท็บการเปลี่ยนแปลง

วิธีเปิดแท็บการเปลี่ยนแปลง

 1. เปิดเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาเว็บ

 2. กด Command+Shift+P (Mac) หรือ Control+Shift+P (Windows, Linux, ChromeOS) เพื่อเปิดเมนูคำสั่ง

 3. เริ่มพิมพ์ changes เลือกแสดงการเปลี่ยนแปลง แล้วกด Enter

  เรียกใช้คำสั่งแสดงการเปลี่ยนแปลง

หรือคลิก ปรับแต่งและควบคุมเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาเว็บ ที่มุมขวาบน > เครื่องมือเพิ่มเติม > การเปลี่ยนแปลง

ตัวเลือกการเปลี่ยนแปลงโฟกัสอยู่ในเมนูแบบเลื่อนลงเครื่องมือเพิ่มเติม

โดยค่าเริ่มต้น เครื่องมือสำหรับนักพัฒนาเว็บจะแสดงแท็บการเปลี่ยนแปลงที่ด้านล่างของหน้าต่างเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาเว็บในลิ้นชัก

ดูและทำความเข้าใจการเปลี่ยนแปลง

วิธีดูการเปลี่ยนแปลง

 1. เปิดเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาเว็บ
 2. ทำการเปลี่ยนแปลงแหล่งที่มา

 3. เปิดแท็บการเปลี่ยนแปลง แล้วเลือกไฟล์ทางด้านขวาของแท็บ

 4. สังเกตเอาต์พุต diff ที่ไฮไลต์สิ่งต่อไปนี้

ความแตกต่างที่ไฮไลต์ในแท็บการเปลี่ยนแปลง

แท็บการเปลี่ยนแปลงจะพิมพ์เอาต์พุต diff โดยอัตโนมัติ คุณจึงไม่ต้องเลื่อนในแนวนอนเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงในบรรทัดเดียว

คัดลอกการเปลี่ยนแปลง CSS

หากคุณเปลี่ยนแปลง CSS ในองค์ประกอบ > รูปแบบ คุณสามารถคัดลอกรูปแบบทั้งหมดได้ด้วยปุ่มเดียว ดังนี้

 1. เปิดแท็บการเปลี่ยนแปลง แล้วเลือกไฟล์ CSS ที่คุณทำการเปลี่ยนแปลงทางด้านขวาของแท็บนั้น

  คัดลอก

 2. คลิกปุ่มคัดลอก คัดลอก ที่ด้านล่างของแท็บการเปลี่ยนแปลง

เปลี่ยนกลับการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในไฟล์

วิธีเปลี่ยนกลับการเปลี่ยนแปลงในไฟล์

 1. ทางด้านซ้ายของแท็บการเปลี่ยนแปลง ให้เลือกไฟล์ที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ต้องการเปลี่ยนกลับ
 2. ในแถบการดำเนินการที่ด้านล่าง ให้คลิก เลิกทำ เปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดกลับเป็นไฟล์ปัจจุบัน

ปุ่มเปลี่ยนกลับ