ป้อนข้อความอัตโนมัติ: ตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่องของที่อยู่ที่บันทึกไว้

Sofia Emelianova
Sofia Emelianova

ใช้แผงป้อนข้อความอัตโนมัติเพื่อตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่องของข้อมูลที่อยู่ที่บันทึกไว้ใน Chrome

ภาพรวม

การป้อนข้อความอัตโนมัติของ Chrome เป็นวิธีที่สะดวกในการกรอกแบบฟอร์มในเว็บไซต์ด้วยที่อยู่ที่บันทึกไว้โดยอัตโนมัติ แผงการป้อนข้อความอัตโนมัติในเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาเว็บช่วยให้คุณตรวจสอบการจับคู่ระหว่างช่องแบบฟอร์ม ค่าการป้อนข้อความอัตโนมัติที่คาดการณ์ไว้ และข้อมูลที่บันทึกไว้ได้

บันทึกข้อมูลที่อยู่ลงใน Chrome

โดยค่าเริ่มต้น Chrome จะแจ้งให้บันทึกข้อมูลที่อยู่ที่คุณป้อนไว้ในเว็บฟอร์มเมื่อส่งแบบฟอร์มดังกล่าว

ข้อความแจ้งให้บันทึกข้อมูลที่อยู่

หากไม่มีข้อความแจ้ง ที่มุมขวาบนของ Chrome ให้ไปที่ more_vert ปรับแต่งและควบคุม Google Chrome > คีย์ รหัสผ่านและการป้อนข้อความอัตโนมัติ > location_on ที่อยู่และอื่นๆ แล้วเปิด toggle_on บันทึกและกรอกที่อยู่ นอกจากนี้คุณยังเพิ่มที่อยู่ใหม่ได้ที่นี่

ตัวเลือกเมนู "ที่อยู่และอื่นๆ"

เปิดแผงการป้อนข้อความอัตโนมัติ

โดยค่าเริ่มต้น แผงการป้อนข้อความอัตโนมัติจะเปิดขึ้นโดยอัตโนมัติหากเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาเว็บเปิดอยู่และเมื่อคุณป้อนแบบฟอร์มในเว็บไซต์โดยอัตโนมัติ หากต้องการปิดการตั้งค่านี้ ให้เปิดแผงด้วยตนเองและล้างช่องทำเครื่องหมาย check_box_outline_blank เปิดแผงนี้โดยอัตโนมัติ

หากต้องการเปิดแผงการป้อนข้อความอัตโนมัติด้วยตนเอง ให้ทำดังนี้

 1. เปิดเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาเว็บ
 2. เปิดเมนูคำสั่งโดยกด:

  • macOS: Command+Shift+P
  • Windows, Linux, ChromeOS: Control+Shift+P

  เมนูคำสั่งด้วย

 3. เริ่มพิมพ์ autofill แล้วเลือกแสดงการป้อนข้อความอัตโนมัติ แล้วกด Enter

  เครื่องมือสำหรับนักพัฒนาเว็บจะเปิดแผงในลิ้นชักที่ด้านล่างของหน้าต่างเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาเว็บโดยค่าเริ่มต้น หรือจะย้ายไปไว้ด้านบนสุดก็ได้

หรือเปิดแผงป้อนข้อความอัตโนมัติด้วยวิธีต่อไปนี้

 • ในแถบการดำเนินการด้านบน ให้คลิก double_arrow แผงเพิ่มเติม แล้วเลือกป้อนข้อความอัตโนมัติจากรายการแบบเลื่อนลง
 • ที่มุมขวาบน ให้เลือก more_vert ปรับแต่งและควบคุมเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาเว็บ > เครื่องมือเพิ่มเติม > ป้อนข้อความอัตโนมัติ

ตรวจสอบข้อมูลการป้อนข้อความอัตโนมัติ

วิธีตรวจสอบข้อมูลการป้อนข้อความอัตโนมัติ

 1. ตรวจสอบว่าการป้อนข้อความอัตโนมัติเปิดอยู่และคุณมีข้อมูลที่อยู่ที่บันทึกไว้ใน Chrome
 2. เปิดเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาเว็บในหน้าสาธิตนี้
 3. โฟกัสที่ช่องแบบฟอร์มในเว็บฟอร์มที่อยู่ในหน้าสาธิต Chrome จะแสดงเมนูแบบเลื่อนลงที่มีตัวเลือกข้อมูลที่ป้อนอัตโนมัติ
 4. เลือกตัวเลือกจากเมนู การป้อนข้อความอัตโนมัติจะกรอกแบบฟอร์มด้วยข้อมูลที่บันทึกไว้ และเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาเว็บจะเปิดแผงการป้อนข้อความอัตโนมัติหากเปิดอัตโนมัติเปิดอยู่ หรือเปิดแผงป้อนข้อความอัตโนมัติด้วยตนเอง

เลือกตัวเลือกข้อมูลที่ป้อนอัตโนมัติแล้ว

ข้อมูลและการแมป

แผงป้อนข้อความอัตโนมัติจะแสดงข้อมูลที่แทรกในช่องของแบบฟอร์มและตารางที่มีการแมประหว่างรายการต่อไปนี้

 • ตรวจพบช่องแบบฟอร์มในหน้า
 • ค่าการป้อนข้อความอัตโนมัติที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งการป้อนข้อความอัตโนมัติกำหนดโดยใช้การเรียนรู้
 • ค่า (หากมี) ที่การป้อนข้อความอัตโนมัติแทรกลงในช่องที่ระบบรู้จัก

แผงการป้อนข้อความอัตโนมัติ

ปัญหาการเติมข้อความอัตโนมัติที่ตรวจพบโดยแผงปัญหา